Για τα ερωτήματά σας προτιμήστε την αποστολή email (simvoulatoras@gmail.com) ή την συμπλήρωση της φόρμας με τον τίτλο «Ρωτήστε μας» που υπάρχει κάτω ακριβώς από τον τίτλο του ιστολογίου. Ελάχιστη αμοιβή 25 ευρώ +Φπα 24%. Ελάχιστη αμοιβή για ραντεβού 50 ευρώ +Φπα 24%.

Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2020

Ανασφάλιστη εργασία. Πρόστιμα.


 Σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου 66 του , Ν. 4635/2019  που τροποποίησε το άρθρο 6 του Ν.4554/2018 , αν εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημέρα του ελέγχου, ο εργοδότης προβεί στην πρόσληψη του εργαζομένου ή των εργαζομένων που διαπιστώθηκαν, ως αδήλωτοι, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης

Παρασκευή, 21 Αυγούστου 2020

Φορολογική και ποινική παραγραφή.

 Ήθελα να σας ρωτήσω , όταν υπάρχει από το 2015 παραγγελία του Εισαγγελέα Οικονομικού εγκλήματος για εξακρίβωση τέλεσης εγκλημάτων φοροδιαφυγής και η πράξη εντολής έρευνας ελέγχου εκδόθηκε 2020.
α) για το φορολογικό σκέλος , τι ισχύει με τις παραγραφές ?

Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2020

Φορολογική ενημερότητα χωρίς παρακράτηση μέρους του τιμήματος στην πώληση ακινήτου.


Του Γ.Ε. Σαββίδη, Φορολογικού συμβούλου.

Ένα θέμα που ταλαιπωρεί τους  πολίτες και τα νομικά πρόσωπα είναι-εκτός των άλλων- η λήψη πιστοποιητικού φορολογικής ενημερότητας για μεταβίβαση ακινήτου.
Οι λεπτομέρειες για την έκδοση του πιστοποιητικού καθορίζονται με την ΠΟΛ 1274/2013.
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 της ως άνω απόφασης:
Άρθρο 3
Προϋποθέσεις χορήγησης

1. Για τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας ο αιτών πρέπει σωρευτικά:

Παρασκευή, 29 Μαΐου 2020

Μεταβίβαση ακίνητου ΑΕ σε συγγενείς των Μετόχων

ΑΕ με Μετόχους δυο αδέρφια .Η ΑΕ έχει στην κατοχή της τριώροφο ακίνητου και θέλει να το μεταβιβάσει (Πωληση) στα παιδιά των Μετόχων
Το Άρθρο 101 παρ 2 Ν4548/2018 αναφέρει 
2. Το διοικητικό συμβούλιο ανακοινώνει την παροχή άδειας για την κατάρτιση συναλλαγής είτε από το ίδιο είτε από τη γενική συνέλευση, καθώς και την

Αναλήψεις χρηματικών ποσών-Πληρωμές εταιρικών εξόδων από εταίρο.

Εταίρος ΟΕ με διπλογραφικά βιβλία με 99% στο καταστατικό (με κέρδη κάθε χρόνο) κάνει μεταφορές από τον λογαριασμό της εταιρείας στο προσωπικό του λογαριασμό. Σε αυτά τα ποσά θα πρέπει να γίνει παρακράτηση φόρου κάθε φορά ή στο τέλος της χρήσης; Επίσης εταίρος αλλά και ο διαχειριστής ΙΚΕ πληρώνουν από το προσωπικό τους λογαριασμό έξοδα της εταιρείας. Πως εμφανίζονται αυτά στα βιβλία; Πρέπει να γίνει απόδοση χαρτοσήμου; Και μέχρι πότε; Η εταιρεία είναι σε αναμονή προγράμματος Leader και δεν έχει άλλη δραστηριότητα πέρα από μικρά έξοδα και δε θέλουν να πειράξουν το κεφάλαιο σύστασης.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Με βάση τα δεδομένα του ερωτήματος, θεωρούμε πως οι μεταφορές χρηματικών ποσών στον προσωπικό λογαριασμό έχουν να κάνουν με προσωρινές απολήψεις κερδών, οι οποίες φορολογούνται με βάση τις διατάξεις των άρθρων 36 και 40, του ΚΦΕ. Συνεπώς, σύμφωνα με το άρθρο 2 της A. 1100/2019, ειδικά

Κυριακή, 29 Μαρτίου 2020

H TYXH ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ (Η ανωτέρα βία και η καλή πίστη).

Της, Ουρανίας Β. Ζερβομπεάκου,  LLM Εργατικού Δικαίου, Δικηγόρου Παρ’Αρείω Πάγω


Η ραγδαία εξάπλωση παγκοσμίως του κορωνοϊού SARS-CoV-2 (Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2) και η προκληθείσα  εξ αυτού πανδημία  που έχει οδηγήσει σε χιλιάδες θανάτους,  εκτός από των απώλεια ζωών, έχει και σημαντικές παράπλευρες συνέπειες στην κοινωνική και οικονομική ζωή και εν γένει στο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2020

Κορωνοϊός-όλες οι απορίες και οι απαντήσεις ΕΔΩ.

Του Γιώργου Σαββίδη
1.       Ποιες  επιχειρήσεις κλείνουν με απόφαση του κράτους.

Είναι εκείνες που έχουν ΚΑΔ που αναφέρονται στην σχετική απόφαση          Πατήστε εδώ.
είτε πλήττονται σημαντικά, βάσει των οριζομένων από το Υπουργείο Οικονομικών ΚΑΔ
Επιχειρήσεις-εργοδότες, που πλήττονται σημαντικά, λόγω των αρνητικών συνεπειών του φαινόμενου του κορωνοϊού-COVID 19, βάσει ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας ή δευτερεύουσας βάσει των ακαθάριστων εσόδων έτους 2018, οριζόμενων από το Υπουργείο Οικονομικών, δύνανται να αναστέλλουν τις συμβάσεις εργασίας, μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους,  που  εργάζονται σε αυτούς  κατά την 21/3/2020 και για συνεχόμενο ανέκκλητο χρονικό διάστημα σαράντα πέντε (45) ημερολογιακών ημερών.   

Τρίτη, 14 Ιανουαρίου 2020

Προστασία φορολογουμένου έναντι Φορολογικής Διοίκησης.

Της, Ουρανίας Β. Ζερβομπεάκου,  LLM Εργατικού Δικαίου, Δικηγόρου Παρ’Αρείω Πάγω

«......Αυτό που πρέπει να ξέρουν οι Έλληνες Φορολογούμενοι είναι ότι υπάρχουν τα νομικά «εργαλεία», εκείνα που μπορούν είτε να τους δικαιώσουν είτε να τους ανακουφίσουν σε μεγάλο βαθμό δικαστικά από άδικες ή πλημμελείς διώξεις της Φορολογικής Διοίκησης, αρκεί να έχουν υπομονή και να δείξουν εμπιστοσύνη στους ταγούς της Δικαιοσύνης»

Παρασκευή, 6 Δεκεμβρίου 2019

Πότε ο ετερόρρυθμος εταίρος ευθύνεται απεριόρισταΣε αντίθεση με τον ομόρρυθμο εταίρο που ευθύνεται απεριόριστα απέναντι στους εταιρικούς δανειστές, ο ετερόρρυθμος εταίρος ευθύνεται περιορισμένα. 
Ωστόσο, υπάρχουν και περιπτώσεις όπου η ευθύνη του ετερόρρυθμου εταίρου επεκτείνεται ή ακόμα μετατρέπεται σε απεριόριστη.