Για τα ερωτήματά σας προτιμήστε την αποστολή email (simvoulatoras@gmail.com) ή την συμπλήρωση της φόρμας με τον τίτλο «Ρωτήστε μας» που υπάρχει κάτω ακριβώς από τον τίτλο του ιστολογίου. Ελάχιστη αμοιβή 20 ευρώ +Φπα 24%. Ελάχιστη αμοιβή για ραντεβού 50 ευρώ +Φπα 24%.

Δευτέρα, 16 Απριλίου 2018

Παροχές προς μέτοχο εταιρείας, μη μέλους του Δ.Σ.

1.Παροχές σε είδος που εντάσσονται στην παράγραφο 1 αρθ. 13 Ν.4172/13 και συγκεκριμένα προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες (χρήση πιστωτικής εταιρικής κάρτας) διενεργούμενες από μέτοχο μη μέλος του Δ.Σ μη αμειβόμενο και κατά συνέπεια μη μισθωτός. Συνιστά να μη θεωρηθούν παροχές σε είδος με την δέσμευση η εταιρεία να αναμορφώσει αυτές φορολογικά? Εντάσσοντας αυτές στο άρθρο 23 Ν.4172/13.
2.Γενικότερα για τις λοιπές περιπτώσεις των παροχών σε είδος παρ. 
2,3,4,5 Αρ. 13 Ν.4172/13, παρέχεται η δυνατότητα να μην δηλωθούν ως παροχές σε είδος με το σκεπτικό ότι αυτές θα αναμορφώνονται στην φορολογική δήλωση της εταιρείας εντάσσοντας αυτές στο άρθρο 23 Ν.4172/13 ;
 ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Σάββατο, 17 Μαρτίου 2018

Φορολόγιση αμοιβών που επιδικάστηκαν σε μισθωτό ως κεφάλαιο πλέον τόκων,με δικαστική απόφαση.

Θα ήθελα να μάθω για ένα εργαζόμενο ο οποίος κέρδισε το δικαστήριο από τον εργοδότη και το δικαστήριο έβγαλε 36000,00 ως σερβιτόρος και 10500 τόκους το διάστημα 2011-2013.Στα έτη αυτά έχει φορολογηθεί μέρος του πόσου αυτού χωρίς να τα έχει εισπράξει.
Το ερώτημα είναι αν θα φορολογηθεί ο εργαζόμενος για τα έτη αυτά και για την μισθοδοσία του και για τους τόκους είτε κάνει συμβιβασμό με τον εργοδότη είτε δεν κάνει.Επίσης θα γίνουν τροποποιητικές δηλώσεις για τα έτη αυτά η θα φορολογηθούν στο έτος που θα του καταβληθούν;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.4172/2013 περί Κ.Φ.Ε., ορίζεται ότι:

Σάββατο, 3 Φεβρουαρίου 2018

Υποχρώσεις από την χορήγηση δωροεπιταγών(κουπόνια)

Εργαζόμενοι που αμοιβονται σε είδος (κουπόνια για τρόφημα) πληρώνουν κανονικά ασφαλιστικες εισφορές σε αυτά? Προσαυξάνουν το εισόδημα τους κανονικα?
Απάντηση:
Εισόδημα
Οι αποδοχές των εργαζομένων πρέπει να καταβάλλονται αποκλειστικά σε νόμισμα που κυκλοφορεί νόμιμα, ενώ  απαγορεύεται η καταβολή σε είδος, δωροεπιταγές, κουπόνια αγοράς εμπορευμάτων  (Β.Δ 24.7.1920 άρθρο 2 παρ. 3 και 95 Δ.Σ.Ε άρθρο 3 παρ.1, που κυρώθηκε με το Ν.3248/1955).
Η νομοθεσία, οι συλλογικές συμβάσεις ή διαιτητικές αποφάσεις, δύναται να επιτρέπουν την μερική καταβολή αποδοχών σε είδος μόνο με τις προϋποθέσεις:

Πέμπτη, 18 Ιανουαρίου 2018

Έκπτωση ασφαλιστικών εισφορών συγγενικού προσώπου.

Ατομική επιχείρηση προσλαμβάνει συγγενή Α βαθμού, η ασφάλιση του οποίου είναι υποχρεωτική αλλά όχι αυτοδίκαιη.Έχει δικαίωμα έκπτωσης των ασφαλιστικών εισφορών ;  
Απάντηση:
Καταρχάς, πρέπει να επισημάνουμε ότι συγγενική σχέση, ως προς την υποχρέωση ασφάλισης στον ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), υπάρχει μόνο στην περίπτωση που ο εργοδότης είναι φυσικό πρόσωπο και ασκεί ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα. Συνεπώς, οι σχετικές  διατάξεις για την ασφάλιση συγγενών, εφαρμόζονται στις ατομικές επιχειρήσεις και όχι σε νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες. Σε ανάλογο ερώτημα συνδρομητή μας (ΒΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ:  25/8/2016), είχαμε αναφέρει τα παρακάτω:

Πέμπτη, 4 Ιανουαρίου 2018

Κάλαντα 2018

πηγη topontiki.gr

Απασχόληση συνταξιούχων.Συνέπειες. Ευθύνη εργοδοτών.

Ο εργοδότης δεν φέρει ευθύνη εφόσον έχει ασφαλίσει τον εργαζόμενο, την ευθυνη αποδείξεως της ασφαλιστικής του κατάστασής φέρει ο ίδιος ο ασφαλισμένος.
Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 20 του Ν.4387/2016 "στους εξ ιδίου δικαιώματος συνταξιούχους του Δημοσίου, καθώς και όλων των φορέων, ταμείων, κλάδων ή λογαριασμών που εντάσσονται στον Ε.Φ.Κ.Α., οι οποίοι αναλαμβάνουν εργασία ή αποκτούν ιδιότητα ή δραστηριότητα υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α.

Τετάρτη, 22 Νοεμβρίου 2017

Αποζημίωση απόλυσης, χωρίς να υφίσταται υποχρέωση για τον εργοδότη.

Ερώτηση:
Δύναται εταιρεία  να πληρώσει αποζημίωση απόλυσης σε περίπτωση απόλυσης μισθωτού χωρίς προειδοποίηση, ο οποίος έχει ενεργή εργασιακή σχέση μικρότερη των 12 μηνών (επομένως δεν δικαιούται αποζημίωση απόλυσης) ποσό της τάξης των 3.000 ευρώ; Τι ενδέχεται να προκύψει σε φορολογικό και ασφαλιστικό έλεγχο (ΔΟΥ - ΙΚΑ);
Απάντηση:
Από τον συνδυασμό των περιπτώσεων  (ε) και (η) της παρ. 3 του άρθρου 12 του ΚΦΕ (Ν 4172/2013), προκύπτει ότι το ποσό των 3.000 ευρώ που αναφέρετε στο ερώτημά σας, χαρακτηρίζεται ως ακαθάριστο εισόδημα από μισθωτή εργασία.
Εν συνεχεία, σύμφωνα  με την παρ. 3 του άρθρου 15 του ως άνω Κώδικα, «κάθε εφάπαξ αποζημίωση

Δευτέρα, 16 Οκτωβρίου 2017

Έλλειματα-πλεονάσματα ταμείου και φορολογικές συνέπειες.

Καλησπέρα , 

Θα ήθελα να γνωρίζω τις επιπτώσεις (της εταιρείας) στην περίπτωση της διαφοράς του ταμείου της 
επιχείρησης 
α) Περίπτωση αρνητικού ταμείου
β)Περίπτωση θετικού ταμείου (αλλά μη υπαρκτού σε τυχόν καταμέτρηση)
Επιπλέον ανάλογα της απαντήσεως των θεμάτων α και β τι επιπτώσεις έχουν 
1)τα φυσικά πρόσωπα ,εταίροι ,μέτοχοι ή μεριδιούχοι των εταιρειών ?

Κυριακή, 17 Σεπτεμβρίου 2017

Προστασία του μισθού-Έκδοση διαταγής πληρωμήςΤης

Ουρανίας Β. Ζερβομπεάκου 
LLM Εργατικού Δικαίου  
Δικηγόρου Παρ’Αρείω Πάγω   


Σημαντική νομοθετική ρύθμιση – άρθρο 48 του Ν. 4488/13-9-2017.

της Ουρανίας Β. Ζερβομπεάκου, LL.M Εργατικού Δικαίου, Δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω.

Με το άρθρο 48 του  Νόμου 4488/13-9-2017 (ΦΕΚ Α 137/13-9-2017), που μόλις προ ημερών δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ, θεσπίστηκε σημαντική εξέλιξη στην προστασία του μισθού.
Προβλέπεται πλέον η δυνατότητα έκδοσης Διαταγής Πληρωμής  για καθυστερούμενους μισθούς  με τη διαδικασία των άρθρων 623 έως 636 του ΚΠολΔ.

Σάββατο, 16 Σεπτεμβρίου 2017

'Ατοκο δάνειο μεταξύ ιδιωτών

θα ήθελα να ρωτήσω τι προβλέπεται για τις περιπτώσεις συμβάσεων χρηματοδότησης δανείου, χρηματικού ποσού € 40.000,00 ανάμεσα σε Ιδιώτες, εκ των οποίων ο ένας είναι μισθωτός αλλά και μέτοχος σε ΑΕ (ο δανειστής) και ο άλλος είναι επιτηδευματίας (ο δανειζόμενος). Αν υπόκειται σε χαρτόσημο, σε ποιο ποσοστό, πως υπολογίζεται ο τόκος και τι ισχύει σε σχέση με το τεκμήριο διαβίωσης και του δανειστή αλλά και του δανειζόμενου.
 Απάντηση :
1. Σύμφωνα με το με αριθμό πρωτ. 1020969/405/Α0012/28.3.2007 έγγραφο του Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών με θέμα την «Κάλυψη τεκμηρίου με δάνειο που