Για τα ερωτήματά σας προτιμήστε την αποστολή email (simvoulatoras@gmail.com) ή την συμπλήρωση της φόρμας με τον τίτλο «Ρωτήστε μας» που υπάρχει κάτω ακριβώς από τον τίτλο του ιστολογίου. Ελάχιστη αμοιβή 20 ευρώ +Φπα 24%. Ελάχιστη αμοιβή για ραντεβού 50 ευρώ +Φπα 24%.

Τετάρτη, 28 Αυγούστου 2019

Αγορά ή Πώληση Μετοχών;Γιατί και πότε;

Του Γιώργου Σαββίδη, συμβούλου επιχειρήσεων.

Σχεδόν κάθε μέρα λαμβάνω μηνύματα στην ηλεκτρονική μου διεύθυνση (simvoulatoras@gmail.com) από φίλους και αναγνώστες του «Συμβουλάτορα». Το περιεχόμενο των μηνυμάτων έχει σχέση με τα θέματα που αναρτώνται στο site δηλ Φορολογικά,Νομικά, Κοινωνιολογικά,Δημοσιονομικά κ.α.

Παρασκευή, 9 Αυγούστου 2019

Προσοχή στα τεκμήρια διαβίωσης και απόκτησης στις χωριστές δηλώσεις Φ. Ε συζύγων

Στην υποβολή χωριστής φορολογικής δήλωσης συζύγων ,με ποιο τρόπο μπορούμε να καλύψουμε τα τεκμήρια διαβίωσης και απόκτησης, στην περίπτωση που ένας εκ των δύο δεν είχε ποτέ εισόδημα,αλλά έχει τεκμήρια διαβίωσης τα οποία κάλυπτε στην κοινή δήλωση με τα εισοδήματα του συζύγου.

Συνοπτική Απάντηση


Στις χωριστές δηλώσεις Φ.Ε συζύγων δεν υφίσταται η έννοια του οικογενειακού

Κυριακή, 4 Αυγούστου 2019

Ηλεκτρονική τήρηση βιβλίων σημαίνει ηλεκτρονική γραφειοκρατία.


Του Γιώργου Σαββίδη

Δεν υπάρχει ελπίδα σωτηρίας γι’ αυτόν τον τόπο. Πάνω που λες επιτέλους , μετά από χρόνια έχουμε μια κυβέρνηση φιλική προς την επιχειρηματικότητα και που έχει σαν πρώτη προτεραιότητα την απλοποίηση των διαδικασιών στην σχέση του πολίτη με το κράτος, έρχονται οι δηλώσεις περί ηλεκτρονικής τήρησης των βιβλίων και προσγειώνεσαι ανώμαλα.

Παρασκευή, 12 Ιουλίου 2019

Απεικόνιση ταράτσας στα έντυπα Ε9 και Ε1

Πως απεικονίζεται στο Ε9 (άν απεικονίζεται) το διακαίωμα αποκλειστικής χρήσης ταράτσας σε πολυκατοικία; Έστω ο κύριος χώρος του διαμερίσματος 4ου ορόφου (τελευταίος) 100τμ και στο ίδιο συμβόαλαιο αναφέρεται ότι υπάρχει και η αποκλειστική χρήση 50τμ απο την ταράτσα

Απάντηση
 
1.  Έντυπο Ε9 

Η αναφορά της φορ. διοίκησης για την περίπτωση αυτή, όπως καταγράφεται

Πέμπτη, 23 Μαΐου 2019

Το χρηματικό ποσό που κληρονομούν συνδικαιούχοι τραπεζικού λογαριασμού υπάρχει περίπτωση να θεωρηθεί άτυπη δωρεά και να τους ζητηθεί φόρος?

1. Στην παρ. 2γ΄ του άρθρου 25 του Ν. 2961/2001 προβλέπεται απαλλαγή από το φόρο κληρονομιών της χρηματικής κατάθεσης σε τράπεζα σε ανοικτό λογαριασμό στο όνομα δύο ή περισσοτέρων από κοινού (Compte Joint, Joint Account) κατά τις διατάξεις του Ν. 5638/1932 (ΦΕΚ 307 Α΄), στην οποία έχει τεθεί ο πρόσθετος όρος ότι με το θάνατο οποιουδήποτε δικαιούχου η κατάθεση και ο λογαριασμός αυτής περιέρχεται αυτοδίκαια στους λοιπούς επιζώντες μέχρι τον τελευταίο από αυτούς.

Παρασκευή, 5 Απριλίου 2019

Καταβολή προσωπικών δαπανών σε μέτοχο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. μιας Α.Ε ή τρίτους.

Με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 12 του N.4172/2013 ορίζεται ότι το ακαθάριστο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις περιλαμβάνει τα πάσης φύσεως εισοδήματα σε χρήμα ή σε είδος που αποκτώνται στο πλαίσιο υφιστάμενης, παρελθούσας ή μελλοντικής εργασιακής σχέσης. 

Τρίτη, 12 Μαρτίου 2019

Υπολογισμός τεκμηρίου ανέγερσης ακινήτου από τον επικαρπωτή

ΕΡΩΤΗΣΗ: Γονέας έχει μεταβιβάσει με γονική παροχή την ψιλή κυριότητα ενός οικοπέδου στα δύο του ενήλικα παιδιά από 50% στο καθένα.Με δικά του έξοδα ο γονέας θέλει να ανεγείρει οικοδομή.Πώς θα κατανεμηθεί το τεκμήριο ανέγερσης;Θα υπολογιστεί όλο στον επικαρπωτή η θα επιμεριστεί στον επικαρπωτή και στους έχοντες την ψιλή κυριότητα;

Δευτέρα, 25 Φεβρουαρίου 2019

Διακοπή ατομικής οικοδομικής επιχείρησης με απούλητα νεόδμητα ακίνητα.(Εισόδημα-ΦΠΑ)

Ορέστης Σεϊμένης – Αλεξάνδρα Γεράγγελου

1. ΓΕΝΙΚΑ

Στην ατομική οικοδομική επιχείρηση, το φυσικό πρόσωπο αποτελεί τον μοναδικό φορέα της δραστηριότητος της (για την ανέγερση και την πώληση των οικοδομών).

Διακοπή εργασιών της ατομικής οικοδομικής επιχείρησης 

Στην περίπτωση που η ατομική επιχείρηση διακόψει τις εργασίες της (για συνταξιοδότηση του φορέα ή για άλλο λόγο) πρέπει να δει τι θα κάνει με τα απούλητα εμπορεύματά της, δηλαδή τα διαμερίσματα, κατά την στιγμή της διακοπής.

Τρίτη, 5 Φεβρουαρίου 2019

Τα Κατώτατα Όρια και οι τριετίες, υποχρεώσεις εργοδοτών.

1. Στο ΦΕΚ 173/Β/30.1.2019 δημοσιεύεται η ΥΑ 4241/2019 για την αύξηση των γενικών κατωτάτων ορίων μισθών και ημερομισθίων από 1ης Φεβρουαρίου 2019. Αναφέρεται ένα μόνον ποσόν για τους υπαλλήλους (650 € μηνιαίως) και ένα μόνον ποσόν για τους εργατοτεχνίτες (29,04 € ημερησίως), και ορίζεται ότι τα ποσά αυτά ισχύουν για όλους, «χωρίς ηλικιακά κριτήρια», δηλαδή και για όσους έχουν ηλικία κάτω των 25 ετών, διάκριση η οποία είχε γίνει με την ΠΥΣ 6/12 (ΔΕΝ 2012 σελ. 269) και εν συνεχεία με τον Ν. 4093/12 (ΔΕΝ 2012 σελ. 1393(1436).
2. Στην απόφαση αυτή ουδέν αναφέρεται για τις τριετίες υπαλλήλων και εργατοτεχνιτών. Προφανώς θα ακολουθήση Εγκύκλιος του Υπ. Εργασίας, στην οποία θα καθορίζεται το ζήτημα των τριετιών.
Σύμφωνα με τον Ν. 4093/12 επίδομα τριετιών οφείλεται για οποιαδήποτε υπηρεσία, με οποιαδήποτε ειδικότητα σε οποιονδήποτε εργοδότη, η οποία έχει διανυθή για μεν τους υπαλλήλους από της συμπληρώσεως 19 ετών και πέρα, για δε τους εργατοτεχνίτες από της συμπληρώσεως 18 ετών και πέρα. Για τους υπαλλήλους (25 ετών και άνω και ήδη προφανώς για όλους) προβλέπεται η χορήγηση τριών τριετιών ποσοστού 10% η κάθε μία, ενώ για τους εργατοτεχνίτες, η χορήγηση έξη τριετιών ποσοστού 5% η κάθε μία.

Παρασκευή, 1 Φεβρουαρίου 2019

Πότε μια οικειοθελής παροχή του εργοδότη γίνεται υποχρεωτική;

Κατ’ αρχήν, ο εργοδότης είναι ελεύθερος να καταβάλει πέρα από το μισθό και επιπλέον οικειοθελείς παροχές, όπως μπόνους, πριμ ή παροχές σε είδος, όπως γεύμα ή μεταφορικό μέσο.
Αν μια οικειοθελής παροχή καταβάλλεται για μακρό χρονικό διάστημα και έχει απρόσωπο χαρακτήρα δικαιολογεί την εύλογη πεποίθηση των εργαζομένων ότι πρόκειται για υποχρέωση του εργοδότη.