Για τα ερωτήματά σας προτιμήστε την αποστολή email (simvoulatoras@gmail.com) ή την συμπλήρωση της φόρμας με τον τίτλο «Ρωτήστε μας» που υπάρχει κάτω ακριβώς από τον τίτλο του ιστολογίου. Ελάχιστη αμοιβή 20 ευρώ +Φπα 24%. Ελάχιστη αμοιβή για ραντεβού 50 ευρώ +Φπα 24%.

Σάββατο, 1 Σεπτεμβρίου 2018

Αποζημίωση ενοικιαστή όταν αποχωρεί πριν από την συμπλήρωση τριετίας από την έναρξη της μίσθωσης.

Του Δρ. Ευάγγελου Μαργαρίτη
Αποτελεί συνηθισμένη στην πράξη τακτική η πρόβλεψη μονοετούς ή διετούς διάρκειας στη μίσθωση μιας κατοικίας. Τότε, ο μισθωτής ("ενοικιαστής") αισθάνεται την ανάγκη να αφήσει το σπίτι γιατί "έχει λήξει το συμβόλαιο". Αλλά και ο εκμισθωτής ("ιδιοκτήτης") ένα ή δύο μήνες πριν αποχωρήσει του "θυμίζει διακριτικά" ότι σε λίγο καιρό το σπίτι πρέπει να αδειάσει.
Αυτή η συνηθισμένη πρακτική όμως τελεί υπό την επιφύλαξη του νόμου. Ότι η μίσθωση ακινήτου έχει τουλάχιστον τριετή διάρκεια, ακόμα και αν έχει συμφωνηθεί για λιγότερο χρόνο.

Δευτέρα, 6 Αυγούστου 2018

Ιδιοκατοίκηση Δευτερεύουσας Κατοικίας

Φορολογούμενος εκτός της 1ης κατοικίας του (στην οποία εκ των πραγμάτων διαμένει επί 12 μήνες) έχει και μια δευτερεύουσα κατοικία - εξοχική. Με πραγματικό γεγονός την διαμονή στην δευτερεύουσα κατοικία - εκ περιτροπής - Χριστούγεννα, Πάσχα, ένα σαββατοκύριακο και έναν συνολικά μήνα το καλοκαίρι μπορεί να συμπληρωθούν στο έντυπο Ε1 (κωδ.222) 2 - 3 μήνες ιδιοκατοίκησης μόνο, και να παρατεθούν σε περίπτωση ελέγχου οι λογαριασμοί κατανάλωσης ρεύματος της χρονιάς για την απόδειξη της πραγματικής κατάστασης; Σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να συμπληρωθεί Ε2 καθώς μιλάμε για εκ περιτροπής διαμονή.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31, του ΚΦΕ όπως αυτές ερμηνεύτηκαν με την Πολ. 1076/2015, για τις κατοικίες δεν υπολογίζεται ετήσια αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης στις περιπτώσεις των κενών κατοικιών. Προκειμένου για κατοικίες που παραμένουν κενές για διάστημα μεγαλύτερο των έξι μηνών, απαιτείται η προσκόμιση φωτοαντίγραφων λογαριασμών της ΔΕΗ ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο (π.χ. λογαριασμοί ύδρευσης, κοινοχρήστων) από το οποίο να αποδεικνύεται ότι το ακίνητο ήταν κενό για όλο το υπόψη διάστημα.

Πως αντιμετωπίζεται εργατικά και ασφαλιστικά η πρόσληψη από ελληνική επιχείρηση, υπαλλήλου που θα ζει και θα εργάζεται σε χώρα της ΕΕ;

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Καν. ΕΕ 883/2004 "Το πρόσωπο που ασκεί μισθωτή δραστηριότητα σε κράτος μέλος για λογαριασμό εργοδότη ο οποίος ασκεί κανονικά τις δραστηριότητές του εκεί και το οποίο έχει αποσπαστεί από τον εν λόγω εργοδότη σε άλλο κράτος μέλος για να εκτελέσει εργασία για λογαριασμό του εν λόγω εργοδότη, εξακολουθεί να υπάγεται στη νομοθεσία του πρώτου κράτους μέλους, υπό τον όρο ότι η προβλεπόμενη διάρκεια της εργασίας δεν υπερβαίνει τους 24 μήνες και ότι το πρόσωπο αυτό δεν έχει αποσταλεί σε αντικατάσταση άλλου αποσπασμένου".

Βάσει των προαναφερομένων, η περίπτωσή σας δεν ανήκει στο άρθρο 12 του Καν. ΕΕ 883/2004 που αφορά αποσπασμένους υπαλλήλους.

Κυριακή, 17 Ιουνίου 2018

Μείωση μετοχικού κεφαλαίου προς κάλυψη τεκμηρίων.

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε με την αντίστοιχη ακύρωση μετοχών και έγινε επιστροφή στους μετόχους της εταιρείας των μετρητών που τους αναλογούν. Τα χρήματα αυτά στη φορολογική δήλωση των μετόχων θα μπουν στον κωδικό 781;.(Ως κεφάλαιο για κάλυψη τεκμηρίων)

Απάντηση:

Η μείωση του κεφαλαίου διακρίνεται σε πραγματική και ονομαστική μείωση.

Καταγγελία συμβάσης sale and lease back

Το 2007, ανώνυμη εταιρεία υπέγραψε σύμβαση με εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης με την διαδικασία του Sale and Lease back, πουλώντας τα ακίνητά της στην εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης και μισθώνοντας στη συνέχεια τα ίδια ακίνητα. Τον Δεκέμβριο 2017, η εταιρία χρηματοδοτικής μίσθωσης κατήγγειλε τη σύμβαση.
Το αφορολόγητο αποθεματικό που είχε σχηματίσει η ΑΕ κατά την πώληση και εμφανιζόταν σε ιδιαίτερο λογαριασμό, φορολογείται; Αν ναι, ποιες λογιστικές εγγραφές απαιτούνται; Η φορολόγηση του αποθεματικού θα γίνει κατά τον χρόνο της καταγγελίας της σύμβασης ή κατά τον χρόνο που είχε χορηγηθεί η απαλλαγή;
 ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 13 του άρθρου 72 του N 4172/2013 (ΚΦΕ), όπως ισχύουν, μετά την τροποποίησή τους με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 22 της υποπαραγράφου Δ1 της

Τετάρτη, 13 Ιουνίου 2018

Εισόδημα από ιδιόχρηση ακινήτου σε ατομική επιχείρηση.

Καλημέρα σας Θα ήθελα να ρωτήσω Στην περίπτωση των ατομικών επιχειρήσεων το τεκμαρτό ενοίκιο – έσοδο από ιδιόχρηση, δηλώνεται στο έντυπο Ε2 και φορολογείται σαν εισόδημα από ακίνητα. Όταν έχουμε διπλογραφικά βιβλία θα καταχωρηθεί σαν έσοδο στα βιβλία και αν ναι ποια θα είναι η εγγραφή (λογαριασμοί ) ; Αν καταχωρηθεί θα έχουμε έσοδο 100 – έξοδο 100= 0. Άρα χάνεται το έξοδο που θα αντισταθμίσει το έσοδο που θα έρθει από το Ε2 στο Ε1 για να είναι, όπως πρέπει, φορολογικά ουδέτερο το αποτέλεσμα από τη φορολόγηση του τεκμαρτού ενοικίου. Με εκτίμηση.
 ΑΠΑΝΤΗΣΗ
την γνωμοδότηση ΣΛΟΤ Αριθμ.Πρωτ.:1239 ΕΞ/23-06-2016 αναφέρεται : 

Σάββατο, 5 Μαΐου 2018

Εργασία το Σάββατο σε πενθήμερη απασχόληση.

ΑΕ δουλευει πενθημερο δευτερα εως παρασκευη.
Λογω φορτου εργασιας θελει να δουλευει ολα τα σαββατα (δεν θελει να κανει μετατροπη σε εξαημερη εργασια).
Επιτρεπεται;Επιτρεπονται καποια σαββατα μονο;
Και αν οχι ποιες οι ποινες και τα προστιμα απο το ΣΕΠΕ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
1. Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση της πενθήμερης εργασίας δεν μπορεί να προστεθεί η εργασία που τυ­χόν προσφέρθηκε το Σάββατο ή την Κυρια­κή στη συνολική εργασία των υπολοίπων πέντε εργασίμων ημερών της εβδομάδας για την εξεύρεση τυχόν υπερεργασίας ή υπερωρίας. 

Πέμπτη, 26 Απριλίου 2018

Ποιός είναι ο κατώτατος μισθός και με τί προσαυξάνεται;

Ι) Νόμιμος Κατώτατος Μισθός

Με το νόμο 4093/2012 θεσπίζεται νέο σύστημα καθορισμού νόμιμου κατωτάτου μισθού υπαλλήλων και ημερομισθίου εργατοτεχνιτών, το οποίο τέθηκε σε ισχύ την 1/4/2013.
Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.1876/1990 (όπως τροποποιήθηκε με την υποπαράγραφο ΙΑ.11 της παρ. ΙΑ του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012)  οι εθνικές γενικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας καθορίζουν τους ελάχιστους μη μισθολογικούς όρους εργασίας, που ισχύουν για τους εργαζόμενους όλης της χώρας.

Δευτέρα, 16 Απριλίου 2018

Παροχές προς μέτοχο εταιρείας, μη μέλους του Δ.Σ.

1.Παροχές σε είδος που εντάσσονται στην παράγραφο 1 αρθ. 13 Ν.4172/13 και συγκεκριμένα προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες (χρήση πιστωτικής εταιρικής κάρτας) διενεργούμενες από μέτοχο μη μέλος του Δ.Σ μη αμειβόμενο και κατά συνέπεια μη μισθωτός. Συνιστά να μη θεωρηθούν παροχές σε είδος με την δέσμευση η εταιρεία να αναμορφώσει αυτές φορολογικά? Εντάσσοντας αυτές στο άρθρο 23 Ν.4172/13.
2.Γενικότερα για τις λοιπές περιπτώσεις των παροχών σε είδος παρ. 
2,3,4,5 Αρ. 13 Ν.4172/13, παρέχεται η δυνατότητα να μην δηλωθούν ως παροχές σε είδος με το σκεπτικό ότι αυτές θα αναμορφώνονται στην φορολογική δήλωση της εταιρείας εντάσσοντας αυτές στο άρθρο 23 Ν.4172/13 ;
 ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Σάββατο, 17 Μαρτίου 2018

Φορολόγιση αμοιβών που επιδικάστηκαν σε μισθωτό ως κεφάλαιο πλέον τόκων,με δικαστική απόφαση.

Θα ήθελα να μάθω για ένα εργαζόμενο ο οποίος κέρδισε το δικαστήριο από τον εργοδότη και το δικαστήριο έβγαλε 36000,00 ως σερβιτόρος και 10500 τόκους το διάστημα 2011-2013.Στα έτη αυτά έχει φορολογηθεί μέρος του πόσου αυτού χωρίς να τα έχει εισπράξει.
Το ερώτημα είναι αν θα φορολογηθεί ο εργαζόμενος για τα έτη αυτά και για την μισθοδοσία του και για τους τόκους είτε κάνει συμβιβασμό με τον εργοδότη είτε δεν κάνει.Επίσης θα γίνουν τροποποιητικές δηλώσεις για τα έτη αυτά η θα φορολογηθούν στο έτος που θα του καταβληθούν;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.4172/2013 περί Κ.Φ.Ε., ορίζεται ότι: