Για τα ερωτήματά σας προτιμήστε την αποστολή email (simvoulatoras@gmail.com) ή την συμπλήρωση της φόρμας με τον τίτλο «Ρωτήστε μας» που υπάρχει κάτω ακριβώς από τον τίτλο του ιστολογίου. Ελάχιστη αμοιβή 25 ευρώ +Φπα 24%. Ελάχιστη αμοιβή για ραντεβού 50 ευρώ +Φπα 24%.Παρασκευή 3 Ιουλίου 2020

Φορολογική ενημερότητα χωρίς παρακράτηση μέρους του τιμήματος στην πώληση ακινήτου.


Του Γ.Ε. Σαββίδη, Φορολογικού συμβούλου.

Ένα θέμα που ταλαιπωρεί τους  πολίτες και τα νομικά πρόσωπα είναι-εκτός των άλλων- η λήψη πιστοποιητικού φορολογικής ενημερότητας για μεταβίβαση ακινήτου.
Οι λεπτομέρειες για την έκδοση του πιστοποιητικού καθορίζονται με την ΠΟΛ 1274/2013.
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 της ως άνω απόφασης:
Άρθρο 3
Προϋποθέσεις χορήγησης

1. Για τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας ο αιτών πρέπει σωρευτικά:
α. να μην έχει συνολικές ληξιπρόθεσμες βασικές οφειλές άνω των τριάντα (30) ευρώ βεβαιωμένες στη Φορολογική Διοίκηση. Εφόσον, υφίστανται συνολικές βασικές ληξιπρόθεσμες οφειλές άνω του προαναφερόμενου ποσού βεβαιωμένες στη Φορολογική Διοίκηση ο αιτών πρέπει να τις έχει τακτοποιήσει κατά νόμιμο τρόπο με αναστολή είσπραξης ή με ρύθμιση τμηματικής καταβολής
Ως προς την έκδοση δε πιστοποιητικού για μεταβίβαση ακινήτου το άρθρο 7 παράγραφος 1 της ΠΟΛ 1274/2013 αναφέρει:
Άρθρο 7
Ποσοστό παρακράτησης επί αποδεικτικού ενημερότητας


1. Όταν εκδίδεται αποδεικτικό ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων ή μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ’ αυτού εξ επαχθούς αιτίας και ο φορολογούμενος έχει οφειλές που έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση, πέραν της προϋπόθεσης ενημερότητας του οφειλέτη σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής, τίθεται υποχρεωτικά και όρος παρακράτησης μέρους της εισπραττόμενης απαίτησης, ο οποίος αναγράφεται επί του αποδεικτικού. Όρος παρακράτησης δεν τίθεται, εάν το αποδεικτικό χορηγείται λόγω προσκόμισης εγγυητικής επιστολής, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 3 της παρούσας. 

Πέραν των ανωτέρω αναφερομένων  η παρ. 12 του άρθρου 46 του ν 3220/2004 αναφέρει σχετικά με το θέμα:

12.Σε κάθε περίπτωση χορήγησης αναστολής, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 200 έως 209, 227 και 228 του Ν. 2717/1999, ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. μπορεί, εφόσον συντρέχουν λόγοι δημόσιου συμφέροντος, να αρνηθεί στον υπόχρεο τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας για μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων ή σύσταση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επ’ αυτών.

Στην εισηγητική έκθεση του ως άνω νόμου αναφέρονται τα παρακάτω:

12. Με την προτεινόμενη διάταξη της παραγράφου 14 παρέχεται η δυνατότητα στον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. για τις περιπτώσεις, που έχει χορηγηθεί αναστολή εκτέλεσης νομίμου τίτλου ή πράξης ταμειακής βεβαίωσης αυτού καθώς και δικαστικής απόφασης στα πλαίσια άσκησης προσφυγής ή ανακοπής και δεν διασφαλίζονται τα συμφέροντα του Δημοσίου, να μην χορηγεί αποδεικτικό ενημερότητας στον υπόχρεο για μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων και σύσταση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επ' αυτών.

Από τον συνδυασμό των παραπάνω προκύπτει ότι σε περίπτωση που υπάρχουν χρέη σε αναστολή, όπως συμβαίνει στις παρούσες συνθήκες λόγω κορονοϊού, η αρμόδια Δ.Ο.Υ. δεν έχει το δικαίωμα να παρακρατήσει ποσοστό επί του τιμήματος πώλησης , αλλά μπορεί να αρνηθεί την χορήγηση πιστοποιητικού αν αιτιολογήσει ότι το χρέος είναι μη διασφαλισμένο για το δημόσιο.

Σε αντίθετη περίπτωση, όταν δηλαδή το χρέος είναι διασφαλισμένο (όταν πχ υπάρχουν ακίνητα -επί πλέον του προς μεταβίβαση-μη υποθηκευμένα τότε το πιστοποιητικό πρέπει να εκδίδεται χωρίς παρακράτηση ποσοστού επί του τιμήματος πώλησης.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ο Διαχειριστής δεν υποχρεούται σε απαντήσεις επί των σχολίων. Οι απαντήσεις σε ερωτήματα δίδονται έναντι αμοιβής, όπως αναφέρεται σχετικά στο πάνω μέρος του ιστολογίου στο κουτάκι με το τίτλο ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ.

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.