Για τα ερωτήματά σας προτιμήστε την αποστολή email (simvoulatoras@gmail.com) ή την συμπλήρωση της φόρμας με τον τίτλο «Ρωτήστε μας» που υπάρχει κάτω ακριβώς από τον τίτλο του ιστολογίου. Ελάχιστη αμοιβή 25 ευρώ +Φπα 24%. Ελάχιστη αμοιβή για ραντεβού 50 ευρώ +Φπα 24%.Παρασκευή 21 Αυγούστου 2020

Φορολογική και ποινική παραγραφή.

 Ήθελα να σας ρωτήσω , όταν υπάρχει από το 2015 παραγγελία του Εισαγγελέα Οικονομικού εγκλήματος για εξακρίβωση τέλεσης εγκλημάτων φοροδιαφυγής και η πράξη εντολής έρευνας ελέγχου εκδόθηκε 2020.
α) για το φορολογικό σκέλος , τι ισχύει με τις παραγραφές ?
έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν εξηγήσεις για τα έτη 2012 έως 2013 τα οποία έχουν παραγραφεί φορολογικά ? Γιατί ο έλεγχος αναφέρει ότι μπορεί να πάει και πιο πίσω αν χρειαστεί? Η χρονική περίοδος που ζητάνε είναι από το 1995-2017 αλλά οι καταστάσεις για παροχή πληροφοριών αρχικά είναι από το 2012-2017
β) για το ποινικό σκέλος τι ισχύει?

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Σύμφωνα με τα κριθέντα στην απόφαση 1738/2017 της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, ο θεσμός της παραγραφής στο φορολογικό δίκαιο έχει διττό συνταγματικό έρεισμα. Στηρίζεται, αφενός, στη θεμελιώδη αρχή της ασφάλειας δικαίου και, αφετέρου, στη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 78 του Συντάγματος, κατά την έννοια της οποίας η προθεσμία παραγραφής της αξίωσης του Δημοσίου για τη βεβαίωση και την επιβολή φόρου συνιστά ουσιαστικό στοιχείο της οικείας, προβλεπόμενης στον (τυπικό) νόμο, φορολογικής ενοχής. Από το σκεπτικό της Ολομέλειας συνάγεται με σαφήνεια ότι η πρώτη των παραπάνω βάσεων αφορά στην επιβολή τόσο φορολογικών βαρών όσο και φορολογικών κυρώσεων5. Αντίθετα, η δεύτερη των ανωτέρω βάσεων αφορά μόνον στην επιβολή φόρων.

H Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας έχει κρίνει, συναφώς, ότι η προθεσμία παραγραφής της αξίωσης του Δημοσίου για τη βεβαίωση και την επιβολή φόρου συνιστά, κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 78 του Συντάγματος, ουσιαστικό στοιχείο της οικείας φορολογικής ενοχής (βλ. ΣτΕ Ολομ. 3174/2014, Ολομ. 1738/2017). Κατά τη νομολογία του Β' Τμήματος του Δικαστηρίου, η φορολογική ενοχή/υποχρέωση γεννάται με τη συνδρομή των οριζόμενων στο νόμο προϋποθέσεων και διαπιστώνεται με την αντίστοιχη καταλογιστική πράξη της φορολογικής αρχής (βλ.ΣτΕ 951/2018 επταμ.,ΣτΕ 2021/2010). Συνεπώς, ως στοιχείο αναγόμενο στην ουσία, αυτή καθ’ αυτή, της φορολογικής ενοχής αυτής, είναι ευλόγως υποστηρίξιμο ότι αναφέρεται στην εξάλειψη της φορολογικής υποχρέωσης, η οποία, κατόπιν της παρέλευσης του χρόνου παραγραφής, δεν μπορεί πλέον να διαπιστωθεί και να επιβληθεί νομίμως από τη φορολογική Διοίκηση. Επομένως, μπορεί ευλόγως να υποστηριχθεί ότι πρόκειται περί αποσβεστικής προθεσμίας.

Συμπερασματικά, έχουμε την άποψη ότι η έννοια και η σημασία της παραγραφής στο πεδίο του φορολογικού δικαίου παρουσιάζει ιδιαιτερότητες και, συνακόλουθα, αυτονομία έναντι του θεσμού της παραγραφής στο αστικό και στο ποινικό δίκαιο.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τα κριθέντα ως ανωτέρω αναφέρουμε από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, οι παρατεθείσες στην πέμπτη σκέψη διατάξεις (των άρθρων δεύτερου παρ. 1 του ν. 4098/2012, 22 του ν. 4203/2013, 87 του ν. 4316/2014 και 22 του ν. 4337/2015) αντίκεινται στις εξειδικεύουσες την αρχή της ασφάλειας δικαίου διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 78 του Συντάγματος, για το ίδιο λόγο για τον οποίο κρίθηκαν από την Ολομέλεια αντισυνταγματικές οι διατάξεις των άρθρων 11 του ν. 3513/2006, 29 του ν. 3697/2008, 10 του ν. 3790/2009 και 82 του ν. 3842/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 92 παρ. 3 περ. β του ν. 3862/2010, στο μέτρο που παρατείνουν την προθεσμία παραγραφής φορολογικών αξιώσεων του Δημοσίου αναγομένων σε ημερολογιακά έτη προγενέστερα του προηγούμενου της δημοσίευσης των σχετικών νόμων ετών (πρβλ. ΣτΕ 2935/2017).

Σύμφωνα με την συνταγματική αρχή της αναλογικότητας των νομοθετικών διατάξεων περί παραγραφής, (α) ο φορολογικός έλεγχος (και ο βάσει αυτού καταλογισμός φόρου και πρόσθετου φόρου, λόγω ανακρίβειας της δήλωσης) πρέπει να διενεργείται, καταρχήν, εντός πενταετίας από το τέλος του έτους εντός του οποίου έληξε η προθεσμία για την επίδοση της οικείας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, (β) κατά παρέκκλιση από τον ανωτέρω κανόνα της παραγράφου 1, χωρεί, σύμφωνα με την στενώς ερμηνευτέα διάταξη της περιπτ. β της παραγράφου 4 (σε συνδυασμό με τη διάταξη του άρθρου 68 παρ. 2 περιπτ. α), έλεγχος (ακόμα και αρχικός) και έκδοση, βάσει αυτού, πράξης καταλογισμού φόρου και πρόσθετου φόρου, εντός δεκαετίας από το τέλος του προαναφερόμενου έτους, εάν περιέλθουν σε γνώση της φορολογικής διοίκησης «συμπληρωματικά στοιχεία», δηλαδή στοιχεία αποδεικτικά της ύπαρξης μη δηλωθέντος φορολογητέου εισοδήματος (πρβλ. ΣτΕ 1303/1999,ΣτΕ 2632/1996), τα οποία όμως δεν είχαν περιέλθει σε γνώση της φορολογικής διοίκησης εντός της προβλεπόμενης στην παράγραφο 1 του ανωτέρω άρθρου 84 πενταετίας (ΣτΕ 2935/2017).

Με βάση τα ανωτέρω και τα ερωτήματά σας, θεωρούμε ότι:

1. Δεδομένου ότι η Εισαγγελική παραγγελία εκδόθηκε κατά το ημερολογιακό έτος 2015, αναφερόταν σε έως τότε φορολογικά έτη και όχι στο διηνεκές.

2. Η εντολή ελέγχου της φορολογικής διοίκησης που εκδόθηκε το ημερολογιακό έτος 2020, έχει μεν ως έναυσμα την Εισαγγελική παραγγελία, αλλά με δεδομένα τα φορολογικά έτη που έχουν πλέον παραγραφεί, εκτείνεται στα μη παραγραφέντα φορολογικά έτη. Σας υπενθυμίζουμε πως αν υφίστανται νέα στοιχεία (π.χ. εύρεση εικονικών φορολογικών στοιχείων, ύπαρξη τραπεζικών λογαριασμών αλλοδαπής που δεν τροφοδοτήθηκαν μέσω του Ελληνικού τραπεζικού συστήματος κλπ.), ο έλεγχος επεκτείνεται σε περίοδο δεκαετίας, με πρώτο μη παραγραφέν φορολογικό έτος το 2009.

3. Η έννοια και η σημασία της παραγραφής στο πεδίο του φορολογικού δικαίου παρουσιάζει ιδιαιτερότητες και, συνακόλουθα, αυτονομία έναντι του θεσμού της παραγραφής στο αστικό και στο ποινικό δίκαιο. Για παράδειγμα, σε περιπτώσεις κακουργήματος, η Εισαγγελία μπορεί να ασκήσει δίωξη αν δεν έχει παρέλθει δεκαπενταετία από το χρόνο τέλεσης του εγκλήματος (σε περίπτωση κακουργημάτων).

4. Λόγω των επιμέρους ιδιαιτεροτήτων των υποθέσεων ελέγχου από τη φορολογική αρχή κατόπιν Εισαγγελικής εντολής, θεωρούμε δόκιμο να θέσετε το σύνολο του φακέλου που για ευνόητους λόγους δεν είναι δυνατόν να αναφερθούν στην παρούσα υπηρεσία ΚOMVOS, σε νομικό και φορολογικό παραστάτη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ο Διαχειριστής δεν υποχρεούται σε απαντήσεις επί των σχολίων. Οι απαντήσεις σε ερωτήματα δίδονται έναντι αμοιβής, όπως αναφέρεται σχετικά στο πάνω μέρος του ιστολογίου στο κουτάκι με το τίτλο ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ.

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.