Για τα ερωτήματά σας προτιμήστε την αποστολή email (simvoulatoras@gmail.com) ή την συμπλήρωση της φόρμας με τον τίτλο «Ρωτήστε μας» που υπάρχει κάτω ακριβώς από τον τίτλο του ιστολογίου. Ελάχιστη αμοιβή 25 ευρώ +Φπα 24%. Ελάχιστη αμοιβή για ραντεβού 50 ευρώ +Φπα 24%.Τρίτη 12 Μαρτίου 2019

Υπολογισμός τεκμηρίου ανέγερσης ακινήτου από τον επικαρπωτή

ΕΡΩΤΗΣΗ: Γονέας έχει μεταβιβάσει με γονική παροχή την ψιλή κυριότητα ενός οικοπέδου στα δύο του ενήλικα παιδιά από 50% στο καθένα.Με δικά του έξοδα ο γονέας θέλει να ανεγείρει οικοδομή.Πώς θα κατανεμηθεί το τεκμήριο ανέγερσης;Θα υπολογιστεί όλο στον επικαρπωτή η θα επιμεριστεί στον επικαρπωτή και στους έχοντες την ψιλή κυριότητα;

AΠΑΝΤΗΣΗ:

Σύμφωνα με την περιπτ. γ' του άρθρου 32 του Κ.Φ.Ε«Ως ετήσια δαπάνη του φορολογουμένου, της συζύγου του και των εξαρτώμενων μελών του λογίζονται και τα χρηματικά ποσά που πραγματικά καταβάλλονται για: […] γ) Αγορά ή χρονομεριστική ή χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτων ή ανέγερση οικοδομών ή κατασκευή δεξαμενής κολύμβησης. Ως τίμημα αγοράς λαμβάνεται το ποσό της συνολικής επιβάρυνσης, όπως προκύπτει από τα οικεία πωλητήρια συμβόλαια, εκτός εάν από έλεγχο προκύπτει μεγαλύτερο ποσό, οπότε λαμβάνεται υπόψη αυτό.».

Για την παραπάνω διάταξη στην εγκ. ΠΟΛ.1076/2015 αναφέρεται ότι: «Σε περίπτωση όπου από διαφορετικό πρόσωπο αγοράζεται η ψιλή κυριότητα και από άλλο η επικαρπία ακινήτου, σε καθέναν θα υπολογισθεί ποσό δαπάνης απόκτησης που του αναλογεί επιμεριστικά κατά το ποσοστό που προβλέπεται από τη φορολογία κληρονομιών. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που ανεγείρεται οικοδομή σε οικόπεδο στο οποίο άλλο πρόσωπο είναι ψιλός κύριος και άλλο επικαρπωτής δηλαδή η δαπάνη ανέγερσης επιμερίζεται στους δύο κατά τα ποσοστά που προβλέπονται από τη φορολογία κληρονομιών ανεξάρτητα σε ποιου το όνομα εκδίδεται η άδεια ανέγερσης οικοδομής.»

Από τα παραπάνω αναφερόμενα συνάγεται ότι, για την διάταξη της περιπτ. γ' του άρθρου 32 του Κ.Φ.Ε. (τεκμήριο), οι δαπάνες ανέγερσης θα επιμεριστούν κατά τα ποσοστά του άρθρου 15 του Ν.2961/2001 στον ψιλό κύριο (γονέα) και στους επικαρπωτές (ενήλικα τέκνα), χωρίς να επηρεάζει ποιο πρόσωπο είναι αυτό που πράγματι καταβάλλει τα χρηματικά ποσά.


ΠΗΓΗ  https://www.e-forologia.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ο Διαχειριστής δεν υποχρεούται σε απαντήσεις επί των σχολίων. Οι απαντήσεις σε ερωτήματα δίδονται έναντι αμοιβής, όπως αναφέρεται σχετικά στο πάνω μέρος του ιστολογίου στο κουτάκι με το τίτλο ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ.

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.