Για τα ερωτήματά σας προτιμήστε την αποστολή email (simvoulatoras@gmail.com) ή την συμπλήρωση της φόρμας με τον τίτλο «Ρωτήστε μας» που υπάρχει κάτω ακριβώς από τον τίτλο του ιστολογίου. Ελάχιστη αμοιβή 25 ευρώ +Φπα 24%. Ελάχιστη αμοιβή για ραντεβού 50 ευρώ +Φπα 24%.Κυριακή 17 Ιουνίου 2018

Μείωση μετοχικού κεφαλαίου προς κάλυψη τεκμηρίων.

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε με την αντίστοιχη ακύρωση μετοχών και έγινε επιστροφή στους μετόχους της εταιρείας των μετρητών που τους αναλογούν. Τα χρήματα αυτά στη φορολογική δήλωση των μετόχων θα μπουν στον κωδικό 781;.(Ως κεφάλαιο για κάλυψη τεκμηρίων)

Απάντηση:

Η μείωση του κεφαλαίου διακρίνεται σε πραγματική και ονομαστική μείωση.
Η πραγματική μείωση του κεφαλαίου μιας εταιρείας, αφορά στην περίπτωση πλεονάζοντος κεφαλαίου για το οποίο αποφασίζεται η επιστροφή του στους μετόχους. Γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και ακολουθεί την διαδικασία του άρθρου 4 του κωδ. Ν.2190/20.
Η πραγματική μείωση διακρίνεται σε: 
- επιστροφή πλεονάζοντος κεφαλαίου σε χρήμα, όπου οι μέτοχοι παίρνουν πίσω μέρος του κεφαλαίου 
επιστροφή κεφαλαίου με ακύρωση μετοχών
Η ακύρωση των μετοχών και η επιστροφή του ποσού που αντιστοιχούσε σε αυτές της μετοχές, δεν υπόκειται σε φορολογία εισοδήματος (έγγραφο του Yπ. Οικονομικών με αριθμό 1056585/10746/B0012/8.6.2005). 

 Η όλη διαδικασία δεν υπόκειται σε φορολογική επιβάρυνση (Σχετικά Με τα αρ. πρωτ. 1049604/10441/Β0012/12.06.2002 και 1030414/10250ΠΕ/ Β0012/19.02.2002 έγγραφα του Υπ. Οικονομικών). Τα παραπάνω τελούν υπό την επιφύλαξη των οριζόμενων με τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 26 του Ν.2065/1992, σχετικά με τη φορολόγηση της υπεραξίας που προκύπτει από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων, όταν η επιχείρηση προβεί σε μείωση του κεφαλαίου της πριν από την πάροδο πέντε ετών από το χρόνο της αναπροσαρμογής. 
Στην την εγκύκλιο ΠΟΛ.1068/2018 με την οποία δόθηκαν οδηγίες για τον τύπο και το περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος αναφέρεται για τους κωδικούς 781-782 ότι, η «Επιστροφή καταβεβλημένων κεφαλαίων/ δανείων κ.λπ. μπορεί να συμπληρωθεί μόνο όταν το έτος που χορηγήθηκαν τα ποσά, υπάγονταν σε τεκμήριο. Συγκεκριμένα, μπορεί να δηλωθεί επιστροφή εταιρικού ή μετοχικού κεφαλαίουή χρηματικού ποσού δανείου που επιστρέφεται από τον δανειολήπτη, μόνο εφόσον τα έτη που χορηγήθηκαν αυτά τα ποσά (ως καταβεβλημένο κεφάλαιο για αγορά επιχείρησης, σύσταση ή συμμετοχή σε αύξηση κεφαλαίου, για αγορά χρεογράφων, για χορήγηση δανείων προς οποιονδήποτε), αποτελούσαν δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων και είχαν δηλωθεί ορθά και συνεπώς είχαν ληφθεί υπόψη κατά τον προσδιορισμό του εισοδήματος του έτους που καταβλήθηκαν. Σε αντίθετη περίπτωση, κάθε ποσό που καταβλήθηκε μειώνει τα ποσά αυτά και αναγράφεται μόνο η τυχόν διαφορά που προκύπτει.  

ΠΗΓΗ https://www.e-forologia.gr/forum/viewTopic.aspx?id=39969

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ο Διαχειριστής δεν υποχρεούται σε απαντήσεις επί των σχολίων. Οι απαντήσεις σε ερωτήματα δίδονται έναντι αμοιβής, όπως αναφέρεται σχετικά στο πάνω μέρος του ιστολογίου στο κουτάκι με το τίτλο ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ.

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.