Για τα ερωτήματά σας προτιμήστε την αποστολή email (simvoulatoras@gmail.com) ή την συμπλήρωση της φόρμας με τον τίτλο «Ρωτήστε μας» που υπάρχει κάτω ακριβώς από τον τίτλο του ιστολογίου. Ελάχιστη αμοιβή 25 ευρώ +Φπα 24%. Ελάχιστη αμοιβή για ραντεβού 50 ευρώ +Φπα 24%.Δευτέρα 6 Αυγούστου 2018

Πως αντιμετωπίζεται εργατικά και ασφαλιστικά η πρόσληψη από ελληνική επιχείρηση, υπαλλήλου που θα ζει και θα εργάζεται σε χώρα της ΕΕ;

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Καν. ΕΕ 883/2004 "Το πρόσωπο που ασκεί μισθωτή δραστηριότητα σε κράτος μέλος για λογαριασμό εργοδότη ο οποίος ασκεί κανονικά τις δραστηριότητές του εκεί και το οποίο έχει αποσπαστεί από τον εν λόγω εργοδότη σε άλλο κράτος μέλος για να εκτελέσει εργασία για λογαριασμό του εν λόγω εργοδότη, εξακολουθεί να υπάγεται στη νομοθεσία του πρώτου κράτους μέλους, υπό τον όρο ότι η προβλεπόμενη διάρκεια της εργασίας δεν υπερβαίνει τους 24 μήνες και ότι το πρόσωπο αυτό δεν έχει αποσταλεί σε αντικατάσταση άλλου αποσπασμένου".

Βάσει των προαναφερομένων, η περίπτωσή σας δεν ανήκει στο άρθρο 12 του Καν. ΕΕ 883/2004 που αφορά αποσπασμένους υπαλλήλους.
Σύμφωνα με το άρθρο 11 του ιδίου κανονισμού τα πρόσωπα στα οποία εφαρμόζεται ο παρών κανονισμός υπάγονται στη νομοθεσία ενός και μόνον κράτους μέλους και στο ίδιο άρθρο (με την επιφύλαξη των άρθρων 12 έως 16) αναφέρεται ότι το πρόσωπο που ασκεί μισθωτή ή μη μισθωτή δραστηριότητα σε κράτος μέλος, υπάγεται στη νομοθεσία του εν λόγω κράτους μέλους.

Κατά την άποψή μας, για την περίπτωση που αναφέρετε:

- Προκειμένου να προσληφθεί ο εν λόγω εργαζόμενος από την ελληνική επιχείρηση είναι απαραίτητο να συναφθεί σύμβαση εργασίας και να τηρηθούν όλες οι εργατικές διατάξεις. Κατ' επέκταση υπάρχει υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής στο ΠΣ «Εργάνη» του έντυπο «Ε3: Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας Πρόσληψης (Ε3 Αναγγελία Πρόσληψης και Ε4 Συμπληρωματικός Πίνακας Προσωπικού Νέας Πρόσληψης)».

- Σε σχέση με την ασφαλιστική αντιμετώπιση ο εργαζόμενος θα ασφαλίζεται με πλήρη κάλυψη στην Ελλάδα, εφόσον ο εργοδότης δεν διαθέτει υποκατάστημα στην χώρα απασχόλησης του εργαζόμενου.

- Σημειώνουμε ότι όταν η συνήθης κατοικία του εργαζόμενου είναι διαφορετική από την χώρα ασφάλισής του θα πρέπει να εκδίδονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τον φορέα ασφάλισης, ώστε να δικαιούται υγειονομική περίθαλψη στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μπορείτε να ενημερωθείτε για τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην σελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΠΗΓΗ https://www.e-forologia.gr/forum/viewTopic.aspx?id=40032&SearchTerms=

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ο Διαχειριστής δεν υποχρεούται σε απαντήσεις επί των σχολίων. Οι απαντήσεις σε ερωτήματα δίδονται έναντι αμοιβής, όπως αναφέρεται σχετικά στο πάνω μέρος του ιστολογίου στο κουτάκι με το τίτλο ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ.

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.