Για τα ερωτήματά σας προτιμήστε την αποστολή email (simvoulatoras@gmail.com) ή την συμπλήρωση της φόρμας με τον τίτλο «Ρωτήστε μας» που υπάρχει κάτω ακριβώς από τον τίτλο του ιστολογίου. Ελάχιστη αμοιβή 25 ευρώ +Φπα 24%. Ελάχιστη αμοιβή για ραντεβού 50 ευρώ +Φπα 24%.Πέμπτη 31 Μαρτίου 2016

Περιορισμοί στην μείωση κεφαλαίουTου Γ. Σαββίδη

Ερώτηση: Ανώνυμη εταιρία έχει μετοχικό κεφάλαιο 1.000.000,00 ευρώ , αποθεματικά 250.000,00 ευρώ και ζημίες εις νέο 600.000,00 ευρώ.  Θα ήθελα να μου πείτε αν μπορώ να κάνω μείωση κεφαλαίου κατά 400.000,00 ευρώ.
Απάντηση: Τα ίδια κεφάλαια της εταιρίας σύμφωνα με τα δεδομένα του ερωτήματος ανέρχονται σε  650,000,00(1.000.000,00+250.000,00-600.000,00). Σύμφωνα με το άρθρο 47 του 2120/20 << Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου>>. Επομένως
το ποσό της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερα από 300.000,00 ευρώ διότι σε αντίθετη περίπτωση τα ίδια κεφάλαια της εταιρίας θα ήταν μικρότερα από το ποσό των 350.000,00 ευρώ(700.000,00/2). Ο τύπος που μας καθοδηγεί στις περιπτώσεις  μείωσης κεφαλαίου είναι ο εξής:  
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ -(ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ-ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ)Χ2 = ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ.
Εφαρμόζοντας τα δεδομένα του ερωτήματος στον παραπάνω τύπο έχουμε:
1.000.000,00-(650.000,00-1.000,000,00)χ2=300.000,000

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ο Διαχειριστής δεν υποχρεούται σε απαντήσεις επί των σχολίων. Οι απαντήσεις σε ερωτήματα δίδονται έναντι αμοιβής, όπως αναφέρεται σχετικά στο πάνω μέρος του ιστολογίου στο κουτάκι με το τίτλο ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ.

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.