Για τα ερωτήματά σας προτιμήστε την αποστολή email (simvoulatoras@gmail.com) ή την συμπλήρωση της φόρμας με τον τίτλο «Ρωτήστε μας» που υπάρχει κάτω ακριβώς από τον τίτλο του ιστολογίου. Ελάχιστη αμοιβή 25 ευρώ +Φπα 24%. Ελάχιστη αμοιβή για ραντεβού 50 ευρώ +Φπα 24%.Σάββατο 26 Μαρτίου 2016

Διακοπή δραστηριότητας νομικού προσώπου με χρέη στο δημόσιοΕρώτηση: Είμαι εταίρος –διαχειριστής σε ΕΠΕ η οποία έχει χρέη προς το δημόσιο(φόρους, ασφαλιστικές εισφορές). Μπορώ να κάνω διακοπή δραστηριότητας ή θα έχω πρόβλημα;  

Απάντηση: Σύμφωνα με τις οδηγίες που έδωσε το υπουργείο Οικονομικών με την  ΠΟΛ 1181/2012 , «5. Για την διακοπή εργασιών των επιτηδευματιών, δεν προβλέπεται η υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού ενημερότητας για χρέη και φορολογικές υποχρεώσεις προς το Δημόσιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43/A΄) και τα οριζόμενα στην Α.Υ.Ο. 1109793/6134-11/0016/ΠΟΛ. 1223/24.11.1999 (ΦΕΚ 2134 Β΄/8.12.1999) όπως ισχύουν
. Επίσης, κατά τις ισχύουσες διατάξεις περί Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων δεν υφίσταται κώλυμα διακοπής εργασιών των επιτηδευματιών λόγω της ύπαρξης βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. οφειλών τους.»
Επί πλέον, από το άρθρο 6 της ΠΟΛ 1102/2005 σχετικά με τον «Ανακαθορισμός διαδικασιών και δικαιολογητικών κατά την υποβολή δηλώσεων έναρξης, μεταβολής και διακοπής εργασιών», δεν προκύπτει, κατά τη δήλωση διακοπής εργασιών, υποχρέωση της επιχείρησης προσκόμισης αποδεικτικού ενημερότητας από άλλους φορείς.
Από τα παραπάνω αναφερθέντα προκύπτει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα και η εταιρία μπορεί να κάνει διακοπή δραστηριότητας .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ο Διαχειριστής δεν υποχρεούται σε απαντήσεις επί των σχολίων. Οι απαντήσεις σε ερωτήματα δίδονται έναντι αμοιβής, όπως αναφέρεται σχετικά στο πάνω μέρος του ιστολογίου στο κουτάκι με το τίτλο ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ.

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.