Για τα ερωτήματά σας προτιμήστε την αποστολή email (simvoulatoras@gmail.com) ή την συμπλήρωση της φόρμας με τον τίτλο «Ρωτήστε μας» που υπάρχει κάτω ακριβώς από τον τίτλο του ιστολογίου. Ελάχιστη αμοιβή 25 ευρώ +Φπα 24%. Ελάχιστη αμοιβή για ραντεβού 50 ευρώ +Φπα 24%.Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2016

Γονική παροχή διαμερισμάτων από ατομική επιχείρηση κατασκευής και πώλησης ακινήτων

Εργολάβος οικοδομών (ατομική επιχειρηση) με άδεια οικοδομής μετά την 1/1/2006 (καθεστώς ΑΡ 6 ΦΠΑ) ενοψει συνταξιοδότησης, μπορεί να μεταβιβάσει με γονική παροχή δύο απούλητα διαμερίσματα με απάλλαγή πρώτης κατοικίας στα παιδιά του;
τι προκύπτει ως προς το εισοδημα και τον ΦΠΑ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Φορολογία Εισοδήματος 
1. Η θέση της φορολογικής διοίκησης για τις (καταργηθείσες πλέον) διατάξεις του προϊχύσαντος Κ.Φ.Ε. (Ν.2238/1994) είναι ότι στην περίπτωση «της μεταβίβασης με γονική παροχή ακινήτων (διαμερισμάτων) στα τέκνα από το γονέα που ασκεί ατομική επιχείρηση ανέγερσης και πώλησης ακινήτων, η αξία των ακινήτων αυτών από πλευράς φορολογίας εισοδήματος δεν αποτελεί ακαθάριστο έσοδο της επιχείρησης και δεν φορολογείται για το λόγο ότι ελλείπει το στοιχείο του κέρδους καθόσον ο δωρητής επιχειρηματίας όχι μόνο δεν αποκτά κέρδος, αλλά τουναντίον υφίσταται μείωση της περιουσίας του» (σχετ. εγγρ. 1017816/278/Α0012/20-2-2008 On Line Τράπεζα).
2.  Όπως γνωρίζετε, ρητά στο νέο Κ.Φ.Ε. (Ν.4172/2013) ορίζεται ότι από την έναρξη ισχύος αυτού παύουν να ισχύουν οι διατάξεις του Ν.2238/1994, συμπεριλαμβανομένων και όλων των κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων που έχουν εκδοθεί κατ΄ εξουσιοδότηση αυτού του νόμου. 

3. Για την περίπτωση του ερωτήματος υπό τις νέες συνθήκες (Ν.4172/2013) δεν έχει γνωστοποιηθεί θέση της φορολογικής διοίκησης. Ως γνώμη μπορεί να σημειωθεί ότι δεν θα πρέπει να μεταβληθεί η αντιμετώπιση όπως ορίζεται στο παραπάνω έγγρ. 1017816/278/Α0012/20-2-2008, καθώς θεωρείται επαρκής (και με τις νέες συνθήκες) η αιτιολόγηση της θέσης στο έγγραφο αυτό. 

4. Εφόσον η μεταβίβαση με γονική παροχή δεν εμπίπτει στην φορολογία εισοδήματος και δεν προκύπτει (ακαθάριστο) έσοδο για την επιχείρηση,  γνώμη μου  είναι ότι θα πρέπει να γίνει και ανάλογη αναμόρφωση με το κόστος της (με χαριστική αιτία) παραχωρούμενης ιδιοκτησίας (διαμερίσματος) ώστε να μην ληφθεί στον λογιστικό προσδιορισμό του εισοδήματος. 

Φ.Π.Α.    

5. Σε περιπτώσεις κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών, εξακολουθεί να επιβάλλεται ο οικείος φόρος και συνεπώς δεν θεωρείται ότι συντελείται παράδοση υπαγόμενη σε Φ.Π.Α., γιατί αφ΄ ενός δεν μπορεί η ίδια πράξη να υπόκειται σε δύο φορολογίες και αφετέρου ελλείπει το στοιχείο της επαχθούς αιτίας. Στις περιπτώσεις αυτές δεν συντρέχει λόγος αυτοπαράδοσης, θα πρέπει όμως να γίνεται διακανονισμός του Φ.Π.Α. των εισροών σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Φ.Π.Α. (μέσω της περιοδικής δήλωσης - αφαιρούμενα ποσά). 
ΠΗΓΗ  http://www.e-forologia.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ο Διαχειριστής δεν υποχρεούται σε απαντήσεις επί των σχολίων. Οι απαντήσεις σε ερωτήματα δίδονται έναντι αμοιβής, όπως αναφέρεται σχετικά στο πάνω μέρος του ιστολογίου στο κουτάκι με το τίτλο ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ.

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.