Για τα ερωτήματά σας προτιμήστε την αποστολή email (simvoulatoras@gmail.com) ή την συμπλήρωση της φόρμας με τον τίτλο «Ρωτήστε μας» που υπάρχει κάτω ακριβώς από τον τίτλο του ιστολογίου. Ελάχιστη αμοιβή 25 ευρώ +Φπα 24%. Ελάχιστη αμοιβή για ραντεβού 50 ευρώ +Φπα 24%.Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2016

Λογιστικά κέρδη,φορολογικές ζημιές και φορολογικές παγίδεςΤου Γιώργου Σαββίδη, φοροτεχνικού-συμβούλου επιχειρήσεων

Είναι γνωστό σε όλους όσους ασχολούνται με την φορολογία στην χώρα μας, ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος  δεν προέρχεται από παραβάσεις που  είναι ξεκάθαρες και τις οποίες συνήθως τις γνωρίζουν οι φορολογούμενοι κατά την στιγμή που τις διαπράττουν, αλλά κυρίως από εκείνες που όπως λέει και λαός «δεν πάει ο νούς σου». Και αυτό συμβαίνει επειδή, οι φορολογικοί νόμοι σε αρκετά σημεία είναι

δυσνόητοι και οι όποιες ερμηνευτικές προσεγγίσεις δεν καταφέρνουν επί της ουσίας να διευκολύνουν τον φορολογούμενο.

Με το σημερινό μου σχόλιο θέλω να επιστήσω την προσοχή στους υπεύθυνους  της σύνταξης  των οικονομικών καταστάσεων, καθώς επίσης και των  φορολογικών δηλώσεων των νομικών προσώπων, για την παγίδα που κρύβει η διάταξη του δευτέρου εδαφίου του άρθρου 47 του ν. 4172/2013. Λέει λοιπόν το εν λόγω εδάφιο:

«Στην έννοια του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο εμπίπτει και η κεφαλαιοποίηση ή διανομή κερδών για τα οποία δεν έχει καταβληθεί φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων.»
Με την εν λόγω διάταξη ο νομοθέτης απαγορεύει την διανομή κερδών όταν δεν έχει καταβληθεί φόρος εισοδήματος.  Για να γίνουν κατανοητά τα παραπάνω ας δούμε ένα παράδειγμα:
Ανώνυμη εταιρία έχει κατά το τρέχον έτος καθαρά λογιστικά κέρδη 100.000,00 ευρώ. Η εν λόγω εταιρία έχει επίσης φορολογικές ζημίες 200.000,00 ευρώ όπως αυτές προκύπτουν από την δήλωση φόρου εισοδήματος του νομικού προσώπου. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει να διανείμει μέρισμα 50.000,00 ευρώ. Επειδή για το ποσό του προτεινόμενου μερίσματος, δεν έχει καταβληθεί κανένας φόρος λόγω της ύπαρξης φορολογικών ζημιών, σύμφωνα με το παραπάνω αναφερθέν άρθρο , το νομικό πρόσωπο πρέπει να καταβάλει φόρο εισοδήματος 29% και εν συνεχεία φόρο μερίσματος 10%. Δηλαδή:
Φόρος εισοδήματος  50.000,00 χ29%=14.500,00 ευρώ
Φόρος μερισμάτων  (50.000,00-14.500,00)χ10%=3.550,00 ευρώ
Διανεμόμενο μέρισμα  50.000,00-14.500,00-3.550,00=31.950 ευρώ
Τέλος αξίζει να αναφερθεί πως η Γενική Συνέλευση των μετόχων έχει την δυνατότητα μη διανομής κερδών, με πλειοψηφία 70% τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ο Διαχειριστής δεν υποχρεούται σε απαντήσεις επί των σχολίων. Οι απαντήσεις σε ερωτήματα δίδονται έναντι αμοιβής, όπως αναφέρεται σχετικά στο πάνω μέρος του ιστολογίου στο κουτάκι με το τίτλο ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ.

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.