Για τα ερωτήματά σας προτιμήστε την αποστολή email (simvoulatoras@gmail.com) ή την συμπλήρωση της φόρμας με τον τίτλο «Ρωτήστε μας» που υπάρχει κάτω ακριβώς από τον τίτλο του ιστολογίου. Ελάχιστη αμοιβή 25 ευρώ +Φπα 24%. Ελάχιστη αμοιβή για ραντεβού 50 ευρώ +Φπα 24%.Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2016

Παράταση σύμβασης ορισμένου χρόνου

Επί  σύμβασης εργασίας  ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια ανανεώνεται ή παρατείνεται, ο έγγραφος τύπος της  δεν είναι απαραίτητος, όταν η ανανέωση της έχει εντελώς ευκαιριακό χαρακτήρα και δεν έχει διάρκεια μεγαλύτερη των 10 εργάσιμων ημερών (Άρθρο 41, Ν.3986/11). Στην προκειμένη περίπτωση πρέπει να ελεγχθεί αν στο πλαίσιο της ανανέωσης της σύμβασης ορισμένου χρόνου επέρχεται ή όχι  υπέρβαση των δέκα εργασίμων ημερών . Αν δεν επέρχεται υπέρβαση των δέκα εργασίμων ημερών , δεν χρειάζεται να συναφθεί έγγραφη σύμβαση με την οποία να δηλώνεται η ανανέωση της . Στην περίπτωση αυτή  με τη λήξη της σύμβασης την  21/1/2016,   θα υποβληθεί το έντυπο Ε7 καταχωρώντας  σε αυτό τα εξής στοιχεία : 

     ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 8.1.2016  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 21.1.2016  ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 21.1.2016
Επισημαίνεται ότι  η  οκταήμερη προθεσμία υποβολής του εντύπου  Ε7  μετράει από την  επομένη της τελευταίας ημέρας εργασίας .Στην περίπτωση σύμβασης μερικής απασχόλησης  ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια ανανεώνεται ή παρατείνεται (πέραν των δέκα εργασίμων ημερών),  υποβάλλεται στο πληροφοριακό σύστημα  «Εργάνη»  τροποποιητικό έντυπο  Ε9 . Ειδικότερα  επιλέγεται  στο Έντυπο Ε9 , το πεδίο «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» ή «ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» .

Σε κάθε περίπτωση που υπάρχει τροποποίηση  όρων σύμβασης μερικής απασχόλησης, οι επιχειρήσεις οφείλουν να αναγράφουν και στο πεδίο των παρατηρήσεων για κάθε εργαζόμενο το είδος της επερχόμενης μεταβολής. Για παράδειγμα, στην ως άνω περίπτωση ανανέωσης ή παράτασης ατομικής σύμβασης ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης  θα αναγράφεται π.χ. : «Ανανέωση - παράταση της από 9/1/15 ατομικής σύμβασης μερικής απασχόλησης ορισμένου χρόνου η οποία έληξε την 8/1/16»» (Εγκύκλιος Υπουργείου Εργασίας 30982/4.7.2013).

Η γνωστοποίηση της ανανέωσης παράτασης  (πέραν των δέκα εργασίμων ημερών) της σύμβασης πλήρους απασχόλησης  σε δημόσια αρχή (στον ΟΑΕΔ, στο ΣΕΠΕ)  είναι άτυπη διαδικασία και δεν προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις. Το μηχανογραφικώς  ορθόν  βεβαίως  εν προκειμένω , είναι να υποβληθεί αρχικά,  με τη λήξη της σύμβασης την 8/1/2016  στο Π.Σ. «Εργάνη» το έντυπο   «Ε7: Βεβαίωση - Δήλωση εργοδότη για συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου»  και να προβεί κατόπιν η επιχείρηση  σε επαναπρόσληψη  του εργαζόμενου αυτού υποβάλλοντας προς τούτο το έντυπο «Ε3: Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας Πρόσληψης (Ε3 Αναγγελία Πρόσληψης και Ε4 Συμπληρωματικός Πίνακας Προσωπικού Νέας Πρόσληψης)» . Δεν συνιστά   όμως παράβαση  για την επιχείρηση αν δεν ακολουθήσει την ως άνω διαδικασία. Βεβαίως , ο έγγραφος τύπος της σύμβασης ορισμένου χρόνου     είναι απαραίτητος σε κάθε περίπτωση , όταν η ανανέωση της έχει διάρκεια μεγαλύτερη των 10 εργάσιμων ημερών.
ΠΗΓΗ http://www.e-forologia.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ο Διαχειριστής δεν υποχρεούται σε απαντήσεις επί των σχολίων. Οι απαντήσεις σε ερωτήματα δίδονται έναντι αμοιβής, όπως αναφέρεται σχετικά στο πάνω μέρος του ιστολογίου στο κουτάκι με το τίτλο ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ.

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.