Για τα ερωτήματά σας προτιμήστε την αποστολή email (simvoulatoras@gmail.com) ή την συμπλήρωση της φόρμας με τον τίτλο «Ρωτήστε μας» που υπάρχει κάτω ακριβώς από τον τίτλο του ιστολογίου. Ελάχιστη αμοιβή 25 ευρώ +Φπα 24%. Ελάχιστη αμοιβή για ραντεβού 50 ευρώ +Φπα 24%.Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2013

Αγορά ακινήτου από πρόσωπο σε καθεστώς πλήρους δικαστικής συμπαράστασηςΕρώτημα: Το πρόσωπο που ευρίσκεται σε καθεστώς πλήρους στερητικής δικαστικής συμπαράστασης (άρθρο 1676 εδάφιο α’ Αστικού Κώδικα), δύναται να προβεί σε αγορά ακινήτου;

Απάντηση, από την Ουρανία Ζερβομπεάκου,LL.M Εργατικού Δικαίου,Δικηγόρου Παρ’Αρείω Πάγω

Εάν πρόκειται για πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση κατ’άρθρον 1676 εδάφιο α’ του ΑΚ, γεγονός το οποίο προκύπτει από το διατακτικό της δικαστικής απόφασης, τότε κύριο αποτέλεσμα της υποβολής ενός προσώπου στο καθεστώς αυτής της δικαστικής συμπαράστασης, είναι η άρση της δικαιοπρακτικής του ικανότητας που σημαίνει ότι ο συμπαραστατούμενος είναι ανίκανος για οποιαδήποτε δικαιοπραξία (σύναψη συμβάσεων κλπ). Σ’αυτήν την περίπτωση και κυρίως στις μη προσωποπαγείς δικαιοπραξίες (όπως είναι η αγορά ή  η πώληση ενός ακινήτου) ο συμπαραστατούμενος δικαιοπρακτεί μέσω του δικαστικού του συμπαραστάτη, ο οποίος έχει οριστεί με την δικαστική απόφαση, που τον έθεσε σε δικαστική συμπαράσταση, και ο οποίος αποτελεί και το νόμιμο αντιπρόσωπό του.
Σύμφωνα με το άρθρο 1624 περίπτωση 2 του Αστικού Κώδικα σε συνδυασμό με το άρθρο 1678 ΑΚ : «Ο επίτροπος (άρα και ο δικαστικός συμπαραστάτης), χωρίς τη γνωμοδότηση του εποπτικού συμβουλίου και την άδεια του δικαστηρίου, δεν έχει το δικαίωμα στο όνομα του ανηλίκου : …… 2 να εκποιεί ή να αποκτά με αντάλλαγμα ακίνητο ή εμπράγματο δικαίωμα σε ξένο ακίνητο».  
Σύμφωνα με το άρθρο 1678 ΑΚ «…….Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στο νόμο ή στη δικαστική απόφαση, ο συμπαραστατούμενος δεν  μπορεί να επιχειρεί, αν η δικαστική συμπαράσταση είναι στερητική, αυτοπροσώπως και, αν είναι επικουρική, χωρίς τη συναίνεση του δικαστικού συμπαραστάτη, όσες πράξεις δεν μπορεί να επιχειρεί ο επίτροπος του ανηλίκου χωρίς την άδεια του δικαστηρίου, ούτε να διεξάγει τις συναφείς με αυτές δίκες».

Κατά συνέπεια απαιτείται άδεια του αρμοδίου δικαστηρίου προκειμένου να πραγματοποιηθεί η αγορά του ακινήτου. Επίσης πρέπει να μνημονευθεί εάν θα πραγματοποιηθεί η αγορά με χρήματα του ιδίου του συμπαραστατουμένου και εάν ναι θα πρέπει να αποδειχθεί ότι η αγορά είναι επ’ωφελεία του. Εάν γίνει με χρήματα τρίτων ανάλογα με το εάν πρόκειται για γονείς ή άλλον συγγενή ή τρίτον θα πρέπει να γίνει γονική παροχή χρημάτων από τους γονείς ή δωρεά χρημάτων από συγγενή άλλου βαθμού ή τρίτον και να λεχθεί στο δικαστήριο ότι με την αγορά δεν αποκτά υποχρεώσεις ο συμπαραστατούμενος (δηλαδή δε θα γίνει εγγραφή εμπραγμάτου βάρους στο ακίνητο) και να αποδειχθεί ότι θα έχει μόνο ωφέλεια από αυτήν.
                         

Ουρανία Β. Ζερβομπεάκου,
LL.M Εργατικού Δικαίου,
Δικηγόρος Παρ’Αρείω Πάγω

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ο Διαχειριστής δεν υποχρεούται σε απαντήσεις επί των σχολίων. Οι απαντήσεις σε ερωτήματα δίδονται έναντι αμοιβής, όπως αναφέρεται σχετικά στο πάνω μέρος του ιστολογίου στο κουτάκι με το τίτλο ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ.

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.