Για τα ερωτήματά σας προτιμήστε την αποστολή email (simvoulatoras@gmail.com) ή την συμπλήρωση της φόρμας με τον τίτλο «Ρωτήστε μας» που υπάρχει κάτω ακριβώς από τον τίτλο του ιστολογίου. Ελάχιστη αμοιβή 25 ευρώ +Φπα 24%. Ελάχιστη αμοιβή για ραντεβού 50 ευρώ +Φπα 24%.Τρίτη 22 Ιανουαρίου 2013

Τι ισχύει για το επίδομα γάμου;

Εργαζόμενος με σύμβαση αορίστου χρόνου σε βιομηχανική επιχείρηση ως βοηθός λογιστή από το 2003 παντρεύεται το Σεπτέμβριο του 2012. Με βάση και το τελευταίο Μνημόνιο (Ν 4093/2012 ) δικαιούται επιδόματος γάμου; Ο εργοδότης αρνείται να το δώσει επικαλούμενος ότι έχει καταργηθεί ενώ ο εργαζόμενος λέει ότι το δικαιούται. Είναι νόμιμο αυτό εκ μέρους του εργοδότη; Μήπως θα πρέπει να διατυπωθεί με έντυπο τρόπο; Στον πίνακα προσωπικού πώς θα πρέπει να αποτυπώνεται ο εργαζόμενος; Έγγαμος η άγαμος;
Απάντηση:
Σύμφωνα με την υπ΄ αρίθμ. πρωτ. 26352/28.11.2012 εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας, ως προς την υποχρέωση καταβολής επιδόματος γάμου:
α) οι εργοδότες - επιχειρήσεις που δεσμεύονται από ισχύουσες κλαδικές, ομοιοεπαγγελματικές ή επιχειρησιακές ΣΣΕ, που προβλέπουν επίδομα γάμου, υποχρεούνται στην καταβολή του

β) από 12.11.2012 (ημερομηνία δημοσίευσης του Ν 4093/2012 ) εργοδότες - επιχειρήσεις που δεν δεσμεύονται από ισχύουσες κλαδικές, ομοιοεπαγγελματικές ή επιχειρησιακές ΣΣΕ ή δεν είναι μέλη των εργοδοτικών οργανώσεων που συμβάλλονται στο πλαίσιο της ισχύουσας ΕΓΣΣΕ, ήτοι των ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΣΕ, δύνανται, χωρίς να υποχρεούνται να συνεχίζουν κανονικά την καταβολή του επιδόματος γάμου.
γ) Σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα από την παραγωγή δεσμευτικότητας / υποχρεωτικότητας καταβολής του επιδόματος γάμου, ισχύουν οι διατάξεις του Ν 4046/2012  και 6/12 ΠΥΣ, και ειδικότερα, και εν προκειμένω, η διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 2 της 6/12 ΠΥΣ, κατά την οποία το επίδομα γάμου, όταν είναι κανονιστικός όρος μιας οποιασδήποτε ΣΣΕ δεν μετενεργεί και άρα δεν περιλαμβάνεται στους συμβατικούς πλέον όρους της ατομικής σύμβασης, όταν λήξει ή καταγγελθεί η ΣΣΕ και παρέλθει και το τρίμηνο της παράτασης ισχύος της, με αποτέλεσμα μόνο με τη βούληση των μερών στο πλαίσιο σύναψης νέας ΣΣΕ ή σύναψης ατομικής σύμβασης μπορεί εκ νέου να συμφωνείται.
Συνεπώς, η απάντηση στο ερώτημά σας εξαρτάται πρωτίστως από το γεγονός εάν ο εργοδότης σας δεσμεύεται από ισχύουσα κλαδική, ομοιοεπαγγελματική ή επιχειρησιακή ΣΣΕ, που προβλέπει επίδομα γάμου, οπότε, οφείλει να το καταβάλει. Εξυπακούεται, ότι προαιρετικώς, μπορεί ο εργοδότης να καταβάλει το επίδομα γάμου.
Σε ενάντια περίπτωση, εάν ο εργοδότης σας δεν δεσμεύεται από ισχύουσα ΣΣΕ (που προβλέπει επίδομα γάμου), τότε δεν υποχρεούται στην καταβολή του, δεδομένου ότι, το επίδομα γάμου, ως κανονιστικός όρος ΣΣΕ δεν μετενεργεί μετά το τρίμηνο, σύμφωνα σύμφωνα με την ΠΥΣ 6/2012 και δεν περιλαμβάνεται στους όρους της ατομικής σύμβασης εργασίας.
Τέλος, κατά την άποψή μας, το γεγονός ότι ο Ν 4093/2012  κατήργησε σιωπηρώς το επίδομα γάμου, δεν σημαίνει ταυτοχρόνως ότι στις περιπτώσεις υπαλλήλων, στις οποίες πλέον από 12.11.2012 ο εργοδότης δεν υποχρεούται στην καταβολή του επιδόματος γάμου, δεν θα αναγράφεται και η ορθή οικογενειακή τους κατάσταση στον πίνακα προσωπικού.
Δηλαδή, είναι ανεξάρτητη η υποχρέωση της επιχείρησης για δήλωση της οικογενειακής κατάστασης του εργαζομένου (πλέον μετά την δημοσίευση του Ν 4093/2012 ) από την δέσμευση/υποχρέωση καταβολής του επιδόματος γάμου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ο Διαχειριστής δεν υποχρεούται σε απαντήσεις επί των σχολίων. Οι απαντήσεις σε ερωτήματα δίδονται έναντι αμοιβής, όπως αναφέρεται σχετικά στο πάνω μέρος του ιστολογίου στο κουτάκι με το τίτλο ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ.

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.