Για τα ερωτήματά σας προτιμήστε την αποστολή email (simvoulatoras@gmail.com) ή την συμπλήρωση της φόρμας με τον τίτλο «Ρωτήστε μας» που υπάρχει κάτω ακριβώς από τον τίτλο του ιστολογίου. Ελάχιστη αμοιβή 25 ευρώ +Φπα 24%. Ελάχιστη αμοιβή για ραντεβού 50 ευρώ +Φπα 24%.Παρασκευή 20 Ιουλίου 2012

Δημοσίευση Ισολογισμών. Ευχαριστώ δεν θα πάρω,


Tου Σαββίδη Γεώργιου, Φορολογικού Συμβούλου

Όπως έχω αναφέρει και παλαιότερα(http://www.simvoulatoras.com/2011/07/blog-post_11.html) οι κατάλληλες φορολογικές συμβουλές μπορεί να έχουν σαν αποτέλεσμα την αποφυγή καταβολής σημαντικών χρηματικών ποσών από πλευράς φυσικών ή νομικών προσώπων , με αποτέλεσμα το κόστος των σχετικών συμβουλών να περιορίζεται και σε ορισμένες περιπτώσεις να μηδενίζεται. Αφορμή για τα παραπάνω μου έδωσε ,η τροποποίηση της υποχρεωτικής δημοσίευσης από τις ΑΕ και ΕΠΕ,των ισολογισμών τους, σε μία τουλάχιστον ημερήσια οικονομική και πολιτική εφημερίδα.

Συγκεκριμένα  ο νόμος 4072/2012 αναφέρει τα παρακάτω:                                                                                                                                       Αρθρο 232
Περιορισµός υποχρεώσεων Α.Ε. και Ε.Π.Ε. για δηµοσίευση πράξεων και στοιχείων
1. Όπου στον κ.ν. 2190/1920 και στο ν. 3190/1955 προβλέπεται δηµοσίευση σε άλλα έντυπα µέσα, εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ., αυτή µπορεί να αντικαθίσταται µε ανάρτηση των δηµοσιευτέων πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρείας, εφόσον η διεύθυνση αυτής έχει καταχωρισθεί στην Μερίδα της εταιρείας. Για την ανάρτηση των παραπάνω πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρείας ενηµερώνεται αµελλητί το οικείο Μητρώο. Προθεσµίες που συνδέονται µε δηµοσίευση σε άλλα έντυπα µέσα εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ. λογίζεται ότι εκκινούν ή λήγουν από την ηµέρα που η εταιρεία ανακοίνωσε στο οικείο µητρώο την ανάρτηση στην ιστοσελίδα.
2. Αν η εταιρεία δε διατηρεί ιστοσελίδα ή δεν έχει καταχωρήσει αυτήν στην Μερίδα της, οι δηµοσιεύσεις της προηγούµενης παραγράφου πραγµατοποιούνται, εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ., και σε µία ηµερήσια οικονοµική εφηµερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας.
Άρθρο 330
2. Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, πλην των Κεφαλαίων Δ΄, Η΄, Θ΄ και ΙΑ΄ του ΜΕΡΟΥΣ ΤΡΙΤΟΥ του παρόντος νόµου που αρχίζει έξι (6) µήνες µετά την ηµεροµηνία αυτή του άρθρου 232 που αρχίζει από 1.7.2012 και όπου ορίζεται διαφορετικά από τις επί µέρους διατάξεις.»
Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω, τα σχετικά ρεπορτάζ των εφημερίδων ανέφεραν ότι το άρθρο που αναφέρεται στην άρση της υποχρέωσης δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων σε έντυπα μέσα (εφημερίδες)  θα έχει ισχύ από τον Ιούλιο και κατά συνέπεια όλες οι υπόχρεες επιχειρήσεις θα δημοσιεύσουν τις οικονομικές του καταστάσεις για την χρήση 2011 με τα ως σήμερα ισχύοντα κατά περίπτωση (Δημοσίευση σε Οικονομική, Πολιτική και Τοπική εφημερίδα).
Εδώ λοιπόν αναλαμβάνει δουλειά ο σωστός σύμβουλος. Εμείς σαν γραφείο εφαρμόσαμε την παρακάτω τακτική για τους πελάτες μας, με αποτέλεσμα, την με νόμιμο τρόπο παράκαμψη της δημοσίευσης ισολογισμού στις εφημερίδες, εξοικονομώντας σημαντικά για την εποχή χρηματικά ποσά, για τους πελάτες μας.
Δείτε  στο απόσπασμα πρακτικού της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το σχετικό εδάφιο:
«Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία και ομόφωνα αποφασίστηκε ότι η μη δημοσίευση της πρόσκλησης δεν έχει επίδραση στην παρούσα Καθολική Γενική Συνέλευση, δεδομένου ότι παρίσταται και εκπροσωπείται το 100% του μετοχικού κεφαλαίου και συμφωνούν όλοι, χωρίς να διατυπωθεί οιαδήποτε αντίρρηση, η Γεν. Συνέλευση άρχισε τις εργασίες της υπό τη διεύθυνση της εκλεγείσας Προέδρου της, η οποία έλαβε το λόγο και πρότεινε στους κ. μετόχους την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης διότι δεν πραγματοποιήθηκε η δημοσίευση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων στον τύπο (πολιτική, οικονομική και τοπική εφημερίδα) και κατόπιν τούτου οι αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης για έγκριση των οικονομικών καταστάσεων και απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών δεν θα είναι έγκυρες.

Η Γενική Συνέλευση, αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση της Προέδρου, μετά από νόμιμη ψηφοφορία, αποφάσισε με ψήφους με 906.821 ψήφους (79% του συνόλου) την αναβολή της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας για την 30η Ιουλίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ. στην έδρα της εταιρείας στη ......................., και εξουσιοδοτεί το Δ.Σ. της εταιρείας να μην γίνει η δημοσίευση των οικoνομικών καταστάσεων στον τύπο αλλά να αναρτηθούν κατά τα νόμιμα στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.test.gr. Ο μέτοχος κ. …………………….με 240.000 ψήφους απείχε της ψηφοφορίας.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, η Πρόεδρος της Γ.Σ. κήρυξε τη λήξη της Γ.Σ."

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        ΟΙ  ΜΕΤΟΧΟΙ                                 Η  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Τέλος με επιστολή προς την Νομαρχία διαβιβάζουμε το Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης και γνωστοποιούμε την διεύθυνση της ιστοσελίδας:

Προς τη
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ                                                                                                                                                                                                                                                Τομέας Ανατ. Αθήνας/Δ/νση Α.Ε. & Εμπορίου                                                                                                                       
Μεσογείων 372, Αγ. Παρασκευή
Υπ' όψη κ……………..                                                         «……………….. Α.Ε.Β.Ε.»
        ΑρΜΑΕ ……/……../../../…         


                                                            Αθήνα, 20 Ιουλίου 2012Σας υποβάλλουμε συνημμένα το υπ’ αριθ. 37/30.06.2012 πρακτικό Γ.Σ. για την αναβολή της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, και σας γνωστοποιούμε την διεύθυνση της ιστοσελίδας της εταιρείας μας www.test.gr.

Μετά τιμής
Κάπως έτσι τιμούμε την αμοιβή που λαμβάνουμε από τους πελάτες μας.

15 σχόλια:

 1. Συνάδελφε βρήκα στο διαδίκτυο site που δημοσιεύει ισολογισμούς με 50 ευρώ,
  Το link είναι : http://isologismoi.com.gr

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ευχαριστω για τις τοσο χρησιμες συμβουλες. Βρηκα σιτε που σου δινει απισυευτεσ δυνατοτητες. Εχουν κανει φοβερη δουλεια και εχουν πολλες δωρεαν υπηρεσιες. Ειναι λιγο πιο ακριβα απο αυτο που αναφερεις 80 ευρω αλλα νομιζω πως ειναι high lux. Μπορεις να το χρησιμοποιησεισ κσι χωρισ να δωσεις λεφτα. Λοιπον το λινκ ειναι http://www.comdocs.gr

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Συνάδελφε ανώνυμε το είδα το site που λες. Καλό είναι, τώρα για 30 ευρώ διαφορά δεν τίθεται θέμα. Όμως εγώ δεν θέλω να ασχοληθώ με λογαριασμόυς και εταιρείες και domain και τέτοια, έχω ήδη αρκετή δουλειά και άσε που δεν τα ξέρω αυτά. Θέλω μια εταιρεία που να στέλνω ένα pdf στο email και να βλέπω τον ισολογισμό στο ιντερνετ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ΦΙλε μου πιστεψε με και εγω πνιγομαι αλλα στο σιτε που σου λεω δεν κανω τιποτα εγω. Οι τυποι που το εχουν στα κανουν ολα αν θες χωρισ να ζητανε λεφτα. Δεν τοθς διαφημιζω αλλα με το τοσο πικσιμο που εχουμε αυτεσ τισ μερες προτιμω να ειναι ολα υα αλλα στον αυτοματο πιλοτο. Κανε λογαριασμό εκει και θα δεισ. Σε 2 λεπτα τελειωνεις. Ανυε καλο κουραγιο σε ολους μας μιας και οι επομενες μερες είναι πολυ δυσκολες

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. ΣΥΜΦΩΝΩ ΚΑΙ ΕΓΩ ME THN COMDOCS.GR ΣΩΘΗΚΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Simfono sinadelfe.molis evala ta arxeia sto site sto mpam mpam. Mporeis kai na ta xrismopoihseis opote thes euxaristw

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Συνάδελφοι με τα post σας βρήκα και εγώ την λύση μου. Μου έφυγε ο πονοκέφαλος από διάφορες ερωτήσεις που κάνουν οι πελάτες μου. Αποφάσισα να δημοσιεύσω τους ισολογισμούς μου στην http://www.comdocs.gr.
  Ευχαριστώ για τη βοήθειά σας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Συνάδελφε με την comdocs.gr σώθηκα μου έλησε τα χέρια σε χρόνο dt.Έψαξα και τα άλλα site για ισολογισμούς, μέρα με την νύχτα.Ανέβασα τα αρχεια μου και ξεμπέρδεψα σε λίγα λεπτά.Εύκολη ,γρήγορη και φτηνή λύση λύση.Δοκιμάστε το
  Καλη σύνέχεια συνάδελφοι kai ΥΠΟΜΟΝΗ
  τώρα που ανοίγουν και οι δηλώσεις.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Συνάδελφοι ειναι σημαντικό οτι αυτή η comdocs.gr δίνει την δυνατότητα πέρα απο τον Ισολογισμό να αναρτήσεις όλα τα αρχεία δηλαδή πρακτικά, Δ.Σ Γ.Σ. κλπ.
  Πολ καλό εργαλείο!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Poli wraio to arthro. Evge simvoulatora. Paidia egw simera egina melos tis comdocs kai einai ontos poli kalo. Thanks kai kali dinami twra pou tha anoiksoun kai oi diloseis

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Pou eiste re sinadelfoi psaxnw meres na vrw ena swsto site gia tou pelates mou. Den ksetw ti exei ginei yo thema. Allou vlepw 50 eurw allou 120 allou 20. Oti time nane. Evge simvoulatora eida kai autin tin comdocs, den tin iksera. Kali epilogi. Oi alloi exoun krifes times. Tha parw aurio til stin comdocs kai tha sas pw nea. Feugw giati giati einai perasmeni h wra.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. ΕΧΟΥΜΕ ΛΙΩΣΕΙΙΙΙΙ.................! ΚΑΙ ΑΕΓς ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΙΤΕ ΠΗΓΑ ΟΛΑ ΜΙΑ ΧΑΡΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Γειά σας! Εγώ πάντως από την αρχή δουλεύω με την egemi.gr ! Καλή τιμή, γρήγοροι, φιλικοί! Ξέμπλεξα. Στέλνω ένα email και μέσα στη μέρα τα έχω! Καλή συνέχεια σε όλους μας!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Καλησπέρα σας! Εγω συνεργάζομαι με την webkey.gr . Πολύ καλή τιμή! Και εγώ με ένα email καθαρίζω. Να είστε καλά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Ο Διαχειριστής δεν υποχρεούται σε απαντήσεις επί των σχολίων. Οι απαντήσεις σε ερωτήματα δίδονται έναντι αμοιβής, όπως αναφέρεται σχετικά στο πάνω μέρος του ιστολογίου στο κουτάκι με το τίτλο ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ.

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.