Για τα ερωτήματά σας προτιμήστε την αποστολή email (simvoulatoras@gmail.com) ή την συμπλήρωση της φόρμας με τον τίτλο «Ρωτήστε μας» που υπάρχει κάτω ακριβώς από τον τίτλο του ιστολογίου. Ελάχιστη αμοιβή 25 ευρώ +Φπα 24%. Ελάχιστη αμοιβή για ραντεβού 50 ευρώ +Φπα 24%.Σάββατο 10 Δεκεμβρίου 2011

Εξώφληση με Απόδειξη Επαγγελματικής Δαπάνης

Η απόδειξη δαπάνης του άρθρου 15 του ΚΒΣ εκδίδεται σε περιπτώσεις που η επιχείρηση λαμβάνει υπηρεσίες από ιδιώτη ή άλλο πρόσωπο μη υπόχρεο σε έκδοση φορολογικών στοιχείων, περιστασιακά. Το πρόσωπο που παρέχει τις υπηρεσίες αυτές, εξακολουθεί να θεωρείται μη επιτηδευματίας και συνεπώς δεν συντρέχει θέμα υποβολής έναρξης εργασιών του στην ΔΟΥ, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις (παρ. 1β του άρθρου 2 του ΚΒΣ):
 
1)  Οι εν λόγω υπηρεσίες παρέχονται περιστασιακά και όχι κατά σύστημα.
2) Οι υπηρεσίες που παρέχονται δεν αφορούν δραστηριότητα που υπάγεται στα ελευθέρια επαγγέλματα του άρθρου 48 του ΚΦΕ.
3)  Ο παρέχων δεν είναι ήδη επιτηδευματίας από άλλη αιτία.
4)  Το σύνολο των ετήσιων αμοιβών του δεν υπερβαίνει το όριο των 5.000 ευρώ (παρ. 5, του άρθρου 2 του ΚΒΣ).
Εφόσον, λοιπόν, ισχύουν όλες οι ανωτέρω προϋποθέσεις, η επιχείρηση δύναται να εκδώσει απόδειξη δαπανών προκειμένου να καταχωρίσει το σχετικό έξοδο (καθαρισμός χώρου) στα βιβλία της και κατ’ επέκταση να τύχει της αντίστοιχης φορολογικής έκπτωσης. Με βάση τα παραπάνω και με την επιφύλαξη ότι έχουν τηρηθεί όλες οι απαραίτητες υποχρεώσεις που αφορούν: α) στο περιεχόμενο της απόδειξης δαπανών (υπογραφή από τα δύο μέρη, ακριβής αναγραφή του είδους της υπηρεσίας που παρασχέθηκε κ.λπ.) και β) στην σχετική παρακράτηση φόρου εισοδήματος και χαρτοσήμου (παρακράτηση φόρου 20% και χαρτοσήμου 3,6% απόδοση με διμηνιαίες δηλώσεις στην ΔΟΥ της έδρας της δημοτικής επιχείρησης), ο φορολογικός έλεγχος δεν έχει κανένα λόγο να μη αποδεχθεί την συγκεκριμένη αμοιβή ως φορολογικό έξοδο. 
Όσον αφορά το θέμα της ασφάλισης του ιδιώτη που παρέχει τις υπηρεσίες καθαρισμού, σημειώνουμε ότι υποχρέωση ασφάλισης στο ΙΚΑ υφίσταται μόνο στην περίπτωση που ο ιδιώτης απασχολείται, έστω και περιστασιακά, με καθεστώς εξαρτημένης εργασίας. Εξαρτημένη εργασία, κατά κανόνα, θεωρείται ότι παρέχεται στις περιπτώσεις που ο εργαζόμενος λειτουργεί υπό τις υποδείξεις του εντολέα – εργοδότη και προσφέρει τις υπηρεσίες του ανά τακτά χρονικά διαστήματα, με συγκεκριμένο και προσυμφωνημένο ωράριο. 

Επίσης, θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας στις διατάξεις της παρ. 1, του άρθρου 1, του Ν. 2639/1998, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 3846/2010:  Η συμφωνία μεταξύ εργοδότη και απασχολούμενου για παροχή υπηρεσιών ή έργου, για ορισμένο ή αόριστο χρόνο, ιδίως στις περιπτώσεις αμοιβής κατά μονάδα εργασίας (φασόν), τηλεργασίας, κατ΄ οίκον απασχόλησης, τεκμαίρεται ότι υποκρύπτει σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, εφόσον η εργασία παρέχεται αυτοπροσώπως, αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο στον ίδιο εργοδότη για εννέα (9) συνεχείς μήνες. 

Με βάση τα ανωτέρω, λοιπόν, υποχρέωση της επιχείρησης για ασφάλιση του ιδιώτη στο ΙΚΑ υπάρχει μόνο εφόσον αποδεικνύεται ότι η συγκεκριμένη παροχή υπηρεσιών καθαρισμού, υποκρύπτει σχέση εξαρτημένης εργασίας.
Τέλος, θα πρέπει να επισημάνουμε τυχόν υποχρέωση της Δημοτικής Επιχείρησης, ως προς την διαδικασία προληπτικού ελέγχου από την Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κυρίως στο ζήτημα της απευθείας ανάθεσης του έργου, ή την ανάθεσή του μετά από διαγωνισμό (προσφορές).

4 σχόλια:

 1. Η ερμηνευτική προσέγγιση του 48 του ΚΦΕ θέλει διευκρίνηση, καθώς άλλο ελεύθερος επαγγελματίας και άλλο δραστηριότητα. Είναι μάλλον "τραβηγμένη" η ερμηνεία, καθώς στην πράξη επαγγέλματα που περιλαμβάνονται στην λίστα όπως του Συγγραφέα και του μεταφραστή, χρησιμοποιούνται για τέτοιου είδους αποδείξεις, όταν πληρούνται οι υπόλοιποι όροι.
  Η βάση της εξήγησης σας είναι προφανώς το 5 του αρ.2 ΚΒΣ στο σημείο "Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου της παραγράφου αυτής δεν
  εφαρμόζονται επί ελευθέρων επαγγελματιών,".
  Προσέξτε όμως, ενώ δεν είμαι νομικός, νομίζω ότι υπάρχει αυθαιρεσία στην ερμηνεία που επικρατεί και δεν είναι δική σας αποκλειστικά γνώμη.
  Η σωστή έκφραση του νομοθέτη θα ήταν επί ελεύθερων επαγγελμάτων και όχι επαγγελματιών.
  Διαφορετικά μιλάμε για κλείσιμο επαγγελμάτων κτλ.
  Για το πρόσωπο θα πρέπει να έχει προηγηθεί ατομική αποδοχή μέσω έναρξης εργασιών ή έμπρακτη συμπεριφορά μόνιμης και συστηματικής προσφοράς εργασίας. Αληθινά δεν μπορώ να καταλάβω την ερμηνευτική προσέγγιση που δίνεται επί του είδους εργασίας και πως προκύπτει.

  Τα ερμηνευτικά παραθυράκια σε οποιαδήποτε νομολογία και ερμηνείες δημιουργούν πρόβλημα.
  Στις αθροιστικές προϋποθέσεις της εκ παραδρομής εργασίας χωρίς πρόσληψη και έναρξη δραστηριότητας, ο νομοθέτης δεν εξαιρεί το είδος της υπηρεσίας που ανήκει στα ελευθέρια επαγγέλματα.
  Αυτό που εξετάζεται στο Άρθρο 2 , β και κατά παραπομπή στο  άρθρου 3 του Ν. 2859/2000 είναι η σχέση εργασίας με τον εργοδότη και η περίπτωση ανάλογα με την υπαγωγή στο ΦΠΑ. 

  Η δραστηριότητα ανήκει εκεί , όπως και του επαγγελματία μεταφραστή, αλλά η μη συχνή και συστηματική άσκηση της δεν δίνει την επαγγελματική ιδιότητα ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ.
  Μεταφραστής ή οποιοσδήποτε δεν έχει κάνει έναρξη, αλλά εκ περιτροπής παίρνει καμιά δουλίτσα από μερικούς επαγγελματίες, με σύμβαση έργου ή ορισμένου μικρού χρόνου και είναι μέσα στο ετήσιο όριο αμοιβής, θεωρείται φυσικό πρόσωπο. Υπάρχουν λοιπόν επαγγελματίες μεταφραστές και συγγραφείς και μουσικοί που θεωρούνται επιτηδευματίες αλλά και άλλοι παρόμοιας δραστηριότητας περιστασιακά αμειβόμενοι “ερασιτέχνες" ή ολιγοαπασχολούμενοι που δεν θεωρούνται επαγγελματίες, αλλά προσφέρουν την ίδια δραστηριότητα.

  Θα σας ήμουν ευγνώμων εάν το διευκρινίζατε με το υπουργείο εκτενέστερα το συγκεκριμένο σημείο, διότι επικρατεί σύγχυση επί της πράξης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ευχαριστώ κατα αρχήν για την ενδιαφέρουσα παρέμβαση. Θα επανέλθω αργότερα με σχόλιο για το θέμα αυτό λόγω αλλαγών του ΚΒΣ.
  Άρθρο 8
  13. α) Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών που τηρεί βιβλία οποιασδήποτε κατηγορίας και τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 3 για κάθε δαπάνη που αφορά την άσκηση της επιχείρησής του ή την εκτέλεση του σκοπού τους, αντίστοιχα, για την οποία ο δικαιούχος δεν υποχρεούται στην έκδοση στοιχείου του παρόντος νόμου, εκδίδει διπλότυπη απόδειξη δαπάνης
  ΆΡΘΡΟ 3
  2. Δεν είναι υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών τα φυσικά πρόσωπα, με εξαίρεση τους ελεύθερους επαγγελματίες, τα οποία, ευκαιριακά και ως παρεπόμενη απασχόληση, πωλούν προϊόντα ή παρέχουν υπηρεσίες για τις οποίες εκδίδονται στοιχεία από τον αντισυμβαλλόμενο.

  3. Απαλλάσσονται από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης αποδείξεων λιανικής ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών φυσικό πρόσωπο, που πραγματοποίησε κατά την προηγούμενη ετήσια διαχειριστική περίοδο ακαθάριστα έσοδα μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών, αθροιστικά ή διαζευκτικά.

  Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου της παραγράφου αυτής δεν εφαρμόζονται επί ελευθέρων επαγγελματιών, επί υπόχρεων απεικόνισης συναλλαγών που πραγματοποιούν ακαθάριστα έσοδα από πωλήσεις κατά ποσοστό τουλάχιστον εξήντα τοις εκατό (60%) σε άλλο υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών και σε πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 3 και αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. ή εξαγωγές ανεξάρτητα από ποσοστό, επί των υπόχρεων στην τήρηση πληροφοριών του άρθρου 4, καθώς και επί προσώπων που επιλέγουν την ένταξή τους στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.
  Μετά την έκδοση ερμηνευτικών..............τα ξαναλεμε.
  Ευχαριστώ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Καλημέρα σας, δεν αναφέρεται όμως για τήν περίτπτωση που ο λήπτης της απόδειξης δαπανών από μία εταιρεία είναι συνταξιούχος,η πρόκειται να καταστεί,και στό μεσοδιάστημα 3-4 μηνών έλαβε μικρό χρηματικό ποσόν.
  Ευχαριστώ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. όταν συμπληρωθεί ο σχετικός κωδικός της δήλωσης γαι μισθωτές υπηρεσίες, η εκκαθάριση της ΓΓΠΣ φορολογε'ι τα εισοδήματα αυτά ως εισόδημα από επιχειρήσεις.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Ο Διαχειριστής δεν υποχρεούται σε απαντήσεις επί των σχολίων. Οι απαντήσεις σε ερωτήματα δίδονται έναντι αμοιβής, όπως αναφέρεται σχετικά στο πάνω μέρος του ιστολογίου στο κουτάκι με το τίτλο ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ.

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.