Για τα ερωτήματά σας προτιμήστε την αποστολή email (simvoulatoras@gmail.com) ή την συμπλήρωση της φόρμας με τον τίτλο «Ρωτήστε μας» που υπάρχει κάτω ακριβώς από τον τίτλο του ιστολογίου. Ελάχιστη αμοιβή 25 ευρώ +Φπα 24%. Ελάχιστη αμοιβή για ραντεβού 50 ευρώ +Φπα 24%.Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2011

Φορολογική λαίλαπα


Ελεύθερος επαγγελματίας του άρθρου 48 του ΚΦΕ (πχ Δικηγόρος, ή Λογιστής - Φοροτεχνικός, ή Μηχανικός κ.λπ.), κατά την χρήση 2010 (οικονομικό έτος 2011) δήλωσε καθαρό εισόδημα από Ζ΄ πηγή 30.000 ευρώ. Το εισόδημα αυτό προέκυψε με λογιστικό προσδιορισμό, βάσει του άρθρου 31 του ως άνω Κώδικα, δηλαδή μετά την αφαίρεση από τις ακαθάριστες αμοιβές του, όλων των λειτουργικών εξόδων που έγιναν και αφορούσαν το επάγγελμά του, μετά την καταχώριση των σχετικών νομίμων δικαιολογητικών στο φορολογικό βιβλίο.

Ο εν λόγω ελεύθερος επαγγελματίας, κατά το ασφαλιστικό έτος 2010 κατέβαλε υποχρεωτικές εισφορές στον Φορέα ασφάλισής του (ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ κ.λπ.), πχ 4.000 ευρώ. Η δαπάνη αυτή, για το σχολιαζόμενο έτος 2010, ανήκε στις εκπτώσεις από το εισόδημα (άρθρο 8, του ΚΦΕ). Υποθέτουμε, περαιτέρω  ότι δεν υπήρξε άλλη δαπάνη που να αφαιρείται από το εισόδημα, ή να μειώνει τον φόρο (άρθρο 9, του ΚΦΕ)  και επί πλέον, ότι ο ελεύθερος επαγγελματίας του παραδείγματος, καλύπτει τις αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες (τεκμήρια διαβίωσης), ενώ δεν έχει προβεί σε αγορές που να υποχρεώνουν  την δικαιολόγησή τους (τεκμήρια κτήσης). Ήταν δε απολύτως συνεπής με την συγκέντρωση των αποδείξεων για δαπάνες αγοράς αγαθών και λήψης υπηρεσιών, που απαιτούσε (και απαιτεί) η σχετική διάταξη του φορολογικού νόμου.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, ο επιτηδευματίας κλήθηκε να πληρώσει φόρο εισοδήματος, ως εξής:

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2011 (Έντυπο Ε1)
Α. Κωδικός …501 (καθαρό εισόδημα από ατομικό επάγγελμα)……….......30.000,00
Β. Κωδικός …053 (υποχρεωτικές εισφορές σε ταμεία ασφάλισης)……........4.000,00
Γ. Φορολογητέο εισόδημα (πρώτο εδάφιο της παρ. 1, του άρθρου 9).........26.000,00
Δ. Οφειλόμενος φόρος εισοδήματος, βάσει της ισχύουσας κλίμακας,
     οικονομικού έτους 2011, με αφορολόγητο ποσό 12.000 ευρώ………….3.200,00
Ε. Διαθέσιμο εισόδημα για κατανάλωση (ή αποταμίευση;)…………….........22.800,00

Κατά το οικονομικό έτος 2012, ήτοι λογιστική χρήση 2011, με την υπόθεση ότι όλα τα παραπάνω ποσά, παραμένουν σταθερά, ενώ λαμβάνονται υπόψη οι αλλαγές που επήλθαν στην φορολογία εισοδήματος με τους νόμους 3986/2011 και 4024/2011, έχουμε την παρακάτω εικόνα (δεν αναγράφουμε κωδικούς του εντύπου Ε1, αφού θα υπάρξουν αλλαγές):

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2012 (Έντυπο Ε1)
Α. Καθαρό εισόδημα από ατομικό επάγγελμα)…………………………..30.000,00
Β. Υποχρεωτικές εισφορές σε ταμεία ασφάλισης…………………………4.000,00
Γ. Φορολογητέο εισόδημα (πρώτο εδάφιο της παρ. 1, του άρθρου 9,
    μετά την αντικατάστασή του, από την παρ.2, του άρθρου 38, του Ν.4024/2011)……………………………………………………….........30.000,00
Δ. Οφειλόμενος φόρος εισοδήματος, βάσει της νέας κλίμακας,
     οικονομικού έτους 2012, με αφορολόγητο ποσό 5.000 ευρώ…………….5.320,00
             [3.920,00+(4.000,00Χ35%=1.400,00)=5.320,00]
Ε. Μείωση φόρου, παρ.4, περ. ιε άρθρου 9 ΚΦΕ (4.000,00Χ10%)………...400,00
ΣΤ. Τελική φορολογική υποχρέωση………………………………………4.920,00
Ζ. Διαθέσιμο εισόδημα για κατανάλωση (ή αποταμίευση;)……………..21.080,00

Συμπέρασμα: Αύξηση άμεσης φορολογίας 53,75% (4.920,00/3.200,00), ή 1.720 ευρώ και μείωση διαθέσιμου εισοδήματος 7,54% (21.080,00/22.800,00), ή 1.720 ευρώ.

Επισημαίνεται ότι το διαθέσιμο εισόδημα θα μειωθεί ακόμη περισσότερο, από την εισφορά αλληλεγγύης, το τέλος επιτηδεύματος, αλλά και από το έκτακτο ειδικό τέλος ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών.

Ωστόσο, μένουμε στην μείωση του εισοδήματος από την αύξηση της άμεσης φορολογίας.

Έχουμε συνεπώς, μεταφορά εισοδήματος, που κατά την άποψή μας, χαρακτηρίζεται «βίαιη», από τους πολίτες προς το κράτος, με σκοπό την κάλυψη ελλειμμάτων του Προϋπολογισμού.

Έχουμε, χωρίς ιδιαίτερο σχεδιασμό, μείωση αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών, με αποτέλεσμα όχι μόνο την διατήρηση της ύφεσης, αλλά και την περαιτέρω επιδείνωσή της.

Η χρονιά που φεύγει, αφήνει έλλειμμα στην κρατική διαχείριση εσόδων - δαπανών, παρόλη την φοροκαταιγίδα. Έτσι, επιεικώς «επίδοξος», χαρακτηρίζεται ο σχεδιασμός  πλεονασματικού προϋπολογισμού για το 2012. Από πού θα προέλθει το πλεόνασμα, όταν δεν υπάρχει αναπτυξιακή βάση που θα μπορούσε, εν δυνάμει, να συμμετέχει στην φορολογική επιβάρυνση;

Όταν υπάρχει ύφεση στην οικονομία, η επιβολή φόρων, κατ’ εξακολούθηση, αδυνατεί να λύσει το πρόβλημα. Ο σχεδιασμός και η «επινόηση» τρόπων υπερφορολόγησης των εισοδημάτων, δεν σηματοδοτούν ανάπτυξη, ούτε τιθασεύουν την ύφεση.

Νίκος Σγουρινάκης

Σημείωση Σαββίδη Γεώργιου:Το τραγικό στην όλη υπόθεση της χρεοκοπίας είναι το γεγονός ότι
οι πολίτες βρίσκονται σε κατάσταση αφασίας.Έχουν αφήσει να διαχειρίζονται την ζωή τους άνθρωποι που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο είναι ''φτιαγμένοι'',  και οι ίδιοι έχουν αρκεστεί στον ρόλο του υποζυγίου-κοινώς ΜΑΛΑΚΑ.Η λύση δεν πρόκειται να επέλθει όσο ΕΜΕΙΣ -οι αποτελούντες την λεγόμενη σύγχρονη αστική τάξη-παραμένουμε αδρανείς.Εάν υπάρχει άνθρωπος που μπορεί να μετουσιώσει αυτή την οργή του κόσμου σε λαϊκό κίνημα-και αυτά τα λέει ένας μη αριστερός,για να μην παρεξηγηθούμε-θα γράψει το όνομά του με χρυσά γράμματα στις λαμπρές σελίδες της ιστορίας της πατρίδας μας.Μέχρι τότε θα αρκούμαστε στην τακτική του καραγκιόζη ο οποίος ως γνωστόν έλεγε για το ξύλο που έτρωγε ''που θα πάει ,θα με δείρει ,θα ιδρώσει ,θα φυσήξει αέρας , θα αρρωστήσει . θα πάθει πνευμονία και τελικά θα πεθάνει".

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ο Διαχειριστής δεν υποχρεούται σε απαντήσεις επί των σχολίων. Οι απαντήσεις σε ερωτήματα δίδονται έναντι αμοιβής, όπως αναφέρεται σχετικά στο πάνω μέρος του ιστολογίου στο κουτάκι με το τίτλο ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ.

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.