Για τα ερωτήματά σας προτιμήστε την αποστολή email (simvoulatoras@gmail.com) ή την συμπλήρωση της φόρμας με τον τίτλο «Ρωτήστε μας» που υπάρχει κάτω ακριβώς από τον τίτλο του ιστολογίου. Ελάχιστη αμοιβή 25 ευρώ +Φπα 24%. Ελάχιστη αμοιβή για ραντεβού 50 ευρώ +Φπα 24%.Τετάρτη 4 Μαΐου 2011

Φορολόγηση περιουσίας που δεν μπορεί να δικαιολογηθεί

Ως εισόδημα από ελευθέρια επάγγελμα θα λογίζεται στο εξής κάθε κατάθεση, κινητή ή ακίνητη περιουσία της οποίας η πηγή προέλευσης δεν μπορεί να δικαιολογηθεί από τον φορολογούμενο. Η περιουσία αυτή θα φορολογείται με συντελεστές από 18% έως 45%. Με βάση τον τελευταίο φορολογικό νόμο, το βάρος της απόδειξης της περιουσίας φέρουν πλέον οι φορολογούμενοι και όχι οι φορολογικές αρχές.

Με το επιχειρησιακό σχέδιο για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής ενεργοποιείται η ανωτέρω διάταξη και όταν κατά τη διενέργεια ελέγχου σε φυσικά πρόσωπα διαπιστωθεί η απόκτηση περιουσιακών στοιχείων μεγάλης αξίας (ακίνητα, Ι. Χ. αυτοκίνητα, σκάφη, πισίνες κ.λπ.) ή σημαντική αύξηση των καταθέσεων στις τράπεζες ή επαύξηση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων ή των καταθέσεων που δεν καλύπτεται από τα δηλωθέντα και φορολογηθέντα εισοδήματα θα φορολογούνται με την κλίμακα φορολογίας εισοδήματος.

Στην εγκύκλιο αναφέρεται ότι το βάρος της απόδειξης ότι τα ποσά κατά τα οποία επαυξήθηκε η αξία της περιουσίας ή το ύψος των καταθέσεων προήλθαν από εισοδήματα φορολογηθέντα ή νομίμως απαλλαχθέντα το έχει πλέον ο ίδιος ο ελεγχόμενος και όχι η ελέγχουσα φορολογική αρχή.

Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα εξειδικεύεται σε ποιες ακριβώς περιπτώσεις ελέγχων θα εφαρμοστεί η συγκεκριμένη διάταξη.

Συγκεκριμένα τονίζεται ότι θα πραγματοποιηθούν 500 έλεγχοι προκειμένου να διακριβωθεί, κατά χρήση, εάν έχουν φορολογηθεί τα πραγματικά εισοδήματα. Θα γίνει σύγκριση φορολογηθέντων εισοδημάτων με σύνολο αποκτηθείσας περιουσίας κινητής και ακίνητης. Αντικείμενο ελέγχου αποτελούν επαγγελματίες που σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρούνται στο αρχείο του ΣΔΟΕ έχουν υποπέσει σε παραβάσεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Στις περιπτώσεις αυτές ελέγχεται η κίνηση των τραπεζικών λογαριασμών σε σχέση με τα δηλωθέντα εισοδήματα. Εφ’ όσον εντοπιστούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς καταθέσεις χρηματικών ποσών που έχουν προσαυξήσει την περιουσία του ελεγχόμενου και δεν έχουν φορολογηθεί, τότε θα φορολογηθούν ως εισόδημα από υπηρεσίες ελευθερίων επαγγελμάτων, με την επιφύλαξη των διατάξεων περί ξεπλύματος χρήματος. Το υπουργείο Οικονομικών υπολογίζει από τους ελέγχους που θα πραγματοποιηθούν το 2011 ότι θα επιβληθούν πρόστιμα ύψους 500 εκατ. ευρώ.

Πηγή: H Kαθημερινή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ο Διαχειριστής δεν υποχρεούται σε απαντήσεις επί των σχολίων. Οι απαντήσεις σε ερωτήματα δίδονται έναντι αμοιβής, όπως αναφέρεται σχετικά στο πάνω μέρος του ιστολογίου στο κουτάκι με το τίτλο ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ.

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.