Για τα ερωτήματά σας προτιμήστε την αποστολή email (simvoulatoras@gmail.com) ή την συμπλήρωση της φόρμας με τον τίτλο «Ρωτήστε μας» που υπάρχει κάτω ακριβώς από τον τίτλο του ιστολογίου. Ελάχιστη αμοιβή 25 ευρώ +Φπα 24%. Ελάχιστη αμοιβή για ραντεβού 50 ευρώ +Φπα 24%.Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου 2019

Άδεια για παρακολούθηση σχολικής επίδοσης ανα παιδί

Σχετικά με τη χορήγηση της  άδειας παρακολούθησης  σχολικής επίδοσης τέκνων , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 , του Ν.1483/1984 και του άρθρου 4 της ΕΓΣΣΕ 2008-2009, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Ν.1483/1984 ,  Άρθρο 9 :

Άδειες απουσίας «1. Οι εργαζόμενοι που αναφέρονται στο άρθρο 7 που έχουν παιδιά ηλικίας μέχρι 16 ετών, τα οποία παρακολουθούν μαθήματα στοιχειώδους
ή μέσης εκπαίδευσης δικαιούνται να απουσιάζουν ορισμένες ώρες ή ολόκληρη την ημέρα από την εργασία τους μέχρι τη συμπλήρωση 4 εργασίμων ημερών κάθε ημερολογιακό έτος με άδεια του εργοδότη, για να επισκεφθούν το σχολείο των παιδιών τους με σκοπό την παρακολούθηση της σχολικής τους επίδοσης.

2. Η άδεια απουσίας χορηγείται στον έναν από τους δύο γονείς.  Αν και οι δύο γονείς απασχολούνται με τις προϋποθέσεις της παρ. 1 αυτού του άρθρου αποφασίζουν με κοινή συμφωνία, κάθε φορά ποιός από τους δύο θα κάνει χρήση αυτού του δικαιώματος και για πόσο χρονικό διάστημα πάντως δεν μπορεί συνολικά και για τους δύο γονείς να υπερβαίνει τη διάρκεια που ορίζεται στην παρ. 1».

Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2008-2009 «Στους εργαζόμενους πλήρους ή μερικής απασχόλησης που έχουν παιδιά ηλικίας μέχρι 16 ετών, τα οποία παρακολουθούν μαθήματα στοιχειώδους ή μέσης εκπαίδευσης, χορηγείται άδεια ορισμένων ωρών ή ολόκληρης ημέρας από την εργασία τους μέχρι τη συμπλήρωση 4 εργασίμων ημερών για κάθε παιδί , κάθε ημερολογιακό έτος , για να επισκεφθούν το σχολείο των παιδιών τους με σκοπό την παρακολούθηση της σχολικής τους επίδοσης».         

Από τις ανωτέρω διατάξεις ορίζεται  ότι  στους εργαζόμενους πλήρους ή μερικής απασχόλησης για κάθε παιδί ηλικίας μέχρι 16 ετών που παρακολουθεί  μαθήματα στοιχειώδους ή μέσης εκπαίδευσης, χορηγείται άδεια ορισμένων ωρών ή ολόκληρης ημέρας κάθε φορά μέχρι τη συμπλήρωση  τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών κάθε ημερολογιακό έτος,  από την εργασία τους μέχρι τη συμπλήρωση 4 εργασίμων ημερών για κάθε παιδί , κάθε ημερολογιακό έτος , για να επισκεφθούν το σχολείο των παιδιών τους με σκοπό την παρακολούθηση της σχολικής τους επίδοσης. Επιπροσθέτως ο νομοθέτης με την άδεια αυτή , η οποία μάλιστα είναι η μόνη άδεια διευκόλυνσης των εργαζομένων  με οικογενειακές υποχρεώσεις που χορηγείται με αποδοχές εξ αντιδιαστολής με άλλες άδειες όπως αυτές που χορηγούνται για την ανατροφή και την ασθένεια των παιδιών , θέλησε να υποστηρίξει την ανάγκη της ελληνικής οικογένειας να παρακολουθήσει την φοίτηση των παιδιών. Στο προαναφερθέν πλαίσιο , η άδεια απουσίας αποτελεί ατομικό δικαίωμα για κάθε γονέα ανεξάρτητα αν ο άλλος γονέας εργάζεται , ενώ σε περίπτωση που και οι δυο δικαιούνται να κάνουν χρήση , αποφασίζουν με κοινή συμφωνία , κάθε φορά , ποιος από τους δυο θα κάνει χρήση και φια πόσο χρονικό διάστημα , πού πάντως δεν μπορεί συνολικά και για τους δυο γονείς , να υπερβαίνει τις τέσσερις ημέρες για κάθε παιδί.                                                 

 Τέλος σας γνωρίζουμε ότι η χορήγηση της άδειας αυτής , όπως και κάθε άλλης άδειας  που δίνεται από τον εργοδότη , έχει ως βάση την καλή πίστη μεταξύ του εργοδότη και του εργαζόμενου, όπως και τα χρηστά  και συναλλακτικά  ήθη ( Έγγραφο  Υπ. Εργασίας 23909/ 761/ 8.11.2012).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ο Διαχειριστής δεν υποχρεούται σε απαντήσεις επί των σχολίων. Οι απαντήσεις σε ερωτήματα δίδονται έναντι αμοιβής, όπως αναφέρεται σχετικά στο πάνω μέρος του ιστολογίου στο κουτάκι με το τίτλο ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ.

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.