Για τα ερωτήματά σας προτιμήστε την αποστολή email (simvoulatoras@gmail.com) ή την συμπλήρωση της φόρμας με τον τίτλο «Ρωτήστε μας» που υπάρχει κάτω ακριβώς από τον τίτλο του ιστολογίου. Ελάχιστη αμοιβή 25 ευρώ +Φπα 24%. Ελάχιστη αμοιβή για ραντεβού 50 ευρώ +Φπα 24%.Παρασκευή 9 Αυγούστου 2019

Προσοχή στα τεκμήρια διαβίωσης και απόκτησης στις χωριστές δηλώσεις Φ. Ε συζύγων

Στην υποβολή χωριστής φορολογικής δήλωσης συζύγων ,με ποιο τρόπο μπορούμε να καλύψουμε τα τεκμήρια διαβίωσης και απόκτησης, στην περίπτωση που ένας εκ των δύο δεν είχε ποτέ εισόδημα,αλλά έχει τεκμήρια διαβίωσης τα οποία κάλυπτε στην κοινή δήλωση με τα εισοδήματα του συζύγου.

Συνοπτική Απάντηση


Στις χωριστές δηλώσεις Φ.Ε συζύγων δεν υφίσταται η έννοια του οικογενειακού
εισοδήματος για την κάλυψη των επιμέρους τεκμηρίων καθενός εκ των συζύγων, καθώς τα τεκμήρια διαβίωσης και απόκτησης βαρύνουν τον κάθε σύζυγο ατομικά. Όσον αφορά τη δυνατότητα κάλυψης τεκμηρίων με ανάλωση κεφαλαίου, δεν μπορεί να γίνει επίκληση εισοδημάτων από τη χωριστή δήλωση του άλλου συζύγου.

 Πλήρης Απάντηση

 Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 4172/2013 περί Κ.Φ.Ε., ορίζεται ότι:

«4.α) Οι σύζυγοι, κατά τη διάρκεια του γάμου, υποβάλλουν κοινή δήλωση για τα εισοδήματά τους. Υπόχρεος για την υποβολή της κοινής δήλωσης είναι ο σύζυγος και για τα εισοδήματα της συζύγου του. Ο φόρος, τα τέλη και οι εισφορές που αναλογούν στα εισοδήματα εκάστου συζύγου βεβαιώνεται χωριστά και η ευθύνη της καταβολής βαρύνει κάθε σύζυγο.

β) Η δήλωση δύναται να υποβάλλεται χωριστά, εφόσον ένας τουλάχιστον εκ των συζύγων το επιλέξει, με ανέκκλητη δήλωσή του για κάθε φορολογικό έτος μέχρι την 28η Φεβρουαρίου του έτους υποβολής της δήλωσης.

    Η επιλογή αυτή είναι δεσμευτική ως προς το φορολογικό έτος που αφορά και για τον άλλο σύζυγο.

γ) Στις χωριστές δηλώσεις συζύγων εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 11 για τα εξαρτώμενα μέλη του φορολογούμενου…».

    Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων εξέδωσε αναλυτικό οδηγό για το θέμα των ξεχωριστών φορολογικών δηλώσεων, όπου σχετικά με τα ερωτήματά σας, αναφέρει ότι:

«10. Ποιος βαρύνεται με τα τεκμήρια διαβίωσης και απόκτησης στις χωριστές δηλώσεις Φ. Ε συζύγων;

    Στις χωριστές δηλώσεις Φ.Ε συζύγων δεν υφίσταται η έννοια του οικογενειακού εισοδήματος για την κάλυψη των επιμέρους τεκμηρίων καθενός εκ των συζύγων, καθώς τα τεκμήρια διαβίωσης και απόκτησης βαρύνουν τον κάθε σύζυγο ατομικά. Όσον αφορά τη δυνατότητα κάλυψης τεκμηρίων με ανάλωση κεφαλαίου, δεν μπορεί να γίνει επίκληση εισοδημάτων από τη χωριστή δήλωση του άλλου συζύγου…».

    Περαιτέρω, στις περιπτώσεις που δίνονται χρηματικά ποσά από διάφορους συγγενείς ή τρίτους (εξωτικούς) σε κάποιο φορολογούμενο, τότε ο δωρεοδόχος, αυτός δηλαδή που λαμβάνει το χρηματικό ποσό, δύνανται με το ποσό αυτό να καλύψει δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων του άρθρου 32 του ν. 4172/2013. Όμως, σύμφωνα με ρητή διάταξη του άρθρου 34 (παρ. 2 περ. στ'), τα ποσά των δωρεών αυτών μπορούν να ληφθούν υπόψη για κάλυψη των δαπανών απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, μόνο όταν η οικεία φορολογική δήλωση έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη (βλ. και ΠΟΛ.1076/26.3.2015).

    Δεδομένου ότι όπως προκύπτει από τα ερωτήματά σας, δεν έχει πραγματοποιηθεί άτυπη δωρεά χρημάτων εντός του φορολογικού έτους 2018, δεν υφίσταται δυνατότητα δικαιολόγησης του τεκμαρτού εισοδήματος της συζύγου και συνεπώς αυτή θα φορολογηθεί με βάση τα προαναφερθέντα στοιχεία. Εξάλλου, γίνεται κατανοητό ότι η απόκτηση περιουσιακών στοιχείων από άτομο χωρίς εισοδήματα, δεν είναι δυνατόν να μην επιφέρει φορολογικό κόστος ούτε σε επίπεδο απόκτησης, ούτε σε επίπεδο διατήρησης, δεδομένου ότι ο πραγματικός δικαιούχος πιθανώς να είναι διαφορετικός από τον εμφανιζόμενο. Σε κάθε περίπτωση, επειδή ελλοχεύουν οι κίνδυνοι των έμμεσων τεχνικών ελέγχου ή ακόμα και της εφαρμογής του άρθρου 38 του Ν. 4174/2013 περί Κ.Φ.Δ., συνιστούμε το κόστος της φορολογικής επιβάρυνσης επί του τεκμαρτού εισοδήματος, ως μικρότερο δυνατό.  

Πηγη https://www.e-forologia.gr/forum/viewTopic.aspx?id=41943&SearchTerms=

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ο Διαχειριστής δεν υποχρεούται σε απαντήσεις επί των σχολίων. Οι απαντήσεις σε ερωτήματα δίδονται έναντι αμοιβής, όπως αναφέρεται σχετικά στο πάνω μέρος του ιστολογίου στο κουτάκι με το τίτλο ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ.

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.