Για τα ερωτήματά σας προτιμήστε την αποστολή email (simvoulatoras@gmail.com) ή την συμπλήρωση της φόρμας με τον τίτλο «Ρωτήστε μας» που υπάρχει κάτω ακριβώς από τον τίτλο του ιστολογίου. Ελάχιστη αμοιβή 25 ευρώ +Φπα 24%. Ελάχιστη αμοιβή για ραντεβού 50 ευρώ +Φπα 24%.Πέμπτη 26 Απριλίου 2018

Ποιός είναι ο κατώτατος μισθός και με τί προσαυξάνεται;

Ι) Νόμιμος Κατώτατος Μισθός

Με το νόμο 4093/2012 θεσπίζεται νέο σύστημα καθορισμού νόμιμου κατωτάτου μισθού υπαλλήλων και ημερομισθίου εργατοτεχνιτών, το οποίο τέθηκε σε ισχύ την 1/4/2013.
Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.1876/1990 (όπως τροποποιήθηκε με την υποπαράγραφο ΙΑ.11 της παρ. ΙΑ του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012)  οι εθνικές γενικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας καθορίζουν τους ελάχιστους μη μισθολογικούς όρους εργασίας, που ισχύουν για τους εργαζόμενους όλης της χώρας.
Βασικοί μισθοί, βασικά ημερομίσθια, κάθε είδους προσαυξήσεις αυτών και γενικά κάθε άλλος μισθολογικός όρος, ισχύουν μόνο για τους εργαζόμενους που απασχολούνται από εργοδότες των συμβαλλομένων εργοδοτικών οργανώσεων και δεν επιτρέπεται να υπολείπονται του νόμιμου νομοθετημένου κατώτατου μισθού και ημερομισθίου.

Πιο συγκεκριμένα:
α) Για τους υπάλληλους άνω των 25 ετών ο κατώτατος μισθός ορίζεται 586,08 ευρώ και για τους εργατοτεχνίτες άνω των 25 ετών το κατώτατο ημερομίσθιο ορίζεται σε 26,18 ευρώ.

β) Για τους υπάλληλους κάτω των 25 ετών ο κατώτατος μισθός ορίζεται 510,95 ευρώ και για τους εργατοτεχνίτες κάτω των 25 ετών το κατώτατο ημερομίσθιο ορίζεται σε 22,83 ευρώ.

ii) Επίδομα γάμου

Όσον αφορά τη χορήγηση ή μη του επιδόματος γάμου σε όσους αμείβονται με τα κατώτατα όρια αποδοχών τονίζονται τα εξής: «Πέραν της μηνιαίας τακτικής προσαύξησης λόγω προϋπηρεσίας καμία άλλη προσαύξηση δεν περιλαμβάνεται στο νομοθετικώς καθορισμένο κατώτατο μισθό και ημερομίσθιο» (Περίπτωση 3, υποπαράγραφος ΙΑ.11 πρώτο άρθρο  >Ν.4093/2012 ). 
Κατά συνέπεια  οι εργαζόμενοι που αμείβονται με το νόμιμο νομοθετημένο κατώτατο μισθό & ημερομίσθιο δεν δικαιούνται πλέον το Επίδομα Γάμου . 

Οι εργοδότες - επιχειρήσεις που δεσμεύονται από ισχύουσες κλαδικές, ομοιεπαγγελματικές ή επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις εργασίας, που προβλέπουν επίδομα γάμου, υποχρεούνται στην καταβολή του.

iii) Προϋπηρεσία 

- Για υπαλλήλους και εργατοτεχνίτες άνω των 25 χρονών: 

Ο κατά τα άνω κατώτατος μισθός των υπαλλήλων άνω των 25 ετών προσαυξάνεται με ποσοστό 10% για κάθε τριετία προϋπηρεσίας και έως τρεις τριετίες και συνολικά 30% για προϋπηρεσία 9 ετών και άνω και το κατώτατο ημερομίσθιο των εργατοτεχνιτών άνω των 25 ετών προσαυξάνεται με ποσοστό 5% για κάθε τριετία προϋπηρεσίας και έως έξι τριετίες και συνολικά 30% για προϋπηρεσία 18 ετών και άνω.

- Για υπαλλήλους και εργατοτεχνίτες κάτω των 25 χρονών:

Ο κατά τα άνω κατώτατος μισθός των υπαλλήλων κάτω των 25 ετών προσαυξάνεται με ποσοστό 10% για μία τριετία προϋπηρεσίας και για προϋπηρεσία 3 ετών και άνω και το κατώτατο ημερομίσθιο των εργατοτεχνιτών κάτω των 25 ετών προσαυξάνεται με ποσοστό 5% για κάθε τριετία προϋπηρεσίας και έως δύο τριετίες και συνολικά 10% για προϋπηρεσία 6 και άνω ετών.

Σημείωση: Για τους εγγεγραμμένους ανέργους στα οικεία μητρώα ανέργων, άνω των 25 ετών με διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας μεγαλύτερη των 12 μηνών (μακροχρόνια ανεργία) που προσλαμβάνονται ως υπάλληλοι, ο κατώτατος μισθός των 586,08 ευρώ προσαυξάνεται με ποσοστό 5% για κάθε τριετία  και έως τρεις τριετίες και συνολικά με 15% για προϋπηρεσία 9 ετών και άνω.

iv) Aναστολή των μισθολογικών ωριμάνσεων

Οι ως άνω προσαυξήσεις προϋπηρεσίας καταβάλλονται σε εργαζόμενο με προϋπηρεσία σε οποιονδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε ειδικότητα, για μεν τους εργατοτεχνίτες μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους, για δε τους υπαλλήλους μετά τη συμπλήρωση του 19ου έτους της ηλικίας τους και ισχύουν για την συμπληρωθείσα υπηρεσία την 14/2/2012.

Σύμφωνα με την περίπτωση α’ της υποπαρ. ΙΑ.11 της παρ. ΙΑ του άρθρου πρώτου τουΝ.4093/2012έως ότου η ανεργία διαμορφωθεί σε ποσοστό κάτω του 10% αναστέλλεται η προσαύξηση του νομοθετικώς καθορισμένου νόμιμου κατώτατου μισθού και ημερομισθίου για προϋπηρεσία, που συμπληρώνεται μετά την 14/2/2012.

Κατά συνέπεια έχει επέλθει αναστολή (πάγωμα) των μισθολογικών ωριμάνσεων από 14/2/2012 και εφεξής. Στη διάταξη αυτή, όσον αφορά το πλαίσιο εφαρμογής της, δεν γίνεται καμία διάκριση μεταξύ υφιστάμενων σε μια επιχείρηση εργαζόμενων και νεοπροσλαμβανόμενων. Στο πλαίσιο αυτό, η αναστολή των μισθολογικών ωριμάνσεων έχει καθολική εφαρμογή και στους ήδη απασχολούμενους και στους νεοπροσλαμβανόμενους. 
 
Σε σχέση με το ερώτημά σας, πέραν της μηνιαίας τακτικής προσαύξησης λόγω προϋπηρεσίας καμία άλλη προσαύξηση δεν περιλαμβάνεται στο νομοθετικώς καθορισμένο κατώτατο μισθό και ημερομίσθιο. Επιπλέον, σύμφωνα με τα ανωτέρω έχει επέλθει αναστολή στην αύξηση του μισθού λόγω συμπλήρωσης της απαραίτητης προϋπηρεσίας.


ΠΗΓΗ  https://www.e-forologia.gr/forum/viewTopic.aspx?id=39129&utm_source=komvos_newsletter&utm_medium=email&utm_content=question_of_the_day&utm_campaign=24/04/2018

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ο Διαχειριστής δεν υποχρεούται σε απαντήσεις επί των σχολίων. Οι απαντήσεις σε ερωτήματα δίδονται έναντι αμοιβής, όπως αναφέρεται σχετικά στο πάνω μέρος του ιστολογίου στο κουτάκι με το τίτλο ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ.

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.