Για τα ερωτήματά σας προτιμήστε την αποστολή email (simvoulatoras@gmail.com) ή την συμπλήρωση της φόρμας με τον τίτλο «Ρωτήστε μας» που υπάρχει κάτω ακριβώς από τον τίτλο του ιστολογίου. Ελάχιστη αμοιβή 25 ευρώ +Φπα 24%. Ελάχιστη αμοιβή για ραντεβού 50 ευρώ +Φπα 24%.Σάββατο 17 Μαρτίου 2018

Φορολόγιση αμοιβών που επιδικάστηκαν σε μισθωτό ως κεφάλαιο πλέον τόκων,με δικαστική απόφαση.

Θα ήθελα να μάθω για ένα εργαζόμενο ο οποίος κέρδισε το δικαστήριο από τον εργοδότη και το δικαστήριο έβγαλε 36000,00 ως σερβιτόρος και 10500 τόκους το διάστημα 2011-2013.Στα έτη αυτά έχει φορολογηθεί μέρος του πόσου αυτού χωρίς να τα έχει εισπράξει.
Το ερώτημα είναι αν θα φορολογηθεί ο εργαζόμενος για τα έτη αυτά και για την μισθοδοσία του και για τους τόκους είτε κάνει συμβιβασμό με τον εργοδότη είτε δεν κάνει.Επίσης θα γίνουν τροποποιητικές δηλώσεις για τα έτη αυτά η θα φορολογηθούν στο έτος που θα του καταβληθούν;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.4172/2013 περί Κ.Φ.Ε., ορίζεται ότι:
«Χρόνος κτήσης του εισοδήματος θεωρείται ο χρόνος που ο δικαιούχος απέκτησε το δικαίωμα είσπραξής του. Κατ΄ εξαίρεση, για τις ανείσπρακτες δεδουλευμένες αποδοχές που εισπράττει καθυστερημένα ο δικαιούχος εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις σε φορολογικό έτος μεταγενέστερο, χρόνος απόκτησης του εν λόγω εισοδήματος θεωρείται ο χρόνος που εισπράττονται, εφόσον αναγράφονται διακεκριμένα στην ετήσια βεβαίωση αποδοχών που χορηγείται στον δικαιούχο».

    Περαιτέρω, σύμφωνα με την ΠΟΛ.1223/8.10.2015 με θέμα «Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 8 του νέου Κ.Φ.Ε. (Ν.4172/2013)», ορίζεται ότι:

«Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του Ν.4172/2013 ορίζεται ότι χρόνος κτήσης του εισοδήματος θεωρείται ο χρόνος που ο δικαιούχος απέκτησε το δικαίωμα είσπραξής του. Κατ΄ εξαίρεση, για τις ανείσπρακτες δεδουλευμένες αποδοχές που εισπράττει καθυστερημένα ο δικαιούχος εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις σε φορολογικό έτος μεταγενέστερο, χρόνος απόκτησης του εν λόγω εισοδήματος θεωρείται ο χρόνος που εισπράττονται, εφόσον αναγράφονται διακεκριμένα στην ετήσια βεβαίωση αποδοχών που χορηγείται στον δικαιούχο.

    Με βάση την αιτιολογική έκθεση του άρθρου 8 του Ν.4172/2013, με τις πιο πάνω διατάξεις τίθεται ως γενικός κανόνας για το χρόνο κτήσης του εισοδήματος το σύστημα της δεδουλευμένης βάσης, ήτοι ο χρόνος που ο δικαιούχος απέκτησε το δικαίωμα είσπραξης του εισοδήματος, όπως άλλωστε ίσχυε και με τις προϊσχύσασες διατάξεις του Ν.2238/1994, εν αντιθέσει με το σύστημα της ταμειακής βάσης το οποίο εφαρμόζεται κατά ρητή διατύπωση του νόμου μόνο για τις ανείσπρακτες δεδουλευμένες αποδοχές που εισπράττει καθυστερημένα ο δικαιούχος εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις σε φορολογικό έτος μεταγενέστερο…

    Περαιτέρω, χρόνος απόκτησης των τόκων που επιδικάζονται με δικαστική απόφαση θεωρείται ο χρόνος έκδοσης εκτελεστής δικαστικής απόφασης».

    Περαιτέρω, σύμφωνα με την ΠΟΛ.1223/8.10.2015, με θέμα «Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 8 του νέου Κ.Φ.Ε. (Ν.4172/2013)», ορίζεται ότι:

«Αναφορικά με το εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις, χρόνος κτήσης σε κάθε περίπτωση θεωρείται ο χρόνος, δηλαδή το φορολογικό έτος, που ο δικαιούχος απέκτησε δικαίωμα είσπραξης. Ειδικά για τις ανείσπρακτες δεδουλευμένες αποδοχές που εισπράττονται το έτος 2015 και μετά, η είσπραξη δημιουργεί την υποχρέωση υποβολής δήλωσης των αποδοχών αυτών προκειμένου να φορολογηθούν κατά το χρόνο αυτό.  Σε περίπτωση που αναγράφονται διακεκριμένα στην ετήσια βεβαίωση αποδοχών που χορηγείται στον δικαιούχο, θα υπαχθούν σε φόρο με βάση τις διατάξεις του έτους που ανάγονται, μέσω της υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων για τα έτη αυτά, χωρίς την επιβολή κυρώσεων ».

    Με βάση τα ανωτέρω και τα ερωτήματά σας, θεωρούμε ότι:

1. Για τις ανείσπρακτες δεδουλευμένες αποδοχές που εισέπραξε καθυστερημένα ο δικαιούχος για εισοδήματα από μισθωτή εργασία, θα υποβάλλει τροποποιητικές δηλώσεις εισοδήματος για τα αντίστοιχα έτη που ανάγονται αυτές, χωρίς την επιβολή κυρώσεων.

2. Υφίσταται θέμα με τις αποδοχές του φορολογικού έτους 2011, δεδομένου ότι αυτό έχει παραγραφεί την 31/12/2017. Αν και δεν έχουμε υπόψη μας σχετική θέση της Διοίκησης, θεωρούμε ότι η δικαστική απόφαση μπορεί να θεωρηθεί ως νέο στοιχείο που εξ’  αντικειμένου δεν υφίστατο προγενέστερα της έκδοσή της, συνεπώς η παραγραφή να παραταθεί σε βάθος δεκαετίας, η δε Δ.Ο.Υ. να αποδεχθεί χειρόγραφη τροποποιητική δήλωση για το φορολογικό έτος 2011.

3. Χρόνος απόκτησης των τόκων που επιδικάζονται με δικαστική απόφαση θεωρείται ο χρόνος έκδοσης εκτελεστής δικαστικής απόφασης, στην δήλωση εισοδήματος του οποίου και θα συμπεριληφθούν.

 ΑΝ ΚΑΝΕΙ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ ΙΔΙΟ; ΕΠΙΣΗΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ 20% ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ 15% ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΟΚΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΤΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ Η ΟΧΙ;

 Ο συγκεκριμένος συμβιβασμός γίνεται δικαστικά, διαφορετικά το εργοδότης θα είχε καταβάλει τα οφειλόμενα. Όσον αφορά τους τόκους που τυχόν καταβληθούν εξωδικαστικά, ισχύουν όσα αναφέραμε προηγουμένως. Σε κάθε περίπτωση οι πρόσθετες αμοιβές υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος με συντελεστή 20%, οι δε τόκοι με συντελεστή φόρου 15% (και εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης στην περίπτωση αυτή).

ΠΗΓΗ https://www.e-forologia.gr/forum/viewTopic.aspx?id=39357

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ο Διαχειριστής δεν υποχρεούται σε απαντήσεις επί των σχολίων. Οι απαντήσεις σε ερωτήματα δίδονται έναντι αμοιβής, όπως αναφέρεται σχετικά στο πάνω μέρος του ιστολογίου στο κουτάκι με το τίτλο ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ.

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.