Για τα ερωτήματά σας προτιμήστε την αποστολή email (simvoulatoras@gmail.com) ή την συμπλήρωση της φόρμας με τον τίτλο «Ρωτήστε μας» που υπάρχει κάτω ακριβώς από τον τίτλο του ιστολογίου. Ελάχιστη αμοιβή 25 ευρώ +Φπα 24%. Ελάχιστη αμοιβή για ραντεβού 50 ευρώ +Φπα 24%.Δευτέρα 23 Μαΐου 2016

Εισόδημα προστατευόμενου τέκνου

Σύμφωνα με το  >άρθρο 11 το Ν. 4172/2013 περί Κ.Φ.Ε. σχετικά με τα εξαρτώμενα μέλη, ορίζεται ότι:  «1. Ως «εξαρτώμενα μέλη» του φορολογούμενου, θεωρούνται: 

α) ο (η) σύζυγος, εφόσον δεν έχει ίδια φορολογητέα εισοδήματα οποιασδήποτε πηγής, 

β) άγαμα τέκνα, εφόσον: 

- είναι ανήλικα έως 18 ετών ή 

- είναι ενήλικα έως 25 ετών και φοιτούν σε σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή 

- είναι ενήλικα έως 25 ετών και είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα ανέργων του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) ή υπηρετούν τη στρατιωτική θητεία τους… 

2. Τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις β΄, δ΄ και ε΄ της παραγράφου 1 δεν θεωρούνται εξαρτώμενα μέλη, εάν το ετήσιο φορολογητέο εισόδημά τους υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και εφόσον συνοικούν με τον φορολογούμενο… 


4. Το εισόδημα των ανήλικων τέκνων προστίθεται στα εισοδήματα και φορολογείται στο όνομα του γονέα που ασκεί τη γονική μέριμνα και σε κάθε περίπτωση στο όνομα του συζύγου, ο οποίος θεωρείται κατ’ αρχήν υπόχρεος για την υποβολή της δήλωσης. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται για τις ακόλουθες κατηγορίες εισοδημάτων σχετικά με τα οποία το ανήλικο τέκνο υπέχει δική του φορολογική υποχρέωση: 

α) το εισόδημα που αποκτά το ανήλικο από εργασιακή σχέση, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 12, 

β) συντάξεις που περιήλθαν στο ανήλικο τέκνο, λόγω θανάτου του πατέρα ή της μητέρας του.» 

    Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 4172/2013 περί Κ.Φ.Ε., σχετικά με την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και καταβολής φόρου, ορίζεται ότι:

«1. Ο φορολογούμενος που έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του υποχρεούται να δηλώνει όλα τα εισοδήματά του, τα φορολογούμενα με οποιοδήποτε τρόπο ή απαλλασσόμενα, στη Φορολογική Διοίκηση ηλεκτρονικά.. 

5. Υπόχρεος σε υποβολή δήλωσης είναι:.. 

β) για τους ανήλικους ή αυτούς που έχουν υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση, κατά περίπτωση, ο επίτροπος ή ο κηδεμόνας ή ο δικαστικός συμπαραστάτης,». 

    Με βάση τα ανωτέρω , θεωρούμε ότι:

Επειδή ο φοιτητής έχει συμπληρώσει το 18 ο  έτος της ηλικίας του και αποκτά εισόδημα από μισθωτή εργασία, υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Τα εισοδήματα από μισθωτή εργασία εμφανίζονται συμπληρωμένα στους κωδικούς 301-302 του πίνακα 4 του εντύπου Ε1 όταν υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηση και συμπληρώνονται από τον υπόχρεο στους κωδικούς 343-344, όταν δεν υφίσταται Ο φοιτητής θα εμφανισθεί ως φιλοξενούμενος στην οικία των γονέων του Επίσης,  εμφανίζεται ταυτόχρονα και ως προστατευόμενο μέλος στην φορολογική δήλωση των γονέων του, καθώς το εισόδημα του ανήλικου τέκνου δεν υπερβαίνει το ποσό των 3.000 ευρώ. Σύμφωνα με την παρ. θ΄ του άρθρου 31 του Ν. 4172/2013 περί Κ.Φ.Ε., σχετικά με τις αντικειμενικές δαπάνες, ορίζεται ότι «Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογούμενου ορίζεται σε τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ προκειμένου για τον άγαμο»
Πηγη  https://www.e-forologia.gr/forum/viewTopic.aspx?id=35217

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ο Διαχειριστής δεν υποχρεούται σε απαντήσεις επί των σχολίων. Οι απαντήσεις σε ερωτήματα δίδονται έναντι αμοιβής, όπως αναφέρεται σχετικά στο πάνω μέρος του ιστολογίου στο κουτάκι με το τίτλο ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ.

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.