Για τα ερωτήματά σας προτιμήστε την αποστολή email (simvoulatoras@gmail.com) ή την συμπλήρωση της φόρμας με τον τίτλο «Ρωτήστε μας» που υπάρχει κάτω ακριβώς από τον τίτλο του ιστολογίου. Ελάχιστη αμοιβή 25 ευρώ +Φπα 24%. Ελάχιστη αμοιβή για ραντεβού 50 ευρώ +Φπα 24%.Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2015

Φορολόγηση διανεμόμενων μερισμάτων ΚΤΕΛ

Το άρθρο 3 § 8 του ν. 2963 έχει εφαρμογή στις ΚΤΕΛ ΑΕ στις οποίες έχουν εισφερθεί κατά κυριότητα τα λεωφορεία ΔΧ από της συστάσεώς της. Τέτοιες εταιρίες είναι τρείς ( ΚΤΕΛ Ν. Θεσσαλονίκης, ΚΤΕΛ Σαλαμίνας κλπ.) . Στην περίπτωση αυτών των ΚΤΕΛ ΑΕ, κατά την ορθή ερμηνεία του άρθρου 3 θα πρέπει να γίνει το εξής: Έστω κέρδος 100.000 ευρώ χ26% φόρος 26.000 € και προκαταβολή φόρου 80% 20.800. Η ΚΤΕΛ ΑΕ θα κατέβαλε στο Δημόσιο 46.800 € το οποίο ποσό όμως θεωρείται ως προκαταβολή του μετόχου διότι δεν εξαντλείται η φορολογία στο όνομα της ΚΤΕΛ ΑΕ. Έστω λοιπόν ότι η ΑΕ είχε 10 μετόχους με τον ίδιο αριθμό μετοχών. Θα έδινε βεβαίωση στο κάθε μέτοχο που θα έλεγε μέρισμα : 10.000 € Προκαταβλήθηκε φόρος 4.680 €. Με βάση την βεβαίωση αυτή θα υποβληθεί η δήλωση του μετόχου και θα γίνει η εκκαθάριση του εισοδήματος. Δεδομένου ότι από 1.1.2014 η προκαταβολή στις ΑΕ έγινε 100% δεν νοείται εφαρμογή της παρακράτησης 10% του γενικού φορολογικού νόμου. Αλλά και εαν η προκαταβολή δεν γινόταν 100%, δεν έχει εφαρμογή η παρακράτηση 10% διότι η φορολογική υποχρέωση εξαντλείται στο όνομα του φυσικού προσώπου μετόχου και δεν χωρεί και προκαταβολή φόρου και παρακράτηση για το ίδιο εισόδημα.
Γενικά, εαν ο ενδιαφερόμενος ανήκει στην κατηγορία των ΚΤΕΛ ΑΕ που μισθώνουν τα λεωφορεία ΔΧ από τους ιδιοκτήτες τους, τότε αυτές λειτουργούν ως προς τον υπολογισμό του μερίσματος- μισθώματος με βάση απόφαση του Υπουργού Μεταφορών, η οποία καθορίχει την μεθολογία αναγνώρισης των εσόδων και των εξόδων. Τo μίσθωμα που λαμβάνουν οι ιδιοκτήτες των λεωφορείων είναι δαπάνη της ΚΤΕΛ ΑΕ. Στο τέλος του έτους τα ΕΣΟΔΑ είναι ίσα με τα ΕΞΟΔΑ ή διαφορετικά ΕΣΟΔΑ- ΕΞΟΔΑ + ΜΙΣΘΩΜΑ (ΜΕΡΙΣΜΑ). Και εξαιτίας αυτού αφού δεν υπάρχει κέρδος (εισόδημα) δεν υπάρχει και φόρος και δεν εφαρμόζεται άρθρο 3 § 8 του ν. 2963/2001

ΠΗΓΗ  http://www.e-forologia.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ο Διαχειριστής δεν υποχρεούται σε απαντήσεις επί των σχολίων. Οι απαντήσεις σε ερωτήματα δίδονται έναντι αμοιβής, όπως αναφέρεται σχετικά στο πάνω μέρος του ιστολογίου στο κουτάκι με το τίτλο ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ.

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.