Για τα ερωτήματά σας προτιμήστε την αποστολή email (simvoulatoras@gmail.com) ή την συμπλήρωση της φόρμας με τον τίτλο «Ρωτήστε μας» που υπάρχει κάτω ακριβώς από τον τίτλο του ιστολογίου. Ελάχιστη αμοιβή 20 ευρώ +Φπα 24%. Ελάχιστη αμοιβή για ραντεβού 50 ευρώ +Φπα 24%.

Τετάρτη, 18 Μαρτίου 2015

Δικαίωμα οίκησηςΕρώτηση:  Έχω μια περίπτωση γονικής παροχής ακινήτου με δικαίωμα οίκησης από τον γονέα. Πώς θα δηλωθεί στο Ε9; Τι ισχύει για τον φόρο εισοδήματος;

Απάντηση:  Σύμφωνα με τις οδηγίες της διοίκησης (ΠΟΛ  1237/2014) «Όταν έχει συσταθεί δουλεία οίκησης, ο κύριος του ακινήτου εξομοιώνεται με ψιλό κύριο και ο έχων το δικαίωμα της οίκησης με επικαρπωτή.»  Άρα ο έχων το δικαίωμα οίκησης θα δηλώσει στο Ε9 επικαρπία του ακινήτου , ενώ ο έχων την κυριότητα –το τέκνο εν προκειμένω- θα δηλώσει  ψιλή κυριότητα. Ως προς την φορολογία εισοδήματος , δεν έχει διευκρινιστεί προς το παρόν από το Υπουργείο, αλλά θεωρώ ότι δεν τίθεται θέμα , διότι με τις διατάξεις του ν 4172/2013 δεν προβλέπεται φορολόγηση της ιδιοκατοίκησης ακινήτου, εν αντιθέσει με τα προϊσχύοντα σύμφωνα με τον νόμο 2238/1994.
Άλλο θέμα φορολόγησης δεν τίθεται, δεδομένου του γεγονότος ότι η οίκηση αναφέρεται μόνο στην χρήση του έχοντος το σχετικό δικαίωμα και όχι σε οποιαδήποτε ‘άλλη εκμετάλλευσή του , το δικαίωμα της οποίας εκμετάλλευσης παραμένει στο κύριο του ακινήτου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ο Διαχειριστής δεν υποχρεούται σε απαντήσεις επί των σχολίων. Οι απαντήσεις σε ερωτήματα δίδονται έναντι αμοιβής, όπως αναφέρεται σχετικά στο πάνω μέρος του ιστολογίου στο κουτάκι με το τίτλο ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ.