Για τα ερωτήματά σας προτιμήστε την αποστολή email (simvoulatoras@gmail.com) ή την συμπλήρωση της φόρμας με τον τίτλο «Ρωτήστε μας» που υπάρχει κάτω ακριβώς από τον τίτλο του ιστολογίου. Ελάχιστη αμοιβή 25 ευρώ +Φπα 24%. Ελάχιστη αμοιβή για ραντεβού 50 ευρώ +Φπα 24%.Τετάρτη 18 Μαρτίου 2015

Δικαίωμα οίκησηςΕρώτηση:  Έχω μια περίπτωση γονικής παροχής ακινήτου με δικαίωμα οίκησης από τον γονέα. Πώς θα δηλωθεί στο Ε9; Τι ισχύει για τον φόρο εισοδήματος;

Απάντηση:  Σύμφωνα με τις οδηγίες της διοίκησης (ΠΟΛ  1237/2014) «Όταν έχει συσταθεί δουλεία οίκησης, ο κύριος του ακινήτου εξομοιώνεται με ψιλό κύριο και ο έχων το δικαίωμα της οίκησης με επικαρπωτή.»  Άρα ο έχων το δικαίωμα οίκησης θα δηλώσει στο Ε9 επικαρπία του ακινήτου , ενώ ο έχων την κυριότητα –το τέκνο εν προκειμένω- θα δηλώσει  ψιλή κυριότητα. Ως προς την φορολογία εισοδήματος , δεν έχει διευκρινιστεί προς το παρόν από το Υπουργείο, αλλά θεωρώ ότι δεν τίθεται θέμα , διότι με τις διατάξεις του ν 4172/2013 δεν προβλέπεται φορολόγηση της ιδιοκατοίκησης ακινήτου, εν αντιθέσει με τα προϊσχύοντα σύμφωνα με τον νόμο 2238/1994.
Άλλο θέμα φορολόγησης δεν τίθεται, δεδομένου του γεγονότος ότι η οίκηση αναφέρεται μόνο στην χρήση του έχοντος το σχετικό δικαίωμα και όχι σε οποιαδήποτε ‘άλλη εκμετάλλευσή του , το δικαίωμα της οποίας εκμετάλλευσης παραμένει στο κύριο του ακινήτου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ο Διαχειριστής δεν υποχρεούται σε απαντήσεις επί των σχολίων. Οι απαντήσεις σε ερωτήματα δίδονται έναντι αμοιβής, όπως αναφέρεται σχετικά στο πάνω μέρος του ιστολογίου στο κουτάκι με το τίτλο ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ.

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.