Για τα ερωτήματά σας προτιμήστε την αποστολή email (simvoulatoras@gmail.com) ή την συμπλήρωση της φόρμας με τον τίτλο «Ρωτήστε μας» που υπάρχει κάτω ακριβώς από τον τίτλο του ιστολογίου. Ελάχιστη αμοιβή 25 ευρώ +Φπα 24%. Ελάχιστη αμοιβή για ραντεβού 50 ευρώ +Φπα 24%.Σάββατο 28 Ιουνίου 2014

Φορολογικός χειρισμός συμβάσεων χρησιδανείου

Χρησιδάνειο είναι μία σύμβαση ενοχικού δικαίου που ρυθμίζεται στον Αστικό Κώδικα (άρθρα 810-821). Η σύμβαση αυτή συνάπτεται μεταξύ δύο προσώπων, από τα οποία το ένα ονομάζεται "χρήστης" και το άλλο "χρησάμενος". Με τη σύμβαση χρησιδανείου ο ένας συμβαλλόμενος, ο οποίος καλείται "χρήστης"παραχωρεί, χωρίς αντάλλαγμα, τη χρήση ορισμένου πράγματος στον άλλο συμβαλλόμενο, ο οποίος καλείται "χρησάμενος", για ορισμένο ή αόριστο χρόνο. 

Αντικείμενο του χρησιδανείου είναι η παραχώρηση της χρήσεως ορισμένου πράγματος, ενώ αντικείμενο του δανείου είναι η μεταβίβαση της κυριότητας χρημάτων ή άλλων αντικαταστατών πραγμάτων (άρθρο 806 Α.Κ.). Συνεπώς : ο λήπτης του δανείου γίνεται κύριος του πράγματος που δανείζεται και έχει την υποχρέωση να επιστρέψει ύστερα από ορισμένο ή αόριστο χρόνο άλλα πράγματα της ίδιας ποσότητας και ποιότητας, ενώ ο χρησάμενος δεν γίνεται κύριος του πράγματος που χρησιδανείζεται. 
Περαιτέρω, σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1041/3.2.2014 με θέμα «Κοινοποίηση της υπ’ αριθμ. 416/2010 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους» που έγινε αποδεκτή από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, οι εγγράφως καταρτιζόμενες συμβάσεις χρησιδανείου υπάγονται στις γενικές διατάξεις των άρθρων 13 παρ.1 και 15 παρ.1 του Κώδικα των Νόμων περί Τελών Χαρτοσήμου [π.δ. της 28-7-1931 (ΦΕΚΑ΄ 239)]. 

Γενικά το χρησιδάνειο είναι σύμβαση με την οποία παραχωρείται δωρεάν σε τρίτον το δικαίωμα χρήσης κινητού ή ακινήτου πράγματος. Η σύμβαση αυτή μπορεί να γίνει και ατύπως. Στη φορολογία το χρησιδάνειο εκφράζεται ως δωρεάν παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης ή οίκησης. 

Και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις, χρήσης και οίκησης, η διοίκηση απαιτεί να υπολογίζεται τεκμαρτό εισόδημα, το οποίο δηλώνεται από αυτόν που παραχωρεί το δικαίωμα και όχι από αυτόν που ασκεί το δικαίωμα χρήσης ή οίκησης. 

Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 3 της ΠΟΛ. 1080/1996, ορίζεται ότι: 

«1·-Με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του νομοσχεδίου αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 22 του Ν. 2238/1994. 

Με τις νέες διατάξεις τίθεται ως προϋπόθεση για την απαλλαγή από την υποχρέωση δήλωσης τεκμαρτού εισοδήματος από δωρεάν παραχώρηση γεωργικής γης μεταξύ συζύγων, να είναι και οι δύο σύζυγοι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. 

Περαιτέρω με τις ίδιες διατάξεις προβλέπεται η απαλλαγή από την υποχρέωση δήλωσης τεκμαρτού εισοδήματος από δωρεάν παραχώρηση γεωργικής γης και στην περίπτωση που γονείς ηλικίας πάνω από εξήντα πέντε (65) ετών παραχωρούν τη γεωργική τους γή στα παιδιά τους για εκμετάλλευση, εφόσον όμως τα παιδιά αυτά είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Στην περίπτωση αυτή οι γονείς δεν έχουν υποχρέωση να δηλώσουν τεκμαρτό εισόδημα από δωρεάν παραχώρηση γεωργικής γης (Α΄ κατηγορίας). 

Οι διατάξεις αυτής της παραγράφου ισχύουν για τα εισοδήματα που αποκτώνται από την 1η Ιανουαρίου 1995 και μετά.» 

Πηγή: http://www.e-forologia.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ο Διαχειριστής δεν υποχρεούται σε απαντήσεις επί των σχολίων. Οι απαντήσεις σε ερωτήματα δίδονται έναντι αμοιβής, όπως αναφέρεται σχετικά στο πάνω μέρος του ιστολογίου στο κουτάκι με το τίτλο ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ.

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.