Για τα ερωτήματά σας προτιμήστε την αποστολή email (simvoulatoras@gmail.com) ή την συμπλήρωση της φόρμας με τον τίτλο «Ρωτήστε μας» που υπάρχει κάτω ακριβώς από τον τίτλο του ιστολογίου. Ελάχιστη αμοιβή 25 ευρώ +Φπα 24%. Ελάχιστη αμοιβή για ραντεβού 50 ευρώ +Φπα 24%.Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2014

Αναποτελεσματική η μεταφορά του συνόλου της ελεγκτικής δραστηριότητας σε ελάχιστες πολυεθνικές εταιρίες

                                                                              Αθήνα 25 Φεβρουαρίου 2014
Προς : Πρωθυπουργό, κ. Αντώνη Σαμαρά                   Αρ.Πρωτ.:1399/27-2-2014
Κοιν.:Υπ.Οικ. κ. Ιωάννη Στουρνάρα                           Αρ.Πρωτ.:01827/27-2-2014
         :Πρόεδρο και μέλη Κ.Δ Ο.Ε.Ε
Κύριε Πρωθυπουργέ,
με το  άρθρο 83 του σχεδίου Νόμου περί  «Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων», που κατατέθηκε το 2012,  δινόταν η δυνατότητα για συγκεκριμένη ομάδα επαγγελματιών, συγκεκριμένα των Ορκωτών  Ελεγκτών, να είναι οι αποκλειστικοί και οι πλέον αρμόδιοι για την έκδοση του Φορολογικού Πιστοποιητικού.
Εάν εφαρμοζόταν αυτή η διάταξη θα επέφερε μεγάλο πλήγμα στον ελεγκτικό μηχανισμό, αφού με απόφασή του ο Πρόεδρος της ΕΛΤΕ είχε την δυνατότητα να μεταβιβάσει  αρμοδιότητες του ελεγκτικού μηχανισμού στους Ορκωτούς Ελεγκτές και κατ’ επέκταση την αρμοδιότητα έκδοσης φορολογικού πιστοποιητικού, πράξη ασυμβίβαστη με την επαγγελματική δραστηριότητα των Ορκωτών.
Η πολιτική ηγεσία του αρμόδιου υπουργείου απέσυρε τότε αυτή τη διάταξη, αντιλαμβανόμενη προφανώς τα αποτελέσματα της εφαρμογής της, αφού μαθηματικά δημιουργούσε μονοπωλιακές καταστάσεις, και οδηγούσε στη διάλυση του ελεγκτικού μηχανισμού.
Δυστυχώς όμως με την  ψήφιση του  άρθρου 49 του Ν. 4223/2013 που συμπληρώνει διατάξεις  του ενδέκατου κεφαλαίου αρ.65α του ν. 4174/2013  δια της πλαγίας οδού:
·                          Επεκτείνονται  οι  αρμοδιότητες των  Ορκωτών Ελεγκτών για το σύνολο των επιχειρήσεων που έχουν κύκλο εργασιών άνω των 150.000 ευρώ.
·                          Το φορολογικό πιστοποιητικό  να δίνετε μόνο από αυτούς -  που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του Ν.3693/2008 -  και όχι από το συνόλου των Οικονομολόγων - Λογιστών - Φοροτεχνικών που αποδεδειγμένα έχουν επαρκή επιστημονική κατάρτιση και πολλαπλάσια φοροτεχνική εμπειρία.
·                          Επιβάλλεται εκβιαστικά στις επιχειρήσεις η έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού, σε διαφορετική περίπτωση όσες από αυτές  δεν αποδέχονται   την έκδοση του  θα επιβάλλονται σ’ αυτές δυσβάστακτα πρόστιμα.
·                          Ανατίθεται  στην ΕΛΤΕ να εισηγείται, σε κάθε έλεγχο, το φορολογικό αντικείμενο κατά το δοκούν των μελών του,  και ο αρμόδιος υπουργός να μεταβάλει τις εισηγήσεις της σε υπουργικές αποφάσεις.
Κύριε Πρωθυπουργέ, 
Πολλές φορές έχετε αναφερθεί :
       στην  κοινωνία των ίσων ευκαιριών
        στην ελεύθερη αγορά και την απελευθέρωση των επαγγελμάτων
        στην ουσιαστική στήριξη των επιχειρήσεων
Αντιλαμβάνεσθε ότι η ευνοϊκή   εξυπηρέτηση    μιας μικρής ομάδας επαγγελματιών που αναπόφευκτα καταδικάζει στον μαρασμό και στην αφάνεια ολόκληρο επαγγελματικό κλάδο που τα μέλη του αποδεδειγμένα διαθέτουν αυξημένα προσόντα και πολλαπλάσια φοροτεχνική εμπειρία, που εξαναγκάζει τον επιχειρηματικό κλάδο να αποδέχεται τα κάθε είδους φορολογικά πιστοποιητικά, μόνο στην υλοποίηση των παραπάνω στόχων  που αναφέρονται  δεν οδηγούν.
Ο έλεγχος ως  αντικείμενο αξιολόγησης μιας επιχείρησης  πρέπει να  είναι αποτέλεσμα της  συλλογικής  εργασίας. Αφενός της εργασίας των  ελεγκτικών αρχών και αφετέρου των Οικονομολόγων Λογιστών – Φοροτεχνικών.
Κύριε Πρωθυπουργέ, 
Για όλους τους λόγους που αναφέρουμε παραπάνω, αλλά και για έναν ακόμη πιο ουσιαστικό,  ότι τις περισσότερες φορές  ο έλεγχος και η έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού συντάσσετε από τον Λογιστή - Φοροτεχνικό της επιχείρησης, σας παρακαλούμε  να συμβάλετε  να αρθεί αυτή η αιτία  δυσλειτουργίας της οικονομικής δραστηριότητας και αρρυθμίας της φορολογικής διοίκησης,  από την εφαρμογή του άρθρου αυτού.

Με Εκτίμηση
Αλεβιζάκης Παναγιώτης
Οικονομολόγος
Μέλος της Κ.Δ. του Οικονομικού Επιμελητήριου Ελλάδος
Εκ/πος της Ανεξάρτητης Κίνησης Οικονομολόγων Ελλάδας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ο Διαχειριστής δεν υποχρεούται σε απαντήσεις επί των σχολίων. Οι απαντήσεις σε ερωτήματα δίδονται έναντι αμοιβής, όπως αναφέρεται σχετικά στο πάνω μέρος του ιστολογίου στο κουτάκι με το τίτλο ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ.

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.