Για τα ερωτήματά σας προτιμήστε την αποστολή email (simvoulatoras@gmail.com) ή την συμπλήρωση της φόρμας με τον τίτλο «Ρωτήστε μας» που υπάρχει κάτω ακριβώς από τον τίτλο του ιστολογίου. Ελάχιστη αμοιβή 25 ευρώ +Φπα 24%. Ελάχιστη αμοιβή για ραντεβού 50 ευρώ +Φπα 24%.Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου 2013

Εκπρόθεσμη υποβολή δηλώσεων από 1/1/2014. Ποιο είναι το μεταβατικό καθεστώς.

1. Εκπρόθεσμες χρεωστικές δηλώσεις που αφορούν χρήσεις, περιόδους, υποθέσεις ή εν γένει φορολογικές υποχρεώσεις από 1-1-2014
Σύμφωνα με το άρθρο 54 του Ν.4174/2013 (ΚΦΔ), όποιος δεν υποβάλλει ή υποβάλλει εκπρόθεσμα φορολογική δήλωση ή δεν υποβάλλει ή υποβάλει εκπρόθεσμα δήλωση παρακράτησης φόρου, επιβάλλεται πρόστιμο:
α) εκατό (100) ευρώ, για κάθε παράβαση σε περίπτωση που ο φορολογούμενος δεν είναι υπόχρεος τήρησης βιβλίων,
β) χίλια (1.000) ευρώ για κάθε παράβαση, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης βιβλίων και στοιχείων με βάση απλοποιημένα λογιστικά πρότυπα (Εσόδων – Εξόδων) και
γ) δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ για κάθε παράβαση, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης βιβλίων και στοιχείων με βάση πλήρη λογιστικά πρότυπα (Γ’ κατηγορίας).
Σε περίπτωση υποτροπής της ίδιας παράβασης εντός πέντε (5) ετών, το πρόστιμο ανέρχεται στο διπλάσιο του αρχικού προστίμου, δηλαδή σε 200, 2.000, 5.000 ευρώ κατά περίπτωση.
Σε περίπτωση δεύτερης υποτροπής εντός πέντε (5) ετών, το πρόστιμο ανέρχεται στο τετραπλάσιο του αρχικού προστίμου, δηλαδή σε 400, 4000, 10.000 ευρώ κατά περίπτωση.
Υποτροπή υπάρχει, με την ερμηνεία που έχει δοθεί στο παρελθόν, όταν διαπιστωθεί η παράβαση και εκδοθεί η πράξη, με επιβολή του αναλογούντος προστίμου και εφόσον στη συνέχεια επαναληφθεί η ίδια παράβαση, τότε  διπλασιάζεται ή τετραπλασιάζεται το πρόστιμο ως άνω.

2. Μεταβατικό καθεστώς. Εκπρόθεσμες ή τροποποιητικές ή συμπληρωματικές χρεωστικές δηλώσεις που αφορούν χρήσεις, περιόδους, υποθέσεις ή εν γένει φορολογικές υποχρεώσεις έως 31.12.2013
Σύμφωνα με την παρ. 18 του άρθρου 66 του Ν.4174/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την υποβολή μετά την 1.1.2014, εκπρόθεσμων χρεωστικών δηλώσεων που αφορούν χρήσεις, περιόδους, υποθέσεις ή εν γένει φορολογικές υποχρεώσεις έως 31.12.2013, επιβάλλονται οι προσαυξήσεις με το προηγούμενο νομοθετικό καθεστώς  του άρθρου 1 του ν. 2523/1997, όπως ισχύουν κατά φορολογία και χρήση.
3. Εκπρόθεσμες δηλώσεις όταν είναι μηδενικές ή πιστωτικές καθώς και δηλώσεις με πληροφοριακό χαρακτήρα.
Σύμφωνα με το άρθρο 54 του Ν.4174/2013 (ΚΦΔ), όποιος  δεν υποβάλλει ή υποβάλλει εκπρόθεσμα δήλωση πληροφοριακού χαρακτήρα ή φορολογική δήλωση από την οποία δεν προκύπτει φορολογική υποχρέωση καταβολής φόρου, επιβάλλεται πρόστιμο εκατό (100) ευρώ για κάθε δήλωση.
Στην περίπτωση αυτή εμπίπτουν οι μηδενικές ή πιστωτικές δηλώσεις ΦΠΑ, οι δηλώσεις εισοδήματος όταν δεν προκύπτει ποσό φόρου και κάθε δήλωση οποιουδήποτε αντικειμένου που δεν προκύπτει φόρος για καταβολή. Επιπλέον εμπίπτουν οι δηλώσεις μεταβολής για το φορολογικό μητρώο.(όχι οι δηλώσεις εγγραφής-έναρξης εργασιών).
Σε περίπτωση υποτροπής της ίδιας παράβασης εντός πέντε (5) ετών, το πρόστιμο ανέρχεται στο διπλάσιο του αρχικού προστίμου, δηλαδή σε 200 ευρώ.
Σε περίπτωση δεύτερης υποτροπής εντός πέντε (5) ετών, το πρόστιμο ανέρχεται στο τετραπλάσιο του αρχικού προστίμου, δηλαδή σε 400 ευρώ.
Υποτροπή υπάρχει, με την ερμηνεία που έχει δοθεί στο παρελθόν, όταν διαπιστωθεί η παράβαση και εκδοθεί η πράξη, με επιβολή του αναλογούντος προστίμου και εφόσον στη συνέχεια επαναληφθεί η ίδια παράβαση, τότε  διπλασιάζεται ή τετραπλασιάζεται το πρόστιμο ως άνω.
4.  Μεταβατικό καθεστώς. Εκπρόθεσμες ή τροποποιητικές ή συμπληρωματικές δηλώσεις που δεν προκύπτει φορολογική υποχρέωση ή δηλώσεων πληροφοριακού χαρακτήρα που αφορούν περιόδους έως την 31.12.2013 
Σύμφωνα με την παρ. 19 του άρθρου 66 του Ν.4174/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την υποβολή, μετά την 1.1.2014, εκπροθέσμων δηλώσεων από τις οποίες δεν προκύπτει φορολογική υποχρέωση ή δηλώσεων πληροφοριακού χαρακτήρα που αφορούν περιόδους έως την 31.12.2013, επιβάλλονται τα πρόστιμα του άρθρου 4 του ν. 2523/1997(προηγούμενες διατάξεις) με τον περιορισμό το καταβλητέο σε καθεμία περίπτωση ποσό να μην ξεπερνά το προβλεπόμενο στο άρθρο 54 παρ. 2 περίπτωση α' του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας. Σ.Σ.Δηλαδή δεν θα ξεπερνά τα 100 ευρώ.
ΠΗΓΗ, Forin.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ο Διαχειριστής δεν υποχρεούται σε απαντήσεις επί των σχολίων. Οι απαντήσεις σε ερωτήματα δίδονται έναντι αμοιβής, όπως αναφέρεται σχετικά στο πάνω μέρος του ιστολογίου στο κουτάκι με το τίτλο ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ.

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.