Για τα ερωτήματά σας προτιμήστε την αποστολή email (simvoulatoras@gmail.com) ή την συμπλήρωση της φόρμας με τον τίτλο «Ρωτήστε μας» που υπάρχει κάτω ακριβώς από τον τίτλο του ιστολογίου. Ελάχιστη αμοιβή 25 ευρώ +Φπα 24%. Ελάχιστη αμοιβή για ραντεβού 50 ευρώ +Φπα 24%.Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2013

Αποζημίωση μισθωτού σε εργοδότη


Ο μισθωτός δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, ελεύθερα και οποτεδήποτε καθώς και να αποχωρήσει οικειοθελώς από την εργασία του. Οφείλει όμως να προειδοποιήσει σχετικά τον εργοδότη του μέσα στα καθοριζόμενα από το νόμο χρονικά όρια. Σε διαφορετική περίπτωση ο μισθωτός υποχρεούται να καταβάλλει ειδική αποζημίωση, χωρίς να επέρχεται ακυρότητα της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας από τη μη καταβολής της.

    Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 2112/1920 ο υπάλληλος που προτίθεται να λύσει τη σύμβαση εργασίας, οφείλει να τη καταγγείλει πριν από χρονικό διάστημα ίσο προς το μισό του καθορισμένου για τον εργοδότη. (Έγγραφο 3720/2006).

    Πάντως η ανωτέρω προειδοποίηση ουδέποτε και σε καμία περίπτωση δεν υπερβαίνει τους τρείς μήνες. Επίσης και όταν ο υπάλληλος δεν τηρήσει την υποχρέωσή του για καταγγελία της σύμβασης εργασίας η οφειλόμενη αποζημίωση δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό που αντιστοιχεί στις τακτικές αποδοχές των τριών μηνών. 

    Στην πράξη όμως συνήθως, ούτε οι ανωτέρω προθεσμίες τηρούνται εκ μέρους των μισθωτών ούτε αποζημίωση καταβάλλεται ή ζητείται από αυτούς. Με αγωγή βέβαια είναι δυνατόν να επιδιωχθεί η είσπραξη της αποζημίωσης.

    Σημειώνουμε ότι απαγορεύεται ο συμψηφισμός της ανωτέρω αποζημίωσης με αποδοχές που οφείλονται στο μισθωτό εκ μέρους του εργοδότη, ενώ είναι νόμιμος ο συμψηφισμός με την οφειλόμενη από τον εργοδότη στο μισθωτό, λόγω της αποχώρησής του, αποζημίωση αδείας και επιδόματος αδείας.

    Όταν πρόκειται για σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ή έργου πρέπει και στην περίπτωση αυτή για την καταγγελία της να υπάρχει οπωσδήποτε σπουδαίος και δικαιολογημένος λόγος. (άρθρο 672 Α.Κ.) για κάθε ένα από τα δύο μέρη (εργοδότης - εργαζόμενος), χωρίς προθεσμία. Το δικαίωμα αυτό δεν μπορεί να αποκλειστεί με συμφωνία.

    Αν όμως ο σπουδαίος λόγος, που οδήγησε στην καταγγελία, συνίσταται ή οφείλεται σε αθέτηση της σύμβασης εργασίας, εκείνος που την αθέτησε έχει υποχρέωση σε αποζημίωση (άρθρο 673 Α.Κ.).

    Μπορεί όμως στην ατομική σύμβαση ή σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου να συμφωνηθεί ποινική χρηματική ρήτρα για τέτοια περίπτωση.

Πηγή,  www.e-forologia.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ο Διαχειριστής δεν υποχρεούται σε απαντήσεις επί των σχολίων. Οι απαντήσεις σε ερωτήματα δίδονται έναντι αμοιβής, όπως αναφέρεται σχετικά στο πάνω μέρος του ιστολογίου στο κουτάκι με το τίτλο ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ.

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.