Για τα ερωτήματά σας προτιμήστε την αποστολή email (simvoulatoras@gmail.com) ή την συμπλήρωση της φόρμας με τον τίτλο «Ρωτήστε μας» που υπάρχει κάτω ακριβώς από τον τίτλο του ιστολογίου. Ελάχιστη αμοιβή 25 ευρώ +Φπα 24%. Ελάχιστη αμοιβή για ραντεβού 50 ευρώ +Φπα 24%.Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2013

Φορομπήχτες

Δημοσιεύω την παρέμβασή μου σε ένα θέμα στο φόρουμ της επιστημονικής ομάδας της EpsilonNet για να δείξω για άλλη μια φορά τον παραλλογισμό των στελεχών του Υπουργείου Οικονομικών.

Χρησιμοποίηση αδιάθετου ποσού δανείου για κάλυψη τεκμηρίου τοκοχρεωλυτικών δόσεων     


Από:  ΤΑΪΚΟΥ ΜΑΡΙΑ  13 δημοσιεύσεις
Δημοσιεύτηκε: 12/07/2013 11:24
Δάνειο για αγορά πρώτης κατοικίας, (110 τμ), ποσού  34000,00€  ελήφθη το έτος 2004 και εξωφλήθη  ποσό 21000,00€ το έτος 2012.Μπορεί με συμπληρωματική δήλωση οικ.έτους 2005 να δηλωθεί το ποσό του δανείου,έτσι ώστε να δικαιολογηθεί το τεκμήριο της προεξώφλησης του δανείου πρώτης κατοικίας που ελήφθη το έτος 2004;

Από:  ΜΥΛΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 63 δημοσιεύσεις
Δημοσιεύτηκε: 18/07/2013 13:09
Με τα έγγραφα 1084619/21.11.2006, 1098890/30.11.2006 και 1084915/14.9.2007  διευκρινίσθηκε ότι, το αδιάθετο ποσό δανείου που λήφθηκε για αγορά κατοικίας, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη του τεκμηρίου των τοκοχρεωλυτικών δόσεων ή της εξόφλησης του υπολοίπου του δανείου. Τα δάνεια λαμβάνονται υπόψη μόνο για το σκοπό που λήφθηκαν. Στην προκειμένη περίπτωση, το δάνειο διατέθηκε για την αγορά της πρώτης κατοικίας, ανεξάρτητα αν απαλλάσσονταν του τεκμηρίου απόκτησης και δεν δύναται να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη των τοκοχρεωλυτικών δόσεων ή την εξόφληση του υπολοίπου του δανείου.
Από:  ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  6 δημοσιεύσεις
Δημοσιεύτηκε: 03/08/2013 12:44
Δεν μπορεί να ισχύσει κάτι τέτοιο γιατί τότε θα είχαμε διπλή φορολόγηση. Π.χ. Εάν λάβει κάποιος δάνειο 100.000 ευρώ για αγορά ακινήτου θα το δηλώσει στην φορολογική δήλωση του οικείου έτους για να καλύψει την αγορά του ακινήτου και άρα ως δηλωθέν στην δήλωση θα ληφθεί υπ όψιν κατά τον υπολογισμό ανάλωσης κεφαλαίου. Ούτως η άλλως αυτό που θα μείνει στο τέλος για κάλυψη θα είναι η αγορά και οι τόκοι. Απλά μαθηματικά είναι.

Από:  ΜΥΛΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 63 δημοσιεύσεις
Δημοσιεύτηκε: 22/08/2013 14:36
Με τις διατάξεις της περίπτωσης γ΄ του άρθρου 17 του ΚΦΕ, όπως ίσχυε πριν τροποποιηθεί (καταργηθούν τα τελευταία εδάφια) με την παρ. 4β του άρθρου 3 του Ν. 3842/2010, προβλέπονταν απαλλαγή από το τεκμήριο απόκτησης περιουσιακών στοιχείων της πρώτης κατοικίας, με ορισμένες προϋποθέσεις. Επισημαίνεται δε, ότι  από 17/12/2010 έως 31/12/2013, αναστάλθηκε η εφαρμογή του πόθεν έσχες στην αγορά ακινήτων.

Η εφαρμογή του τεκμηρίου (ετήσιας δαπάνης) στην απόσβεση δανείων (τοκοχρεωλύσια, πλέον τόκοι υπερημερίας) προβλέπεται από διακεκριμένες διατάξεις και συγκεκριμένα από τις διατάξεις της περίπτωσης στ΄ του άρθρου 17 του ΚΦΕ.

Σε υπενθύμιση της προηγούμενης θέσης μας, εφιστούμε την προσοχή σας στο σημείο που αναφέρεται ότι το αδιάθετο ποσό του δανείου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη της τοκοχρεωλυτικής δόσης του δανείου ή της εξόφλησης του υπολοίπου του δανείου. Από τη συγκεκριμένη διοικητική αντιμετώπιση, γίνεται προφανές, ότι εφόσον δεν δύναται να καλυφθεί η τοκοχρεωλυτική απόσβεση  του δανείου με το αδιάθετο ποσό του ληφθέντος δανείου, το αυτό ισχύει και για το συνολικό ποσό του ληφθέντος δανείου ιδιαίτερα όταν  έχει διατεθεί,  στο σύνολό του, για την αγορά ή ανέγερση του ακινήτου.  Σε επίρρωση αυτών, αναφέρουμε ότι έχει γνωστοποιηθεί διοικητικά πως δάνεια τα οποία λαμβάνονται για αγορά περιουσιακού στοιχείου το οποίο δεν εμπίπτει στις διατάξεις περί τεκμηρίων, δεν λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη της προστιθέμενης διαφοράς τεκμηρίων (ΠΟΛ 1094/1989 και Π.1425/1988).
Από:  ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  6 δημοσιεύσεις
Δημοσιεύτηκε: 26/08/2013 12:19
ΠΧ
Αγορά ακινήτου 77.000 ευρώ. Δάνειο 100.000 ευρώ. Δόσεις δανείου για 10 χρόνια 11.000 ευρώ ετησίως. Δηλ δεν θα χρησιμοποιήσω τα 23.000 ευρώ όταν θα πληρώσω τοκοχρεολύσια για το δάνειο τον όγδοο χρόνο (11.000χ7=77.000). Δεν έχει λογική και δεν στέκει μαθηματικώς.
Από:  ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  6 δημοσιεύσεις
Δημοσιεύτηκε: 26/08/2013 12:19
ΠΧ
Αγορά ακινήτου 77.000 ευρώ. Δάνειο 100.000 ευρώ. Δόσεις δανείου για 10 χρόνια 11.000 ευρώ ετησίως. Δηλ δεν θα χρησιμοποιήσω τα 23.000 ευρώ όταν θα πληρώσω τοκοχρεολύσια για το δάνειο τον όγδοο χρόνο (11.000χ7=77.000). Δεν έχει λογική και δεν στέκει μαθηματικώς.

Από:  ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Ξ. 879 δημοσιεύσεις
Δημοσιεύτηκε: 29/08/2013 16:38
Ανεξαρτήτως του χειρισμού που καθένας επιλέγει για την συμπλήρωσή και υποβολή της δήλωσης, φορολογίας εισοδήματός του, εφιστάται η προσοχή στην αντιμετώπιση/ χειρισμό βάσει των διοικητικών θέσεων/ εγγράφων που αναφέρθηκαν παραπάνω.

Ομοίου περιεχομένου και τα παρακάτω έγγραφα που στο σύνολό τους μπορείτε να δείτε στην On Line Τράπεζα :


«…όπως έχει γίνει δεκτό από τη Διοίκηση με το 1098890/2296/Α0012/30-11-2006 έγγραφο της προκύπτει ότι, εφόσον το δάνειο που σύναψε ο φορολογούμενος ήταν για αγορά ακινήτου, δεν μπορεί το υπόλοιπο ποσό που δεν δαπανήθηκε να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη ή τον περιορισμό του τεκμηρίου των τοκοχρεολυτικών δόσεων ή της εξόφλησης του υπολοίπου του δανείου, γιατί συνάφθηκε για έναν ορισμένο σκοπό και μόνο για το σκοπό αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Επομένως, σωστά η Δ.Ο.Υ. δεν δέχεται τη χρήση του υπολοίπου του δανείου προς ανάλωση κεφαλαίου».


«…το υπόλοιπο δάνειου που δεν δαπανήθηκε και είχε ληφθεί για το σκοπό που αναφέρεται στη δανειακή σύμβαση της αγοράς συγκεκριμένου ακινήτου ή την αποπεράτωση ή την επισκευή συγκεκριμένης κατοικίας δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη ή τον περιορισμό του τεκμηρίου αγοράς άλλου ακινήτου ή την αποπεράτωση ή την επισκευή άλλης κατοικίας, καθώς επίσης και για την κάλυψη ή τον περιορισμό τεκμηρίου τοκοχρεωλυτικών δόσεων ή της εξόφλησης του υπολοίπου τόσο του ίδιου του δανείου όσο και άλλων δανείων αλλά και για την κάλυψη τεκμηρίου ιδιοκατοίκησης και αυτοκινήτου γιατί έχει συναφθεί για ένα ορισμένο σκοπό και μόνο για το σκοπό αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί (σχετ. 1084619/1979/ΑΟ012/21-11-2006 έγγραφο)».


«1. Σύμφωνα με την 1037965/356/Α0012/ΠΟΛ.1094/23-3-1989 διαταγή μας, για να ληφθούν υπόψη τα δάνεια για κάλυψη τεκμηρίου δεν πρέπει να είχαν ληφθεί νια άλλο σκοπό, π.χ. βιοτεχνικά δάνεια ή δάνειο για αγορά περιουσιακού στοιχείου που η αντίστοιχη δαπάνη του δεν αποτελεί τεκμήριο που θέλει να καλύψει ο φορολογούμενος (σχετ. Π. 1425/29-3-1988 έγγραφο).

2. Σύμφωνα με την περ. α΄ παραγρ. 2 του άρθρου 19 του Κ.Φ.Ε. (Ν.2238/1994) κατά τον προσδιορισμό της διαφοράς μεταξύ του εισοδήματος που δηλώθηκε από το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα πρόσωπα που τους βαρύνουν ή προσδιορίστηκε από τον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. και της συνολικής ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης τους, των άρθρων 16 και 17, ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. υποχρεούται να λάβει υπόψη του τα αναγραφόμενα στη δήλωση χρηματικά ποσά όταν τα ποσά αυτά είναι πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν από τον ίδιο, τη σύζυγό του και τα πρόσωπα που τους βαρύνουν και τα οποία απαλλάσσονται από το φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

3. Στο έγγραφό σας αναφέρετε πως φορολογούμενοι, προκειμένου να καλύψουν αγορές διάφορων περιουσιακών στοιχείων, δηλώνουν δάνεια, τα οποία έλαβαν για διαφορετικό σκοπό, π.χ. επισκευή ακινήτου (Α΄ περίπτωση) και επίσης, με στεγαστικό δάνειο, το ποσό του οποίου υπερβαίνει τη συνολική δαπάνη αγοράς του ακινήτου, δηλαδή αντικειμενική αξία συν λοιπά έξοδα, να καλύπτουν άλλες δαπάνες των άρθρων 16 και 17 (Γ΄ περίπτωση).

Ακόμα, σε πολλές περιπτώσεις, ο ένας σύζυγος κάνει χρήση του δανείου που έλαβε ο έτερος σύζυγος για την κάλυψη δαπανών (Β΄ περίπτωση),

4. Επομένως, όπως προκύπτει από τα παραπάνω, στην περίπτωση Α΄, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα επισκευαστικά δάνεια για άλλο σκοπό και στην περίπτωση Γ΄, το στεγαστικό δάνειο καλύπτει μόνο την αγορά του συγκεκριμένου ακινήτου και όχι άλλες δαπάνες.

Τέλος, στη Β΄ περίπτωση, μπορεί ο ένας σύζυγος να επικαλεστεί δάνειο (εκτός του στεγαστικού), για κάλυψη τεκμηρίου, που έχει ληφθεί από τον άλλο σύζυγο, δεδομένου ότι η προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων καλύπτεται σε οικογενειακή βάση».
Από:  ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  6 δημοσιεύσεις
Δημοσιεύτηκε: 03/09/2013 20:40
O άνθρωπος που έδωσε τις παραπάνω απαντήσεις δεν ξέρει τι του γίνεται. Εγώ θα δεχτώ να δεν μπορείς να καλύψεις τεκμήρια διαβίωσης με υπόλοιπο δανείου πχ για ανέγερση κατοικίας γιατί ο νομοθέτης θέλει να καλυφθούν με ετήσιο φορολογητέο εισόδημα. Αυτό το οποίο είναι υπέρ άνω ποταμών και δείχνει και την άγνοια των συντακτών των παραπάνω αναφερθέντων απαντήσεων είναι ότι για την εξόφληση του αδιάθετου ποσού δανείου κατά την καταβολή των τοκοχρεολυσίων δεν θα λάβω υπ όψιν το αδιάθετο ποσό του δανείου ως μειωτικό στοιχείο των τεκμηρίων. Τότε τι εξοφλώ; Αφού δεν λαμβάνεται το υπόλοιπο του δανείου , τότε θα έπρεπε την χρονιά που γίνεται η εξόφλησή του να δηλώσουμε μόνο τους τόκους , άλλως έχουμε φορολόγηση επί ανύπαρκτου τεκμηρίου. πχ Έχω δάνειο 100.000 αγορά ακινήτου 70000 αδιάθετο υπόλοιπο 30000 το οποία εξοφλείται τον επόμενο χρόνο καταβάλλοντας τόκους 3000. Ε λοιπόν δεν μπορεί να είναι τεκμήριο το ποσό των 33.000 χωρίς να ληφθεί υπ όψιν το ποσό του αδιάθετου κεφαλαίου , εν προκειμένω οι 30.000 διότι τότε φορολογούμε αέρα κοπανιστό.
Από:  ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  6 δημοσιεύσεις
Δημοσιεύτηκε: 11/09/2013 09:01
Προς αποφυγή κάθε είδους παρεξήγησης, τα παραπάνω αναφερθέντα από εμένα έχουν να κάνουν με την νοοτροπία των στελεχών του Υπουργείου Οικονομικών η οποία χαρακτηρίζεται από φορομπηχτική και μόνο διάθεση. Δυστυχώς ούτε  εγώ μα ούτε και η καταπληκτική επιστημονική ομάδα της Epsilonet μπορούμε να κάνουμε κάτι για να αλλάξουν νοοτροπίες πολλών χρόνων.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ο Διαχειριστής δεν υποχρεούται σε απαντήσεις επί των σχολίων. Οι απαντήσεις σε ερωτήματα δίδονται έναντι αμοιβής, όπως αναφέρεται σχετικά στο πάνω μέρος του ιστολογίου στο κουτάκι με το τίτλο ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ.

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.