Για τα ερωτήματά σας προτιμήστε την αποστολή email (simvoulatoras@gmail.com) ή την συμπλήρωση της φόρμας με τον τίτλο «Ρωτήστε μας» που υπάρχει κάτω ακριβώς από τον τίτλο του ιστολογίου. Ελάχιστη αμοιβή 20 ευρώ +Φπα 24%. Ελάχιστη αμοιβή για ραντεβού 50 ευρώ +Φπα 24%.

Δευτέρα, 20 Μαΐου 2013

Πρόωρη λύση μίσθωσης

Του Γιώργου Σαββίδη

Με την ΠΟΛ. 1017/2013 διευκρινίσθηκε ότι ότι σε περίπτωση εκμίσθωσης ακινήτου για το οποίο έχουν πραγματοποιηθεί από τον μισθωτή δαπάνες βελτιώσεων και προσθηκών και η μίσθωση αυτού λύεται πρόωρα, ο εκμισθωτής, στη χρήση εντός της οποίας λύεται πρόωρα η σύμβαση μίσθωσης του εν λόγω ακινήτου, θα υπολογίσει εφ΄ άπαξ ως εισόδημα από οικοδομές της περ. β΄ της  παρ.1 του άρθρου 21 του Ν.2238/1994, το σύνολο του ποσού των δαπανών και βελτιώσεων στο μίσθιο που απομένει προς κατανομή στα επόμενα έτη. Δηλ εάν έχουμε 5ετή μίσθωση και ο μισθωτής αποχωρήσει τον τρίτο χρόνο , έχοντας κάνει δαπάνες 12.000 ευρώ , τότε ο ιδιοκτήτης του ακινήτου θα για τα επόμενα τρία χρόνια θα φορολογηθεί για εισόδημα από ακίνητα , 12.000:3=4.000 ευρώ για κάθε ένα έτος. 
Τα παραπάνω αναφερθέντα έχουν λογική , εάν αναλογιστεί κανείς ότι οι δαπάνες προσθηκών και βελτιώσεων εκπίπτουν από το εισόδημα το μισθωτή. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ο Διαχειριστής δεν υποχρεούται σε απαντήσεις επί των σχολίων. Οι απαντήσεις σε ερωτήματα δίδονται έναντι αμοιβής, όπως αναφέρεται σχετικά στο πάνω μέρος του ιστολογίου στο κουτάκι με το τίτλο ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ.