Για τα ερωτήματά σας προτιμήστε την αποστολή email (simvoulatoras@gmail.com) ή την συμπλήρωση της φόρμας με τον τίτλο «Ρωτήστε μας» που υπάρχει κάτω ακριβώς από τον τίτλο του ιστολογίου. Ελάχιστη αμοιβή 25 ευρώ +Φπα 24%. Ελάχιστη αμοιβή για ραντεβού 50 ευρώ +Φπα 24%.Πέμπτη 9 Μαΐου 2013

Είκοσι μυστικά στις φορολογικές δηλώσεις

Το πρώτο βήμα για τη σύνταξη του περιουσιολογίου, δηλαδή της αναλυτικής εισοδηματικής και περιουσιακής κατάστασης των φορολογούμενων, γίνεται φέτος με τις φορολογικές δηλώσεις.
Το γνωστό έντυπο Ε1, που θα κληθούν να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά μέχρι τις 30 Ιουνίου όλοι οι φορολογούμενοι, απαιτεί πλήρη καταγραφή όλων ανεξαιρέτως των εισοδημάτων που αποκτήθηκαν ο 2012 ενώ κρύβει φορολογικές παγίδες.
Στη φετινή φορολογική δήλωση είναι υποχρεωτικό να αναγραφούν όλα τα εισοδήματα, ακόμη κι αυτά που φορολογούνται αυτοτελώς ή απαλλάσσονται από το φόρο, δηλαδή οι τόκοι από καταθέσεις και ομόλογα, οι εισπραχθείσες από τα ασφαλιστικά ταμεία παροχές υγείας, τα αφορολόγητα κέρδη από μετοχές και αμοιβαία κεφάλαια και τα αφορολόγητα επιδόματα των χαμηλοσυνταξιούχων, των τριτέκνων και των πολυτέκνων.

Αυτό αναμένεται να οδηγήσει σε αύξηση της φορολόγησης πολλών φορολογούμενων καθώς τα εισοδήματα αυτά θα υπαχθούν για πρώτη φορά σε εισφορά αλληλεγγύης 1%-4%.
Όμως σημαντικά ποσά φόρων θα κληθούν να πληρώσουν φέτος και εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενοι, οι οποίοι απέκτησαν το 2012 εισοδήματα χαμηλότερα του αφορολογήτου ορίου των 5.000 ευρώ, καθώς θα υποχρεωθούν να υποβάλουν δηλώσεις και να χρεωθούν με το ελάχιστο τεκμήριο των 3.000 ευρώ και με τα πρόσθετα τεκμήρια για τις κατοικίες και τα ΙΧ αυτοκίνητα που τυχόν χρησιμοποίησαν το 2012, με συνέπεια να εμφανιστούν ως έχοντες τεκμαρτά εισοδήματα πολύ μεγαλύτερα των 5.000 ευρώ.
Είκοσι «μυστικά» στις φορολογικές δηλώσεις
Για να αποφύγουν τις «παγίδες» που οδηγούν σε έξτρα φόρο οι φορολογούμενοι θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους τα εξής:
1. Υποχρέωση να υποβάλουν φορολογική δήλωση έχουν φέτος όλοι οι φορολογούμενοι που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος ηλικίας. Εξαιρούνται οι νέοι άνω των 18 ετών που είναι προστατευόμενα μέλη των οικογενειών τους.
2. Τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2012 (οικονομικό έτος 2013) θα φορολογηθούν όπως ακριβώς και τα εισοδήματα του 2011 (οικονομικό έτος 2012). Δηλαδή, με βάση το βασικό αφορολόγητο όριο των 5.000 ευρώ και τη φορολογική κλίμακα με τα 8 φορολογικά κλιμάκια.
Για τους νέους ηλικίας έως και 30 ετών, για τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών και τα άτομα με ειδικές ανάγκες ή συνταξιούχους ανεξαρτήτως ηλικίας με παιδιά με ειδικές ανάγκες, το αφορολόγητο ποσό ορίζεται στις 9.000 ευρώ, εφόσον το δηλωθέν εισόδημα, πραγματικό ή αυτό που προκύπτει με βάση τις αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες και δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων του φορολογούμενου δεν υπερβαίνει τις 9.000 ευρώ.
3. Φόρο θα κληθούν να πληρώσουν και φέτος εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενοι ακόμη και εάν το ετήσιο πραγματικό εισόδημα που απέκτησαν το 2012 ήταν χαμηλότερο του αφορολογήτου ορίου των 5.000 ευρώ. Κι αυτό επειδή θα εφαρμοστούν τα ελάχιστα ποσά «τεκμηρίων διαβίωσης» των 3.000 ευρώ για τους άγαμους και των 5.000 ευρώ για τους έγγαμους στα οποία θα προστεθούν τα «τεκμήρια διαβίωσης» για τις κατοικίες στις οποίες διέμειναν οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι και για τα ΙΧ αυτοκίνητα τα οποία χρησιμοποίησαν το 2012, με αποτέλεσμα τα συνολικά τεκμαρτά εισοδήματα που θα προκύψουν για τους φορολογούμενους αυτούς να υπερβούν το όριο των 5.000 ευρώ.
4. Την ηλεκτρονική οδό θα πρέπει να ακολουθήσουν φέτος υποχρεωτικά όλοι οι φορολογούμενοι. Οι δηλώσεις θα υποβληθούν φέτος ηλεκτρονικά από όλους ανεξαιρέτως τους φορολογούμενους, μέσω διαδικτυακής εφαρμογής που πρόκειται να θέσει σε λειτουργία τις επόμενες ημέρες η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών, στις ιστοσελίδες www.gsis.gr και www.taxisnet.gr.
5. Η προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων λήγει στις 30 Ιουνίου για όλους ανεξαιρέτως τους φορολογούμενους.
6. Στη φετινή φορολογική δήλωση πρέπει να αναγραφούν όλα ανεξαιρέτως τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2012, ακόμη κι αυτά τα οποία φορολογήθηκαν αυτοτελώς κατά τη διάρκεια του 2012 (τόκοι καταθέσεων, ομολόγων, REPOS, μερίσματα εταιρειών κ.λπ.) ή απαλλάσσονται από τη φορολογία εισοδήματος (ΕΚΑΣ, επιδόματα τριτέκνων και πολυτέκνων, αναπηρικές συντάξεις, κέρδη από μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων, μετοχές κ.λπ.).
Η αναγραφή όλων των εισοδημάτων στις φορολογικές δηλώσεις δεν ήταν υποχρεωτική μέχρι πέρυσι. Από φέτος όμως, που καθίσταται πλέον υποχρεωτική η αναγραφή και αυτών των ποσών στη φορολογική δήλωση, οι δικαιούχοι τους, εφόσον έχουν συνολικά εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ, θα υπόκεινται και γι' αυτά τα ποσά σε ειδική εισφορά αλληλεγγύης 1% - 4%. Το αποτέλεσμα θα είναι να πληρώσουν περισσότερο φόρο με τις φετινές φορολογικές δηλώσεις.
7. Για κάθε φορολογούμενο με προστατευόμενα τέκνα, το βασικό αφορολόγητο όριο των 5.000 ευρώ προσαυξάνεται κατά 2.000 ευρώ για κάθε ένα από τα δύο πρώτα τέκνα και κατά 3.000 ευρώ για το τρίτο και κάθε ένα από τα επόμενα.
8. Για τους φορολογούμενους με αναπηρία 67% και άνω, τους τυφλούς, τους νεφροπαθείς και τα θύματα πολέμου, το αφορολόγητο όριο της κλίμακας φόρου εισοδήματος προσαυξάνεται επιπλέον κατά 2.000 ευρώ.
9. Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία θα προκύπτει φόρος με βάση τη φορολογική κλίμακα, το ποσό του φόρου αυτού θα μπορεί να μειωθεί κατά το 10%:
•   Των ποσών που καταβλήθηκαν για ενοίκια κύριας κατοικίας. Το ανώτατο ποσό της έκπτωσης δεν μπορεί να υπερβεί τα 100 ευρώ.
•   Των ενοικίων που πληρώθηκαν για τη στέγαση προστατευόμενων τέκνων που σπουδάζουν μακριά από τον τόπο διαμονής της οικογένειας. Το ανώτατο ποσό της έκπτωσης δεν μπορεί να υπερβεί τα 100 ευρώ.
•   Των ασφαλίστρων που καταβλήθηκαν για ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής, θανάτου, προσωπικών ατυχημάτων ή ασθενείας. Το ανώτατο ποσό της έκπτωσης δεν μπορεί να υπερβεί τα 120 ευρώ για τον άγαμο και τα 240 ευρώ για τους έγγαμους.
•  Των διδάκτρων που καταβλήθηκαν σε φροντιστήρια μαθημάτων ή σε φροντιστήρια ξένων γλωσσών. Για κάθε μέλος της οικογένειας για το οποίο καταβλήθηκαν δίδακτρα, το ανώτατο ποσό έκπτωσης δεν μπορεί να υπερβεί τα 100 ευρώ.
•    Των καταβληθέντων τόκων στεγαστικών δανείων πρώτης κατοικίας, οι οποίοι αντιστοιχούν σε ποσό δανείου μέχρι 200.000 ευρώ και σε κατοικία μέχρι 120 τ.μ.
•   Των εξόδων ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης του φορολογουμένου και των λοιπών προσώπων που τον βαρύνουν. Το ποσό της έκπτωσης δεν μπορεί να υπερβεί τις 3.000 ευρώ.
•   Του ποσού των εισφορών που καταβλήθηκαν από τον φορολογούμενο σε ασφαλιστικά ταμεία.
•    Των δαπανών για επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης ακινήτου που εντάσσονται σε έργα του επιχειρησιακού προγράμματος «Περιβάλλον Αειφόρος Ανάπτυξη» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ. Το ποσό της έκπτωσης δεν μπορεί να υπερβεί τα 300 ευρώ.
•   Των χρηματικών ποσών που καταβλήθηκαν από τον φορολογούμενο ως δωρεές ή χορηγίες στο Δημόσιο, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τους ιερούς ναούς, τις ιερές μονές του Αγίου Όρους, τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, τα κρατικά και δημοτικά νοσηλευτικά ιδρύματα και τα νοσοκομεία, το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων, τα κοινωφελή ιδρύματα και τους κοινωφελείς φορείς, τους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς που αποτελούν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
•  Των χρηματικών ποσών που καταβλήθηκαν από τον φορολογούμενο λόγω χορηγίας προς τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που νόμιμα υπάρχουν ή συνιστώνται, εφόσον επιδιώκουν σκοπούς πολιτιστικούς.
10. Σε κάθε περίπτωση, η έκπτωση των δωρεών και των χορηγιών διενεργείται εφόσον τα ποσά αυτών υπερβαίνουν συνολικά τα 100 ευρώ. Το συνολικό ποσό των χρηματικών δωρεών και χορηγιών, στο οποίο υπολογίζεται η έκπτωση δεν μπορεί να υπερβεί το 10% του ετησίου εισοδήματος που προκύπτει βάσει τεκμηρίων.
11. Ο τρόπος υπολογισμού του ποσού των αποδείξεων, που πρέπει να συγκεντρώσει κάθε φορολογούμενος για να κατοχυρώσει το αφορολόγητο όριο, δεν άλλαξε για τα εισοδήματα του 2012. Συνεπώς, και φέτος, κάθε φορολογούμενος με ετήσιο ατομικό εισόδημα μέχρι 60.000 ευρώ, πρέπει να έχει συγκεντρώσει αποδείξεις δαπανών έτους 2012 αξίας ίσης με το 25% του εισοδήματός του. Κάθε φορολογούμενος με ετήσιο ατομικό εισόδημα άνω των 60.000 ευρώ πρέπει να έχει μαζέψει αποδείξεις αξίας 15.000 ευρώ. Σε κάθε περίπτωση, αν ο φορολογούμενος δεν έχει καταφέρει να μαζέψει την απαιτούμενη αξία αποδείξεων τότε επί της διαφοράς που δεν έχει καλύψει θα πληρώσει φόρο 10%.
12. Οι δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στην αλλοδαπή, όσοι διαμένουν σε οίκο ευγηρίας, οι φυλακισμένοι και οι κάτοικοι κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα πλέον του 90% του συνολικού εισοδήματός τους, δικαιούνται το αφορολόγητο ποσό της κλίμακας χωρίς την προσκόμιση αποδείξεων.
13. Όλοι οι φορολογούμενοι υποχρεούνται να διαφυλάξουν στα σπίτια τους τις αποδείξεις που μάζεψαν για να κατοχυρώσουν το αφορολόγητο όριο, καθώς και όλα τα άλλα δικαιολογητικά που αφορούν στις φορολογικές τους δηλώσεις. Σε περίπτωση ελέγχου οφείλουν να προσκομίσουν τις αποδείξεις και τα λοιπά δικαιολογητικά στην εφορία.
14. Στα μισθώματα κατοικιών επιφάνειας μέχρι 300 τ.μ. επιβάλλεται συμπληρωματικός φόρος εισοδήματος με συντελεστή 1,5%. Στα μισθώματα που προέρχονται από κατοικίες άνω των 300 τ.μ. και από επαγγελματικές ή εμπορικές μισθώσεις επιβάλλεται συμπληρωματικός φόρος 3%.
15. Όσοι φορολογούμενοι δηλώσουν φέτος συνολικό ετήσιο ατομικό εισόδημα μεγαλύτερο των 12.000 ευρώ θα επιβαρυνθούν με την ειδική εισφορά αλληλεγγύης 1%-4%. Στο εισόδημα που υπόκειται στην εισφορά αυτή περιλαμβάνονται και τα αφορολόγητα και τα αυτοτελώς φορολογούμενα ποσά (επιδόματα τριτέκνων και πολυτέκνων, ΕΚΑΣ, κέρδη από μετοχές κι αμοιβαία κεφάλαια, τόκοι από καταθέσεις, ομόλογα κ.λπ.).
Η εισφορά αυτή θα υπολογιστεί με το εκκαθαριστικό του φόρου εισοδήματος, δηλαδή θα προστεθεί στο φόρο αυτό ανεβάζοντας τη συνολική οφειλή. Για τα εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις που υπερέβησαν τις 12.000 ευρώ το 2012, η εισφορά αυτή έχει ήδη προκαταβληθεί μέσω μηνιαίων κρατήσεων.
Συνεπώς, για τους φορολογούμενους που απέκτησαν το 2012 ετήσια εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ από μισθούς ή συντάξεις, όποιο πληρωτέο ποσό εισφοράς αλληλεγγύης αναγράφει το εκκαθαριστικό θα είναι αυτό που θα έχει απομείνει από τον συμψηφισμό της προκαταβληθείσας μέσω μηνιαίων κρατήσεων εισφοράς με το συνολικό ποσό εισφοράς το όποιο αναλογεί στο άθροισμα όλων ανεξαιρέτως των εισοδημάτων τους (και από ακίνητα και από τόκους κ.λπ.)
16. Όσοι φορολογούμενοι άσκησαν το 2012 ατομική εμπορική επιχείρηση, ατομική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή ελευθέριο επάγγελμα θα πληρώσουν φέτος τέλος επιτηδεύματος αυξημένο από τα 500 στα 650 ευρώ. Για όσους απέκτησαν το 2012 εισοδήματα από ατομική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή ελευθέριο επάγγελμα και έχουν έγγραφη σύμβαση με μέχρι 3 εργοδότες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) ή το 75% των ακαθάριστων εσόδων τους προέρχεται από 1 εργοδότη, το τέλος επιτηδεύματος παραμένει στα 500 ευρώ. Το τέλος επιτηδεύματος θα υπολογιστεί με το εκκαθαριστικό του φόρου εισοδήματος, δηλαδή θα προστεθεί στο άθροισμα φόρου εισοδήματος και εισφοράς αλληλεγγύης, ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο τη συνολική οφειλή για όσους φορολογούμενους άσκησαν ατομικά το 2012 επιχειρήσεις ή ελευθέρια επαγγέλματα.
17. Παρατάθηκε και για τα εισοδήματα του 2012 (οικονομικό έτος 2013) η σχετική διάταξη που δίνει τη δυνατότατα στους μισθωτούς να φορολογηθούν μόνο για τους μισθούς που έχουν εισπράξει και όχι για όλο το εισόδημα που αναγράφεται στη Βεβαίωση Αποδοχών. Έτσι, εάν κάποια επιχείρηση δεν έχει εξοφλήσει όλους τους μισθούς του 2012, πρέπει να χορηγήσει στους εργαζόμενους τις Βεβαιώσεις Αποδοχών αναγράφοντας στην πρώτη σειρά της βεβαίωσης τα ποσά που έχουν εξοφληθεί και στην δεύτερη τα ποσά που δεν έχουν εξοφληθεί. Κατ' αναλογία των ποσών θα υπολογιστεί και ο φόρος που έχει παρακρατηθεί. Ο φορολογούμενος μπορεί αν θέλει να δηλώσει μόνο τα ποσά που έχει εισπράξει και τον αναλογούντα φόρο. Τα υπόλοιπα ποσά θα τα δηλώσει όταν τα εισπράξει από την επιχείρηση που εργάζεται.
18. Εξαιρούνται από τα τεκμήρια απόκτησης περιουσιακών στοιχείων και τον έλεγχο του «πόθεν έσχες» οι δαπάνες που πραγματοποίησαν οι φορολογούμενοι το 2012 για να αγοράσουν ακίνητα, να ανεγείρουν οικοδομές ή να κατασκευάσουν πισίνες. Ωστόσο οι φορολογούμενοι θα πρέπει να δηλώσουν στον πίνακα 6 τα ποσά που διέθεσαν το 2012 για την αγορά ακινήτων ή την ανέγερση οικοδομών.
19. Καταβλητέο ποσό φόρου μέχρι 300 ευρώ, το οποίο προκύπτει από την εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης, πρέπει να εξοφληθεί υποχρεωτικά εφάπαξ.
20. Καταβλητέο ποσό φόρου άνω των 300 ευρώ, το οποίο προκύπτει από την εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης πρέπει να εξοφληθεί είτε εφάπαξ είτε σε 3 διμηνιαίες δόσεις, εφόσον η βεβαίωσή του γίνει μέχρι τις 31-7-2013. Εάν η βεβαίωση του ποσού γίνει τους μήνες Αύγουστο ή Σεπτέμβριο, η εξόφληση πρέπει να γίνει είτε εφάπαξ είτε σε δύο διμηνιαίες δόσεις, ενώ εάν η βεβαίωση του ποσού γίνει από τον Οκτώβριο και μετά η εξόφληση πρέπει να γίνει υποχρεωτικά εφάπαξ.
Πηγή: Ημερησία, 8.5.2013

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ο Διαχειριστής δεν υποχρεούται σε απαντήσεις επί των σχολίων. Οι απαντήσεις σε ερωτήματα δίδονται έναντι αμοιβής, όπως αναφέρεται σχετικά στο πάνω μέρος του ιστολογίου στο κουτάκι με το τίτλο ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ.

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.