Για τα ερωτήματά σας προτιμήστε την αποστολή email (simvoulatoras@gmail.com) ή την συμπλήρωση της φόρμας με τον τίτλο «Ρωτήστε μας» που υπάρχει κάτω ακριβώς από τον τίτλο του ιστολογίου. Ελάχιστη αμοιβή 25 ευρώ +Φπα 24%. Ελάχιστη αμοιβή για ραντεβού 50 ευρώ +Φπα 24%.Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2013

Τριγωνική Συναλλαγή

Ερώτημα: Επιχείρηση Α από την Βουλγαρία, αγοράζει από την Ελληνική εταιρία Β,με τιμολόγιο στο όνομά της πρώτες ύλες της οποίες τις αποστέλει με Δ.Α. σε άλλη εταιρία στην Ελλάδα για περαιτέρω επεξεργασία. Στο τιμολόγιο που θα εκδοθεί από τον προμηθευτή Β προς την Βουλγαρική Α θα μπεί ΦΠΑ ή ΌΧΙ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Σύμφωνα με την παρ.1 περίπτωση α, του άρθρου 28 του κωδ. ΦΠΑ απαλλάσσεται του φόρου (φορολογείται εκτός Ελλάδος) η παράδοση αγαθών, «τα οποία αποστέλλονται ή μεταφέρονται σε άλλο κράτος-μέλος από τον πωλητή ή τον αποκτώντα ή από άλλον που ενεργεί για λογαριασμό τους, προς άλλον υποκείμενο στο φόρο ή προς μη υποκείμενο νομικό πρόσωπο, που ενεργεί με την ιδιότητά του αυτή σε άλλο κράτος-μέλος». Όπως προκύπτει από το νόμο και έχει ερμηνευτεί από τη Διοίκηση, προκειμένου να θεωρηθεί μία συναλλαγή ως ενδοκοινοτική παράδοση και να απαλλαγεί από το φόρο πρέπει να ισχύουν αθροιστικά οι εξής προϋποθέσεις:

1. Ο πωλητής και ο αγοραστής να είναι υποκείμενοι στο φόρο.
2. Τα αγαθά να μεταφέρονται από το ένα κράτος μέλος στο άλλο.
3. Να υπάρχει εγγραφή, τόσο του πωλητή, όσο και του αγοραστή, στο σύστημα VIES.
Εάν κάποια από τις παραπάνω προϋποθέσεις δεν υφίσταται, η συναλλαγή εξομοιώνεται, όσον αφορά τον ΦΠΑ, με συναλλαγή στο εσωτερικό της χώρας.
Στην προκειμένη περίπτωση εφόσον τα αγαθά μεταφέρονται απʼ ευθείας από την επιχείρηση Β στην άλλη Ελληνική επιχείρηση δεν ικανοποιείται ο όρος της μεταφοράς των αγαθών από το ένα κράτος μέλος στο άλλο. Κατά συνέπεια η παράδοση αυτή δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ενδοκοινοτική και στο τιμολόγιο που θα εκδοθεί θα πρέπει η αξία να επιβαρυνθεί με ΦΠΑ.
Περαιτέρω οι διατάξεις του άρθρου 34 και ειδικότερα οι παράγραφοι 2 έως 6 καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις προκειμένου η Βουλγαρική επιχείρηση να ζητήσει μέσω των Βουλγαρικών φορολογικών αρχών, από το Ελληνικό Δημόσιο, επιστροφή του φόρου που κατέβαλλε στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τα δεδομένα που τίθενται στη διάθεσή μας από το ερώτημα, φαίνεται να πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις προκειμένου να υποβάλλει η Βουλγαρική επιχείρηση σχετικό αίτημα επιστροφής ΦΠΑ

Πηγή, ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ο Διαχειριστής δεν υποχρεούται σε απαντήσεις επί των σχολίων. Οι απαντήσεις σε ερωτήματα δίδονται έναντι αμοιβής, όπως αναφέρεται σχετικά στο πάνω μέρος του ιστολογίου στο κουτάκι με το τίτλο ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ.

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.