Για τα ερωτήματά σας προτιμήστε την αποστολή email (simvoulatoras@gmail.com) ή την συμπλήρωση της φόρμας με τον τίτλο «Ρωτήστε μας» που υπάρχει κάτω ακριβώς από τον τίτλο του ιστολογίου. Ελάχιστη αμοιβή 25 ευρώ +Φπα 24%. Ελάχιστη αμοιβή για ραντεβού 50 ευρώ +Φπα 24%.Κυριακή 23 Σεπτεμβρίου 2012

Ο Φόρος εισοδήματος στην ανάλωση κεφαλαίου

Ο Φόρος εισοδήματος που αναλογεί  αφαιρείται  από το συνολικό δηλωθέν εισόδημα κατά την δημιουργία ανάλωσης κεφαλαίου;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 19 του Ν.2238/1994 (ΚΦΕ) , ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ.,  κατά τον προσδιορισμό της διαφοράς μεταξύ του εισοδήματος που δηλώθηκε από τον φορολογούμενο και της συνολικής ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης των άρθρων 16 και 17 του ίδιου νόμου,  ή προσδιορίστηκε από τον ίδιο (τον προϊστάμενο), υποχρεούται να λάβει υπόψη του τα αναγραφόμενα στη δήλωση χρηματικά ποσά, τα οποία αποδεικνύονται από νόμιμα παραστατικά στοιχεία με τα οποία καλύπτεται ή περιορίζεται η διαφορά που προκύπτει. Στην περίπτωση αυτή  ο φορολογούμενος φέρει το βάρος της απόδειξης, κατά ρητή διάταξη του νόμου.

Περαιτέρω κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των  εσόδων που λειτουργούν προσθετικά στο  δηλωθέν εισόδημα, τα μειώνει προκειμένου αυτά να ληφθούν υπόψη για την κάλυψη ή τον περιορισμό της διαφοράς, κατά τον σχηματισμό κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Έτσι, αν προσθετικά υπολογισθεί δωρεά, θα αφαιρεθεί ο φόρος δωρεάς (εφόσον, καταβλήθηκε από τον δωρεοδόχο). Αν  προσθετικά υπολογίζεται χρηματικό ποσό που προέρχεται από πώληση περιουσιακού στοιχείου θα αφαιρείται οποιαδήποτε  δαπάνη πραγματοποιείται για την πώληση αυτή . Αν ο υπόχρεος επικαλείται την πώληση ακινήτου θα αφαιρούνται τυχόν έξοδα που έγιναν, κατά την πώληση και τον αφορούν. Αν επικαλείται τη  διάθεση μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α. θα ληφθεί υπόψη η διαφορά μεταξύ της τιμής κτήσης και της τιμής διάθεσης (Πολ. 1086/2000).
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και υπό το καθεστώς του Νόμου 1828/1989, ως αφαιρετικό στοιχείο για τον προσδιορισμό των κεφαλαίων προηγουμένων ετών, λαμβάνεται υπόψη και το ποσό του αναλογούντος φόρου (Πολ.1094/23—3-1989),  με την οποία ερμηνεύτηκαν οι διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.Δ.3323/1955,  όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του Ν.1828/1989). Σημειώνεται ότι το Ν.Δ. 3323/55 (Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων), ενσωματώθηκε στη συνέχεια στην κωδικοποίηση των φορολογικών διατάξεων του Ν.2238/94 (ΚΦΕ).
Στον αναλογούντα φόρο περιλαμβάνεται τόσο ο κύριος φόρος που προκύπτει με βάση τις διατάξεις του άρθρου 9 (ΚΦΕ), όσο και ο συμπληρωματικός φόρος.
Σημειώνεται ότι υπό το ισχύον καθεστώς, πράγματι υπάρχει ερωτηματικό, σχετικά με το εάν αφαιρείται ο αναλογών φόρος, αφού δεν αναφέρεται κάτι τέτοιο στο νόμο, ο οποίος ομιλεί μόνο για την αφαίρεση των δαπανών που ο προσδιορισμός τους ορίζεται από τα άρθρα 16 και 17 , δηλαδή των δαπανών διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων (ετήσια τεκμαρτή δαπάνη). Παρά το γεγονός αυτό, κατά την άποψή μας, ο αναλογών φόρος εισοδήματος και ο συμπληρωματικός πρέπει να αφαιρούνται από το συνολικό δηλωθέν εισόδημα καθόσον  «Κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των  εσόδων που λειτουργούν προσθετικά στο  δηλωθέν εισόδημα τα μειώνει προκειμένου αυτά να ληφθούν υπόψη για την κάλυψη ή τον περιορισμό της διαφοράς, κατά την δημιουργία ανάλωσης κεφαλαίου».
Κατά δε  την  νομολογία (Σ.τ.Ε. 3350/1989, 1154/1991, 454/1994),  όταν η κάλυψη της τεκμαρτής δαπάνης γίνεται από ανάλωση κεφαλαίου προερχομένου από ανάληψη τραπεζικής  κατάθεσης, πρέπει να αποδεικνύεται ότι το αναληφθέν ποσό αποδεδειγμένα φορολογήθηκε κατά τα προηγούμενα έτη ή απαλλάχθηκε του φόρου νομίμως.

πηγή,  http://epixeirisi.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ο Διαχειριστής δεν υποχρεούται σε απαντήσεις επί των σχολίων. Οι απαντήσεις σε ερωτήματα δίδονται έναντι αμοιβής, όπως αναφέρεται σχετικά στο πάνω μέρος του ιστολογίου στο κουτάκι με το τίτλο ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ.

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.