Για τα ερωτήματά σας προτιμήστε την αποστολή email (simvoulatoras@gmail.com) ή την συμπλήρωση της φόρμας με τον τίτλο «Ρωτήστε μας» που υπάρχει κάτω ακριβώς από τον τίτλο του ιστολογίου. Ελάχιστη αμοιβή 25 ευρώ +Φπα 24%. Ελάχιστη αμοιβή για ραντεβού 50 ευρώ +Φπα 24%.Τρίτη 29 Μαΐου 2012

Αγορές κινητών αγαθών

Εννοια. Ως αγορά κινητού αγαθού νοείται η, έναντι ανταλλάγματος, μεταβίβαση της κυριότητας κινητού πράγματος από ένα πρόσωπο, που καλείται πωλητής, σε άλλο πρόσωπο, που καλείται αγοραστης.
Οφειλόμενο τέλος χαρτοσήμου ή ΦΠΑ. Ως προς το οφειλόμενο τέλος χαρτοσήου επι αγοράς κινητών αγαθών θα πρέπει να διακρίνουμε:
Αγορά κινητών αγαθών, για ίδιο λογαριασμό. Στην προκειμένη περίπτωση διακρίνουμε:
1)Αγορά κινητών αγαθών από πρόσωπο, που είναι υπκείμενο του ΦΠΑ(επιτηδευματίας ή νομικό πρόσωπο). Στην περίπτωση αυτή:
-Εάν ο πωλητής του αγαθού είναι πρόσωπο υποκείμενο, έπίσης, του ΦΠΑ, η κατά τ' ανωτέρω αγορά δεν υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου, αλλά στην ρύθμιση του ΦΠΑ . Σύμφωνα με τις διατάξεις του ΦΠΑ στην περίπτωση αυτή δεν επιβάλλεται ΦΠΑ.
-Εάν ο πωλητής του αγαθού είναι πρόσωπο μη υποκείμενο του ΦΠΑ(πχ ιδιώτης), τότε η. κατά τ'ανωτέρω, αγορά υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου, ως ακολούθως:
α) Εάν ο υποκείμενος σε ΦΠΑ,αγοραστής είναι ανώνυμη εταιρεία ή ΕΠΕ, τότε η αγορά του αγαθού θα υπαχθεί σε τέλος χαρτοσήμου 2%, και
β) Εάν ο υποκείμενος σε ΦΠΑ αγοραστής είναι οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, πλην ΑΕ ή ΕΠΕ, τότε η αγορά του αγαθού θα υπαχθεί σε τέλος χαρτοσήμου 3%.

2) Αγορά κινητών αγαθών από πρόσωπο, που δεν είναι υποκείμενο του ΦΠΑ(πχ ιδιώτης).
Στην περίπτωση αυτή:
-Εαν πωλητής του αγαθού είναι πρόσωπο υποκείμενο του ΦΠΑ, τότε η, κατά τ' ανωτέρω, αγορά δεν υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου, αλλά στη ρύθμιση του ΦΠΑ. Στην περίπτωση αυτή επιβάλλεται ΦΠΑ.
-Εαν πωλητής του αγαθού είναι πρόσωπο μη υποκείμενο του ΦΠΑ, τότε η αγορά του αγαθού θα υπαχθεί σε τέλος χαρτοσήμου 3%,σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 13 παρ.1 του Κώδικα Χαρτοσήμου.

Πηγή. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ του Παναγιώτη Ρέππα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ο Διαχειριστής δεν υποχρεούται σε απαντήσεις επί των σχολίων. Οι απαντήσεις σε ερωτήματα δίδονται έναντι αμοιβής, όπως αναφέρεται σχετικά στο πάνω μέρος του ιστολογίου στο κουτάκι με το τίτλο ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ.

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.