Για τα ερωτήματά σας προτιμήστε την αποστολή email (simvoulatoras@gmail.com) ή την συμπλήρωση της φόρμας με τον τίτλο «Ρωτήστε μας» που υπάρχει κάτω ακριβώς από τον τίτλο του ιστολογίου. Ελάχιστη αμοιβή 25 ευρώ +Φπα 24%. Ελάχιστη αμοιβή για ραντεβού 50 ευρώ +Φπα 24%.Κυριακή 29 Απριλίου 2012

Τα μερίσματα από την συμμετοχή εταιρείας σε άλλη εταιρεία

Tου Νίκου Σγουρινάκη

Σύμφωνα με το άρθρο 54 (παρ. 1) του ΚΦΕ, όταν ελληνική ΑΕ προβαίνει σε  διανομή κερδών και περαιτέρω στα έσοδά της περιλαμβάνονται και έσοδα που προέρχονται από την συμμετοχή της σε άλλο νομικό πρόσωπο  (ΑΕ, ΕΠΕ, Συνεταιρισμός κ.λπ. της παρ. 1, του άρθρου 101 του ΚΦΕ), κατά την απόδοση του φόρου επί των διανεμομένων, θα αφαιρεθεί το μέρος του φόρου που έχει ήδη παρακρατηθεί σε βάρος της και το οποίο αναλογεί στα διανεμόμενα από τα ίδια κέρδη, που προέρχονται από την παραπάνω συμμετοχή. Πρόκειται για τον παρακρατηθέντα φόρο επί των διανεμομένων, με οποιαδήποτε μορφή, κερδών που εφαρμόσθηκε αρχικά με συντελεστή 10% (Ν 3697/2008), «πέρασε» από έναν 40%, που δεν εφαρμόσθηκε ποτέ (Ν 3842/2010), ακολούθησε σε μεταβατικό στάδιο ο συντελεστής 21% (2011) και κατέληξε με τον 25% (για κέρδη που εγκρίνονται από ΓΣ, από 1/1/2012).
Παράδειγμα. Ανώνυμη εταιρεία πραγματοποιεί στη χρήση 2011 κέρδη ύψους 100.000 ευρώ. Σε αυτά περιλαμβάνονται κέρδη από την συμμετοχή της σε άλλη Α.Ε. ύψους 40.000 ευρώ για τα οποία έχει παρακρατηθεί φόρος (21%) ήτοι 8.400 ευρώ. Περαιτέρω από τα κέρδη των 100.000 ευρώ η εταιρεία διανέμει συνολικά 60.000 ευρώ. Η αναλογία συμμετοχής των κερδών από συμμετοχές στα συνολικά κέρδη είναι:
40.000 / 100.000 = 40%.

Έτσι στα διανεμόμενα κέρδη αντιστοιχούν 60.000 Χ 40% = 24.000 ευρώ, ως κέρδη από συμμετοχές, επί των οποίων έχει παρακρατηθεί φόρος 5.040 ευρώ (24.000 Χ 21%). Συνεπώς, επί των 24.000 ευρώ ο φόρος που θα παρακρατηθεί με συντελεστή 25%, θα είναι 6.000 ευρώ, από τον οποίο όμως θα αφαιρεθούν τα 5.040 ευρώ που έχουν ήδη παρακρατηθεί σε βάρος της Α.Ε.  Στο Δημόσιο θα αποδοθεί η διαφορά των 960 ευρώ.

Η ΑΕ έχει επιβαρυνθεί συνολικά από την παρακράτηση φόρου επί των κερδών από συμμετοχές: 60.000 Χ 21% = 12.600 ευρώ. Σημειώνεται ότι με την υποβολή της δήλωσης της παραγράφου 6, του άρθρου 54 (περ. ζ), η ΑΕ θα παρακρατήσει και θα αποδώσει φόρο, συνολικά 9.960 ευρώ (60.000 Χ 25% = 15.000 – 5.040 = 9.960 ευρώ).

Τέλος, επισημαίνεται ότι το υπόλοιπο των κερδών από μερίσματα που δεν διανέμεται δηλαδή 40.000 – 24.000 = 16.000 ευρώ, θα πρέπει να πιστωθεί σε ειδικό λογαριασμό αποθεματικού (αποθεματικό άρθρου 18 Ν 3697/2008) για το οποίο επίσης όταν διανεμηθεί ή κεφαλαιοποιηθεί θα ακολουθηθεί η ίδια πιο πάνω διαδικασία. Δηλαδή θα διενεργηθεί παρακράτηση φόρου από τον οποίο θα αφαιρεθεί ο φόρος που έχει παρακρατηθεί σε βάρος της εταιρείας και η διαφορά θα αποδοθεί στο Δημόσιο.

Ωστόσο, διαφορετική είναι η αντιμετώπιση όταν τα μερίσματα καταβάλλονται σε εταιρεία άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της οποίας είναι θυγατρική η καταβάλλουσα αυτά ημεδαπή ανώνυμη εταιρεία. Στην περίπτωση αυτή δεν εφαρμόζονται οι παραπάνω διατάξεις (αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 11 του Ν 2578/1998), αλλά ο φόρος που έχει παρακρατηθεί σε βάρος της ανώνυμης εταιρείας επιστρέφεται σε αυτή κατά το μέρος που αναλογεί στα μερίσματα που διανέμει σε εταιρεία άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πηγή, http://www.epixeirisi.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ο Διαχειριστής δεν υποχρεούται σε απαντήσεις επί των σχολίων. Οι απαντήσεις σε ερωτήματα δίδονται έναντι αμοιβής, όπως αναφέρεται σχετικά στο πάνω μέρος του ιστολογίου στο κουτάκι με το τίτλο ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ.

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.