Για τα ερωτήματά σας προτιμήστε την αποστολή email (simvoulatoras@gmail.com) ή την συμπλήρωση της φόρμας με τον τίτλο «Ρωτήστε μας» που υπάρχει κάτω ακριβώς από τον τίτλο του ιστολογίου. Ελάχιστη αμοιβή 25 ευρώ +Φπα 24%. Ελάχιστη αμοιβή για ραντεβού 50 ευρώ +Φπα 24%.Δευτέρα 2 Ιανουαρίου 2012

Yποχρεωτικό το εργόσημο για όσους εργάζονται κατ' οίκον


  Αλλάζουν όλα από την 1η Ιανουαρίου 2012 για τους κατ' οίκον απασχολούμενους εργαζόμενους οι οποίοι ασφαλίζονταν με το κοινό καθεστώς και τους εργοδότες οι οποίοι είχαν υποχρέωση υποβολής Ανακεφαλαιωτικών Περιοδικών Δηλώσεων στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ.

Σε εφαρμογή του νόμου 3863/2010 και με βάση εγκύκλιο του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, από την 1η Ιανουαρίου θα αμείβονται υποχρεωτικά με εργόσημο όλοι οι κατ΄οίκον απασχολούμενοι που παρέχουν εξαρτημένη εργασία.

Και όχι μόνο όσοι παρέχουν εργασία ή υπηρεσίες είτε σε ενάν είτε σε περισσότερους εργοδότες την ίδια μισθολογική περίοδο με την ώρα ή την ημέρα και οι απασχολούμενοι ως «εργάτες γης» για τους οποίους ισχύει ήδη το εργόσημο.

Η εγκύκλιος

Το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, με εγκύκλιο που εκδίδει αυτή την εβδομάδα ενόψει της υποχρεωτικής εφαρμογής τους εργόσημου:

Καλεί τους ασφαλισμένους που έχουν μπλοκ με θεωρημένα δελτία παροχής υπηρεσιών να τα προσκομίσουν από την 1/1/2012 στο ΙΚΑ για ακύρωση. Η ασφάλιση με το «μπλοκάκι» θα ισχύει μόνο για αυτή την εβδομάδα, δηλαδή μέχρι τις 31/12/2011.

Καθορίζει τις ημέρες ασφάλισης που θα αντιστοιχούν για τους υποχρεωτικά, πλέον, αμειβόμενους με το εργόσημο και θα είναι «διπλάσιες από όσες προκύπτουν από τη διαίρεση του ποσού των εισφορών με το ανά ημέρα ή μήνα εργασίας ποσό εισφοράς η οποία αντιστοιχεί στο ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη της 31ης Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους σύμφωνα με την ΕΓΣΣΕ (33,57 ευρώ) και έως 30 ημέρες το μήνα ή 360 ημέρες το έτος».

Έτσι, το ποσό που έχει παρακρατηθεί για ασφαλιστικές εισφορές θα διαιρείται με το ποσό το οποίο αντιστοιχεί στις εισφορές του ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη (33,57 ευρώ Χ 35,40% = 11,88) και το αποτέλεσμα θα πολλαπλασιάζεται επί 2.

Παράδειγμα

Σε εργόσημο ή εργόσημα των 100 ευρώ, οι εισφορές που αναλογούν είναι 20 ευρώ (20%), οι ημέρες που αναλογούν με βάση τις εισφορές του ΗΑΕ είναι 1,68 (20:11,88) και οι ημέρες για τις οποίες θα ασφαλιστεί ο εργαζόμενος θα είναι 3 (1,68Χ2).

Οι εργοδότες που ασφάλιζαν κανονικά το κατ' οίκον προσωπικό τους θα πρέπει να υποβάλλουν έως και τις 31/1/2012 την τελευταία Ανακεφαλαιωτική Περιοδική Δήλωση του τέταρτου τριμήνου του 2011.

Κίνητρα για τους εργοδότες

Ο εργοδότης που πληρώνει με εργόσημο καταβάλλει μειωμένες εισφορές σε σχέση με το καθεστώς που ισχύει για όσους υποβάλλουν Αναλυτική Περιοδική Δήλωση στο ΙΚΑ και απαλλάσσεται από κάθε κύρωση για παράνομη απασχόληση.

Ο εργαζόμενος - αμειβόμενος με εργόσημο θα έχει ασφαλιστική «κάλυψη» για παροχές ασθένειας εφόσον η μηνιαία αμοιβή του είναι 839,25 ευρώ (το 25πλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη). Εάν ασφαλίζεται με αμοιβή που υπολείπεται το ποσό αυτό, θα πρέπει να έχει 150 ημέρες εργασίας είτε στο προηγούμενο έτος είτε στο τελευταίο 15μηνο (εξαιρουμένων των ημερών εργασίας του τελευταίου τριμήνου).

Ποιοι εργαζόμενοι καλύπτονται

Οι εννέα βασικές κατηγορίες κατ' οίκον υπηρεσιών – εργασιών που «καλύπτονται» από το εργόσημο είναι οι εξής:

1. H oικιακή καθαριότητα

2. Οι κηπουρικές εργασίες

3. Οι μικροεπισκευαστικές εργασίες που δεν συνιστούν οικοδομικές εργασίες

4. Η παράδοση ιδιαίτερων μαθημάτων

5. Η φύλαξη και μεταφορά νηπίων και βρεφών

6. παροχή φροντίδας σε ηλικιωμένους και σε άτομα με ειδικές ανάγκες

7. Οι αισθητικές φροντίδες (κομμωτική, περιποίηση προσώπου και σώματος)

8. Η νοσηλευτική φροντίδα (φυσικοθεραπεία, κινησιοθεραπεία, συνοδεία εκτός οικίας)

9. Όλες οι αγροτικές εργασίες που ασφαλίζονται στον ΟΓΑ (με εισφορά 10% και όχι 20% όπως στο ΙΚΑ)

Το εργόσημο ενσωματώνει τόσο την αμοιβή όσο και τις εισφορές που αναλογούν και παρακρατούνται «αυτόματα». Αναγράφει το ταμείο στο οποίο ασφαλίζεται ο απασχολούμενος (ΙΚΑ ή ΟΓΑ), τα στοιχεία του εργοδότη (επωνυμία, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ και του εργαζόμενου και η ελάχιστη ονομαστική αξία που έχει είναι τα 5 ευρώ.
   
Πηγή: Hμερησία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ο Διαχειριστής δεν υποχρεούται σε απαντήσεις επί των σχολίων. Οι απαντήσεις σε ερωτήματα δίδονται έναντι αμοιβής, όπως αναφέρεται σχετικά στο πάνω μέρος του ιστολογίου στο κουτάκι με το τίτλο ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ.

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.