Για τα ερωτήματά σας προτιμήστε την αποστολή email (simvoulatoras@gmail.com) ή την συμπλήρωση της φόρμας με τον τίτλο «Ρωτήστε μας» που υπάρχει κάτω ακριβώς από τον τίτλο του ιστολογίου. Ελάχιστη αμοιβή 25 ευρώ +Φπα 24%. Ελάχιστη αμοιβή για ραντεβού 50 ευρώ +Φπα 24%.Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2011

Βιβλίο νεοπροσλαμβανόμενων ΙΚΑ

                                                                      ΣτΕ 1097/2010

Βιβλίο νεοπροσλαμβανόμενων ΙΚΑ. Η μη επίδειξη στα αρμόδια για τον έλεγχο της τήρησής τους όργανα του Ι.Κ.Α. του ειδικού εντύπου καταχώρισης νεοπροσλαμβανόμενων μισθωτών συνιστά αυτοτελή παράβαση, για την οποία επιβάλλεται ένα και μόνο πρόστιμο, και όχι τόσα πρόστιμα όσα οι μισθωτοί που βρίσκονται, απασχολούνται και δεν έχουν καταχωρηθει στο ειδικό βιβλίο κατά τον έλεγχο.

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α΄

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του την 1η Μαρτίου 2010, με την εξής σύνθεση: Γ. Παπαμεντζελόπουλος, Σύμβουλος της Επικρατείας, Προεδρεύων, ελλείποντος Προέδρου του Τμήματος και σε αναπλήρωση του Αναπληρωτή Προέδρου, που είχε κώλυμα, Δ. Σκαλτσούνης, Σ. Χρυσικοπούλου, Σύμβουλοι, Β. Ανδρουλάκης, Σ. Κτιστάκη, Πάρεδροι. Γραμματέας η Α. Κολιοπούλου.
.................................................................................................................................................................
....................................
4. Επειδή, από το συνδυασμό των πιο πάνω διατάξεων, που σκοπό έχουν (βλ. την εισηγητική έκθεση του ν. 2556/1997) την προστασία των εργαζομένων αλλά και των εργοδοτών από αβάσιμες καταγγελίες, καθώς και την καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής, συνάγεται ότι οι εργοδότες, αμέσως μόλις προσλάβουν μισθωτούς και προτού οι τελευταίοι αναλάβουν εργασία, έχουν υποχρέωση να τους καταχωρίζουν στο προβλεπόμενο από τις διατάξεις αυτές ειδικό έντυπο.

Αν οι εργοδότες παραβούν την υποχρέωσή τους αυτή, αν δηλαδή δεν καταχωρίσουν τους νεοπροσλαμβανόμενους μισθωτούς ή δεν τους καταχωρίσουν στο χρονικό σημείο που επιβάλλουν οι πιο πάνω διατάξεις, επιβάλλεται σε βάρος τους πρόστιμο, το ύψος του οποίου προβλέπεται στην κατ’ εξουσιοδότηση του νόμου εκδοθείσα Φ21/500/26.3.1998 υπουργική απόφαση.

Ενόψει του σκοπού δημοσίου συμφέροντος, στην εξυπηρέτηση του οποίου αποβλέπουν οι πιο πάνω διατάξεις, το πρόστιμο επιβάλλεται μόλις διαπιστωθούν οι ανωτέρω τυπικές παραβάσεις και ανεξάρτητα από υπαιτιότητα του υπόχρεου εργοδότη (ΣτΕ 956, ΣτΕ 4368/2009, ΣτΕ 390/2010 7μ.).

Εξάλλου, κατά την έννοια των ίδιων διατάξεων, όπως αυτές ίσχυαν πριν από την τροποποίησή τους με την παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 3232/2004 (Α΄ 48), η μη επίδειξη στα αρμόδια για τον έλεγχο της τήρησής τους όργανα του Ι.Κ.Α. του ειδικού εντύπου καταχώρισης νεοπροσλαμβανόμενων μισθωτών συνιστά αυτοτελή παράβαση, για την οποία επιβάλλεται ένα και μόνο πρόστιμο. Επομένως, πράξη οργάνου του Ι.Κ.Α., με την οποία για την παράβαση αυτή, της μη επίδειξης δηλαδή του πιο πάνω ειδικού εντύπου καταχώρισης, στο όργανο που διενεργεί τον έλεγχο, επιβάλλονται σε βάρος του εργοδότη τόσα πρόστιμα όσα οι μισθωτοί που βρίσκονται και απασχολούνται κατά τον έλεγχο, είναι νομικώς πλημμελής (ΣτΕ 4368/2009).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ο Διαχειριστής δεν υποχρεούται σε απαντήσεις επί των σχολίων. Οι απαντήσεις σε ερωτήματα δίδονται έναντι αμοιβής, όπως αναφέρεται σχετικά στο πάνω μέρος του ιστολογίου στο κουτάκι με το τίτλο ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ.

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.