Για τα ερωτήματά σας προτιμήστε την αποστολή email (simvoulatoras@gmail.com) ή την συμπλήρωση της φόρμας με τον τίτλο «Ρωτήστε μας» που υπάρχει κάτω ακριβώς από τον τίτλο του ιστολογίου. Ελάχιστη αμοιβή 25 ευρώ +Φπα 24%. Ελάχιστη αμοιβή για ραντεβού 50 ευρώ +Φπα 24%.Σάββατο 15 Οκτωβρίου 2011

Ημέρες ασφάλισης επί μερικής απασχόλησης

A.Υπολογισμός Αμοιβής Μειωμένης Απασχόλησης.
    1.Μισθωτός που αμείβεται με μηνιαίο μισθό.
Ωρομίσθιο=Μηνιαίος Μισθός /25*6/40
πχ για 1.000 (μηνιαίος μισθός)/25*6/40=6  το ωρομίσθιο
Μηνιαίος μισθός μερικής απασχόλησης(ΜΜΜΑ)=Μηνιαίος μισθός πλήρους απασχόλησης(ΜΜΠΑ)*Ώρες μερικής απασχόλησης(ΩΜΑ)/Ώρες πλήρους απασχόλησης(ΩΠΑ).
πχ για 20 ώρες την εβδομάδα με μηνιαίο μισθό 1.200 :
ΜΜΜΑ:600,00 =ΜΜΠΑ:1.200,00 *ΩΜΑ:20 ώρες/ΩΠΑ:40 ώρες


    2.Μισθωτός που αμείβεται με ημερομίσθιο.
Ωρομίσθιο=Ημερήσιος Μισθός *6/40
πχ για ημερομίσθιο 34,00 € θα έχουμε 34*6/40=5,10 
Ημερήσιος μισθός μερικής απασχόλησης(ΗΜΜΑ)=Ημερήσιος μισθός πλήρους απασχόλησης(ΗΜΠΑ)/Ώρες μερικής απασχόλησης(ΩΜΑ)/Ώρες πλήρους απασχόλησης(ΩΠΑ)
πχ για 20 ώρες την εβδομάδα με ΗΜΠΑ 40,00 
ΗΜΜΑ:20,00€=ΗΜΠΑ:40,00*ΩΜΑ:20 ώρες/ΩΠΑ:40 ώρες

B.Αμειβόμενοι μερικής απασχόλησης που εργάζονται όλες τις ημέρες της εβδομάδος.
   1.Αμειβόμενοι με ημερήσιο μισθό ίσο ή μικρότερο από την ειδική ασφαλιστική κλάση. 
Στην περίπτωση αυτή που οι μερικώς απασχολούμενοι είναι αμειβόμενοι με  ημερήσιο μισθό ίσο ή μικρότερο από το ΤΗ της 1ης ΕΙΔΙΚΗΣ ασφαλιστικής κλάσης, όπως ισχύει κάθε φορά(από 01.10.2008 είναι 8,03 €), οι εισφορές υπολογίζονται επί του ποσού της της 1ης ΕΙΔΙΚΗΣ ασφαλιστικής κλάσης δηλ 8,03€ και θα λάβει ασφαλιστικά ημερομίσθια τόσα όσες οι ημέρες που απασχολήθηκε.
Συνεπώς:
-Όταν Ημερήσιος μισθός(ΗΜ)<ΤΗ της 1ης ΕΙΔΙΚΗΣ ασφαλιστικής κλάσης, τότε Ασφαλιστικά Ημερομίσθια(ΑΗ)=Ημέρες Εργασίας(ΗΕ)
Παράδειγμα:
Μισθωτός απασχολείται 1 ώρα την ημέρα 5 ημέρες την εβδομάδα και για τον μήνα Οκτώβριο 2011 απασχολήθηκε 22 ημέρες και για τον οποίο εφαρμόζεται η ΕΓΣΣΕ συνεπώς το ωρομίσθιο αυτού έχει ως εξείς:
Ωρομίσθιο ΕΓΣΣΕ=33,57 €*6/40=5,04
Επομένως θα έχουμε:
Ημερομίσθιο=5,04
Ημέρες απασχόλησης=22
Μηνιαίες αποδοχές που δικαιούται=5,04€*22=110,88
Ασφαλιστικά Ημερομίσθια=22
Ασφαλιστικές αποδοχές=22*8,03€=176,66

   2.Αμειβόμενοι με ημερήσιο μισθό μεγαλύτερο από το ΤΗ της 1ης ΕΙΔΙΚΗΣ ασφαλιστικής κλάσης και μικρότερο από το ΤΗ της 1ης ασφαλιστικής κλάσης.
Στην περίπτωση αυτή έχουμε:
-Όταν τοΤΗ της 1ης ΕΙΔΙΚΗΣ ασφαλιστικής κλάσης(σήμερα 8,03€)<Ημερήσιου Μισθού<ΤΗ της 1ης ασφαλιστικής κλάσης(σήμερα 11,06€), τότε τα Ασφαλιστικά Ημερομίσθια(ΑΗ)=Συνολικό ποσό μηνιαίων αποδοχών/ΤΗ της 1ης  ασφαλιστικής κλάσης.Τα ημερομίσθια της περίπτωσης αυτής δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερα των 21 ή 22 ημερών το μήνα.
Για παράδειγμά  θα έχουμε:
Ημερομίσθιο=10,10
Ημέρες απασχόλησης=22
Μηνιαίες αποδοχές που δικαιούται=10,10€*22=222,20
Ασφαλιστικά ημερομίσθια=222,20/11,06=20,09 δηλ 21 ημέρες ασφάλισης(το κλάσμα που τυχόν προκύπτει από την διαίρεση, θεωρείται ως ολόκληρη ημέρα εργασίας)
Ασφαλιστικές αποδοχές=222,20
Στην περίπτωση αυτή τα ασφαλιστικά ημερομίσθια δεν μπορεί να ε΄ναι μεγαλύτερα των 21 ή 22 ημερών το μήνα

3.Μερικώς απασχολούμενοι που αμείβονται με αποδοχές που υπερβαίνουν το 25πλάσιο του τεκμαρτού ημερομισθίου της 1ης ασφαλιστικής κλάσης.

Στους ασφαλισμένους της περίπτωσης αυτής , αναγνωρίζονται ακριβώς όσες ημέρες εργάζονται.
Δηλαδή:
-Αν ημερήσιος μισθός(ΗΜ)=ή>ΤΗ της 1ης ασφαλιστικής κλάσης, τότε ΑΗ=ΗΕ
-Αν μηνιαίος μισθός(ΜΜ)=ή>ΤΗ της 1ης ασφαλιστικής κλάσης*25(1), τότε ΑΗ=ΗΕ
(1)Σήμερα 25*11,06€=276,50

4.Απασχολούμενος με το σύστημα μερικής και διαλείπουσας απασχόλησης ή εκ περιτροπής απασχόληση.

Στην περίπτωση αυτή έχουμε απασχόληση για ορισμένες μόνο ημέρες την εβδομάδα και ισχύουν τα παρακάτω:

-Αν ημερήσιος μισθός=ή.ΤΗ της 1ης ασφαλιστικής κλάσης, τότε ΑΗ=ΗΕ
-Αν ημερήσιος μισθός=<ΤΗ της 1ης ασφαλιστικής κλάσης(σήμερα 11,06€, τότε ΗΑ=ΜΜ/ΤΗ
Όπου ΗΜ=Ημερήσιος μισθός, ΗΑ=Ημέρες Ασφάλισης, ΜΜ=Μηνιαίος μισθός.

ΣΗΜ:Για τους μερικώς απασχολούμενους που απασχολούνται επί οκτώ ώρες ημερησίως και κατά τρεις ημέρες την εβδομάδα και πάνω , αναγνωρίζονται ως ημέρες ασφάλισης μία ημέρα επιπλέον των πραγματικών εργασίμων ημερών, εν΄αντίθετα στους απασχολούμενους μέχρι δύο ημέρες την εβδομάδα, αναγνωρίζονται ως ημέρες ασφάλισης τόσες ημέρες, όσες πραγματικά απασχολούνται.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ο Διαχειριστής δεν υποχρεούται σε απαντήσεις επί των σχολίων. Οι απαντήσεις σε ερωτήματα δίδονται έναντι αμοιβής, όπως αναφέρεται σχετικά στο πάνω μέρος του ιστολογίου στο κουτάκι με το τίτλο ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ.

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.