Για τα ερωτήματά σας προτιμήστε την αποστολή email (simvoulatoras@gmail.com) ή την συμπλήρωση της φόρμας με τον τίτλο «Ρωτήστε μας» που υπάρχει κάτω ακριβώς από τον τίτλο του ιστολογίου. Ελάχιστη αμοιβή 20 ευρώ +Φπα 23%. Ελάχιστη αμοιβή για ραντεβού 50 ευρώ +Φπα 23%.

Σάββατο, 15 Οκτωβρίου 2011

Ημέρες ασφάλισης επί μερικής απασχόλησης

A.Υπολογισμός Αμοιβής Μειωμένης Απασχόλησης.
    1.Μισθωτός που αμείβεται με μηνιαίο μισθό.
Ωρομίσθιο=Μηνιαίος Μισθός /25*6/40
πχ για 1.000 (μηνιαίος μισθός)/25*6/40=6  το ωρομίσθιο
Μηνιαίος μισθός μερικής απασχόλησης(ΜΜΜΑ)=Μηνιαίος μισθός πλήρους απασχόλησης(ΜΜΠΑ)*Ώρες μερικής απασχόλησης(ΩΜΑ)/Ώρες πλήρους απασχόλησης(ΩΠΑ).
πχ για 20 ώρες την εβδομάδα με μηνιαίο μισθό 1.200 :
ΜΜΜΑ:600,00 =ΜΜΠΑ:1.200,00 *ΩΜΑ:20 ώρες/ΩΠΑ:40 ώρες


    2.Μισθωτός που αμείβεται με ημερομίσθιο.
Ωρομίσθιο=Ημερήσιος Μισθός *6/40
πχ για ημερομίσθιο 34,00 € θα έχουμε 34*6/40=5,10 
Ημερήσιος μισθός μερικής απασχόλησης(ΗΜΜΑ)=Ημερήσιος μισθός πλήρους απασχόλησης(ΗΜΠΑ)/Ώρες μερικής απασχόλησης(ΩΜΑ)/Ώρες πλήρους απασχόλησης(ΩΠΑ)
πχ για 20 ώρες την εβδομάδα με ΗΜΠΑ 40,00 
ΗΜΜΑ:20,00€=ΗΜΠΑ:40,00*ΩΜΑ:20 ώρες/ΩΠΑ:40 ώρες

B.Αμειβόμενοι μερικής απασχόλησης που εργάζονται όλες τις ημέρες της εβδομάδος.
   1.Αμειβόμενοι με ημερήσιο μισθό ίσο ή μικρότερο από την ειδική ασφαλιστική κλάση. 
Στην περίπτωση αυτή που οι μερικώς απασχολούμενοι είναι αμειβόμενοι με  ημερήσιο μισθό ίσο ή μικρότερο από το ΤΗ της 1ης ΕΙΔΙΚΗΣ ασφαλιστικής κλάσης, όπως ισχύει κάθε φορά(από 01.10.2008 είναι 8,03 €), οι εισφορές υπολογίζονται επί του ποσού της της 1ης ΕΙΔΙΚΗΣ ασφαλιστικής κλάσης δηλ 8,03€ και θα λάβει ασφαλιστικά ημερομίσθια τόσα όσες οι ημέρες που απασχολήθηκε.
Συνεπώς:
-Όταν Ημερήσιος μισθός(ΗΜ)<ΤΗ της 1ης ΕΙΔΙΚΗΣ ασφαλιστικής κλάσης, τότε Ασφαλιστικά Ημερομίσθια(ΑΗ)=Ημέρες Εργασίας(ΗΕ)
Παράδειγμα:
Μισθωτός απασχολείται 1 ώρα την ημέρα 5 ημέρες την εβδομάδα και για τον μήνα Οκτώβριο 2011 απασχολήθηκε 22 ημέρες και για τον οποίο εφαρμόζεται η ΕΓΣΣΕ συνεπώς το ωρομίσθιο αυτού έχει ως εξείς:
Ωρομίσθιο ΕΓΣΣΕ=33,57 €*6/40=5,04
Επομένως θα έχουμε:
Ημερομίσθιο=5,04
Ημέρες απασχόλησης=22
Μηνιαίες αποδοχές που δικαιούται=5,04€*22=110,88
Ασφαλιστικά Ημερομίσθια=22
Ασφαλιστικές αποδοχές=22*8,03€=176,66

   2.Αμειβόμενοι με ημερήσιο μισθό μεγαλύτερο από το ΤΗ της 1ης ΕΙΔΙΚΗΣ ασφαλιστικής κλάσης και μικρότερο από το ΤΗ της 1ης ασφαλιστικής κλάσης.
Στην περίπτωση αυτή έχουμε:
-Όταν τοΤΗ της 1ης ΕΙΔΙΚΗΣ ασφαλιστικής κλάσης(σήμερα 8,03€)<Ημερήσιου Μισθού<ΤΗ της 1ης ασφαλιστικής κλάσης(σήμερα 11,06€), τότε τα Ασφαλιστικά Ημερομίσθια(ΑΗ)=Συνολικό ποσό μηνιαίων αποδοχών/ΤΗ της 1ης  ασφαλιστικής κλάσης.Τα ημερομίσθια της περίπτωσης αυτής δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερα των 21 ή 22 ημερών το μήνα.
Για παράδειγμά  θα έχουμε:
Ημερομίσθιο=10,10
Ημέρες απασχόλησης=22
Μηνιαίες αποδοχές που δικαιούται=10,10€*22=222,20
Ασφαλιστικά ημερομίσθια=222,20/11,06=20,09 δηλ 21 ημέρες ασφάλισης(το κλάσμα που τυχόν προκύπτει από την διαίρεση, θεωρείται ως ολόκληρη ημέρα εργασίας)
Ασφαλιστικές αποδοχές=222,20
Στην περίπτωση αυτή τα ασφαλιστικά ημερομίσθια δεν μπορεί να ε΄ναι μεγαλύτερα των 21 ή 22 ημερών το μήνα

3.Μερικώς απασχολούμενοι που αμείβονται με αποδοχές που υπερβαίνουν το 25πλάσιο του τεκμαρτού ημερομισθίου της 1ης ασφαλιστικής κλάσης.

Στους ασφαλισμένους της περίπτωσης αυτής , αναγνωρίζονται ακριβώς όσες ημέρες εργάζονται.
Δηλαδή:
-Αν ημερήσιος μισθός(ΗΜ)=ή>ΤΗ της 1ης ασφαλιστικής κλάσης, τότε ΑΗ=ΗΕ
-Αν μηνιαίος μισθός(ΜΜ)=ή>ΤΗ της 1ης ασφαλιστικής κλάσης*25(1), τότε ΑΗ=ΗΕ
(1)Σήμερα 25*11,06€=276,50

4.Απασχολούμενος με το σύστημα μερικής και διαλείπουσας απασχόλησης ή εκ περιτροπής απασχόληση.

Στην περίπτωση αυτή έχουμε απασχόληση για ορισμένες μόνο ημέρες την εβδομάδα και ισχύουν τα παρακάτω:

-Αν ημερήσιος μισθός=ή.ΤΗ της 1ης ασφαλιστικής κλάσης, τότε ΑΗ=ΗΕ
-Αν ημερήσιος μισθός=<ΤΗ της 1ης ασφαλιστικής κλάσης(σήμερα 11,06€, τότε ΗΑ=ΜΜ/ΤΗ
Όπου ΗΜ=Ημερήσιος μισθός, ΗΑ=Ημέρες Ασφάλισης, ΜΜ=Μηνιαίος μισθός.

ΣΗΜ:Για τους μερικώς απασχολούμενους που απασχολούνται επί οκτώ ώρες ημερησίως και κατά τρεις ημέρες την εβδομάδα και πάνω , αναγνωρίζονται ως ημέρες ασφάλισης μία ημέρα επιπλέον των πραγματικών εργασίμων ημερών, εν΄αντίθετα στους απασχολούμενους μέχρι δύο ημέρες την εβδομάδα, αναγνωρίζονται ως ημέρες ασφάλισης τόσες ημέρες, όσες πραγματικά απασχολούνται.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ο Διαχειριστής δεν υποχρεούται σε απαντήσεις επί των σχολίων. Οι απαντήσεις σε ερωτήματα δίδονται έναντι αμοιβής, όπως αναφέρεται σχετικά στο πάνω μέρος του ιστολογίου στο κουτάκι με το τίτλο ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ.