Για τα ερωτήματά σας προτιμήστε την αποστολή email (simvoulatoras@gmail.com) ή την συμπλήρωση της φόρμας με τον τίτλο «Ρωτήστε μας» που υπάρχει κάτω ακριβώς από τον τίτλο του ιστολογίου. Ελάχιστη αμοιβή 25 ευρώ +Φπα 24%. Ελάχιστη αμοιβή για ραντεβού 50 ευρώ +Φπα 24%.Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2011

Τριπλασιάζονται οι φόροι περιουσίας

Οι άνθρωποι έχουν παραφρονήσει. Ενώ διέλυσαν τήν οικονομία και τήν όδήγησαν σέ παρατεταμένη ύφεση, έπιμένουν στήν συνταγή της καταστροφής.
Αντί νά μειώσουν δραστικά τις δημόσιες δαπάνες, προσπαθούν νά περιορίσουν τό έλλειμμα μέ περισσότερους φόρους.Όποιος διαβάσει τό Προσχέδιο του Προϋπολογισμού 2012 πού έδόθη χθές στήν δημοσιότητα δέν πιστεύει στά μάτια του. ΟΙ άνθρωποι είναι άδιόρθωτοι. Νομίζουν ότι θά λύσουν τό πρόβλημα μέ φόρους, ενώ θά συμβή τό αντίθετο.Η ύφεσις θά συνεχισθή, οπότε ούτε τά προβλεπόμενα έσοδα θά εισπράξουν, ούτε τό έλλειμμα θά μειώσουν.


                                                     Απίστευτη εκτίναξις

Γιά νά άντιληφθήτε περί τίνος πρόκειται, παραθέτουμε μία πρόβλεψη τού Προσχεδίου πού

΄
αποκαλύπτει τό μέγεθος τής φορομπηχτικής παραφροσύνης:

  Τό 2010 τά πραγματοποιηθέντα έσοδα άπό φόρους στήν περιουσία (κυρίως στήν ακίνητη περιουσία) ήταν 487 έκατομμύρια εΰρώ.
  Τό 2011, μέ τίς διάφορες έκτακτες είσφορές καί χαράτσια, τά έσοδα αύτά έκτιμάται ότι θά ανέλθουν σέ 1.128 έκατομμύρια ευρώ.
  Τό 2012, τά προβλεπόμενα έσοδα άπό τούς φόρους στήν περιουσία έχουν υπερτριπλασιασθή: Εκτινάσσονται σέ 3.781 εκατομμύρια ευρώ!
Το παράλογο εν προκειμένω είναι ότι ο φόρος περιουσίας έπιβάλλεται ανεξαρτήτως τού αν υπάρχουν ή όχι έσοδα. Καί όχι μόνον αυτό, άλλά ακριβώς έπειδή ή φορολογία τών ακινήτων φθάνει σέ τόσο ύψηλά έπίπεδα, ή άξια τους πέφτει διαρκώς. Δηλαδή έχουμε τό φαινόμενο νά φορολογείται κάτι καί λόγω τής υπερφορολογήσεώς του νά απαξιώνεται. Γίνεται δέ αυτό σέ μία
στιγμή πού τά έσοδα από τίς άλλες φοροδοτικές πηγές είτε παραμένουν στάσιμα είτε μειώνονται. Από τήν φορολογία εισοδήματος προβλέπονται τα ίδια περίπου έσοδα, ενώ από τον ΦΠΑ και τους εμμέσους φόρους προβλέπονται λιγώτερα έσοδα από πέρυσι.Ειδικότερα, το Προσχέδιο του 2012 προβλέπει:

-Έσοδα από τον φόρο εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων 14,6 δίς ευρώ, όταν τα πραγματοποιηθέντα το 2010 ήταν 14,3 δίς ευρώ.Βέβαια υπάρχει κάποια αύξησις σε σύγκριση με το 2011 που τα έσοδα διαμορφώνονται σε 12,8 δίς ευρώ, αλλά το γεγονός ότι τα έσοδα παραμένουν σταθερά επί μία διετία δείχνει την ζημία που έχει προκαλέσι η ίδια η φορολογία.Η αύξησις των φόρων επέτεινε την ύφεση με αποτέλεσμα να περιορισθούν τα εισοδήματα.Έτσι, παρά τους υψηλότερους συντελεστές φόρου, δεν αυξάνονται τα φορολογικά έσοδα.
-Έσοδα από τους εμμέσους φόρους 29 δίς ευρώ για το 2012, όταν τα αντίστοιχα του 2010 ήταν 31 δίς ευρώ και του 2011 εκτιμάται μότι θα διαμορφωθούν σε 29,1 δίς ευρώ.Ειδικώς δε για τα έσοδα εκ του ΦΠΑ η πρόβλεψις για το 2012 είναι 16,6 δίς ευρώ, έναντι 17,4 δίς που πραγματοποιήθηκαν το 2010 και 16,9 δις που είναι η εκτίμησις για το 2011.
Εδώ η αποτυχία της φορομπηχτικής συνταγής των κυβερνώντων είναι παταγώδης.Δεν υπάρχει αγαθό ή υπηρεσία που να μην επιβαρύνθηκε φορολογικά.Όμως τα αντίστοιχα έσοδα διαρκώς μειώνονται. 
Αμετάβλητες οι δαπάνες
                                                                                                                                                                                                Την ίδια στιγμή που επιχειρείται ο καταιγισμόςαύτός μέ τούς φόρους, οι δημόσιες δαπάνες δέν περιορίζονται παρά ελάχιστα. Η μείωσις τών δαπανών του Τακτικού Προϋπολογισμού είναι, σύμφωνα μέ τό Προσχέδιο, οριακή. Οί συνολικές τακτικές δαπάνες προβλέπεται νά διαμορφωθούν τό 2012 σέ 70,4 δίς  ευρώ, έναντι 71,1 δίς εύρώ πού αναμένεται ότι θά φθάσουν τό 2011. Δηλαδή μείωσις ούτε ένός δισεκατομμυρίου ευρώ. Καί οί μέν κυβερνώντες τό αποδίδουν αύτο στίς αύξημένες δαπάνες γιά τήν εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους, όμως ή αλήθεια είναι πώς η μείωσις τών πρωτογενών δαπανών το Τακτικού Προϋπολογισμού είναι ανεπαρκέστατη. Δέν υπερβαίνει ή μείωσις αυτή- τό 1,5 δίς εύρώ.Το συμπέρασμα από όλα αυτά είναι ότι οι αμετανόητοι σοσιαλμαρξιστές πού μας κυβερνοΰν δέν  έχουν καταλάβει τίποτε γιά τις αιτίες της σημερινής κρίσεως. Δέν Αντιλαμβάνονται ότι γιά νά υπάρχη φορολογητέα ύλη πρέπει νά έχη δημιουργηθή Αντίστοιχο εΙσόδημα. Καί ότι μέ τήν υπερφορολόγηση έπιτυγχάνουν τελικώς τό Αντίθετο: Λιγώτερα εισοδήματα, λιγώτερη κατανάλωσις καί έπομένως λιγώτερα δημόσια έσοδα. Μάλιστα τώρα προσπαθούν νά καλύψουν τήν Απώλεια μέ αύξηση τών φόρων έπί τής περιουσίας. Δηλαδή έκτός Από τήν ύφεση, όδηγοΰν καί σέ πλήρη Απαξίωση τόν όποιο πλούτο δημιουργήθηκε στό παρελθόν, σημαντικό τμήμα τού όποιου έχει ήδη φορολογηθεί.Άν είναι δυνατόν!

Πηγη,Η ΕΣΤΙΑ.

ΣΗΜ:Το αρχικό κείμενο της εφημερίδας Η ΕΣΤΙΑ , είναι γραμμένο σε πολυτονικό και καθαρεύουσα .Κατά την αυτόματη προσαρμογή του με το ABBY FINE READER  κάποιες λέξεις φαίνονται,ανορθόγραφες.Παρακαλώ να σταθείτε στην ουσία του κειμένου και μόνο σ αυτή. 

Πηγή: H ΕΣΤΙΑ
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ο Διαχειριστής δεν υποχρεούται σε απαντήσεις επί των σχολίων. Οι απαντήσεις σε ερωτήματα δίδονται έναντι αμοιβής, όπως αναφέρεται σχετικά στο πάνω μέρος του ιστολογίου στο κουτάκι με το τίτλο ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ.

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.