Για τα ερωτήματά σας προτιμήστε την αποστολή email (simvoulatoras@gmail.com) ή την συμπλήρωση της φόρμας με τον τίτλο «Ρωτήστε μας» που υπάρχει κάτω ακριβώς από τον τίτλο του ιστολογίου. Ελάχιστη αμοιβή 25 ευρώ +Φπα 24%. Ελάχιστη αμοιβή για ραντεβού 50 ευρώ +Φπα 24%.Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2011

Διακίνηση Δειγμάτων


1. Σύμφωνα με τη παρ. 11.5 της ερμηνευτικής εγκυκλίου του K.B.Σ. σχετικά με το χρονικό όριο ισχύος των δελτίων αποστολής ορίζονται τα εξής:

 Από τις διατάξεις της παραγρ. 1 του άρθρου αυτού, καθώς και από τις διατάξεις της παραγρ. 1 του άρθρου 16 του κώδικα, προκύπτει ότι το πρώτο αντίτυπο του δελτίου αποστολής συνοδεύει τα αγαθά από την έξοδό τους από το κατάστημα ή την αποθήκη και για όλη τη διαδρομή τους και παραδίδεται μαζί με αυτά στον παραλήπτη. Το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την έναρξη της αποστολής ενός αγαθού, που διακινείται με Δ.A., μέχρι την παράδοσή του στο δικαιούχο παραλήπτη δεν ορίζεται από τις διατάξεις του κώδικα. Το διάστημα αυτό, σε κάθε περίπτωση, εξαρτάται από ένα σύνολο πραγματικών περιστατικών, όπως η χιλιομετρική απόσταη, το είδος του μεταφορικού μέσου, οι ειδικές συνθήκες της μεταφοράς κ.ά.
Συνεπώς, ο χρόνος ισχύος κάθε συγκεκριμένου Δ.A., ως συνοδευτικού στοιχείου διακίνησης, είναι αυτός που απαιτείται, σε κάθε περίπτωση, από την ημερομηνία και την ώρα αποστολής των αγαθών μέχρι την ημερομηνία και την ώρα της παράδοσής τους στον παραλήπτη. ξταν υπάρξει υπέρβαση από τον συνήθως απαιτούμενο χρόνο για κάθε συγκεκριμένη διακίνηση ο επιτηδευματίας που διακινεί τα αγαθά με Δ.A. πρέπει με στοιχεία, να αποδεικνύει στη φορολογική αρχή τους λόγους που προκάλεσαν τη χρονική αυτή καθυστέρηση (Σ.τ.E. 746 / 1989, 1156/1991).

2. Με βάση τα παραπάνω έχει γίνει δεκτό ότι για κάθε διακίνηση αγαθών προς δειγματισμό που γίνεται στην ίδια περιοχή που βρίσκεται το κατάστημα, από το οποίο παραδίδονται τα δείγματα, πρέπει να εκδίδεται Δελτίο Αποστολής καθημερινά, γιατί είναι εξαιρετικά δύσκολο, κατά κανόνα, να αποδειχθεί διάρκεια διαδρομής μεγαλύτερη της ημέρας. Για διακινήσεις δειγμάτων σε άλλες πόλεις από αυτή του καταστήματος, από το οποίο παραδίδονται τα δείγματα, δεν δημιουργείται πρόβλημα και μπορεί να εκδίδεται ένα δελτίο αποστολής για όλη τη διάρκεια της διαδρομής, με την προϋπόθεση βέβαια ότι αποδεικνύεται, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, η διάρκεια της διαδρομής.

3. Επειδή, όμως κατά την διακίνηση δειγμάτων στην ίδια πόλη δημιουργούνται αντικειμενικά πρακτικές αδυναμίες, δεδομένου ότι οι πωλητές δεν επιστρέφουν καθημερινά στην έδρα της επιχείρησης και εκτιμώντας τους λόγους που επικαλούνται οι ενδιαφερόμενοι, καθώς και την ανάγκη διευκόλυνσης των συναλλαγών, και έχοντας υπόψη την παρ. δ` του άρθρου 38 του Π.Δ. 186/1992, παρέχουμε τη δυνατότητα να μην εκδίδεται καθημερινά διαφορετικό Δελτίο Αποστολής για διακίνηση δειγμάτων στην ίδια πόλη, αλλά να εκδίδεται ένα Δελτίο Αποστολής το οποίο θα συνοδεύει τα αγαθά για μεγαλύτερα χρονικά διαστηματα, με την προϋπόθεση όμως ότι σε πρόσφορο χώρο ή στο πίσω μέρος του Δελτίου αυτού θα σημειώνεται η ημερομηνία, η ώρα, το ονοματεπώνυμο ή επωνυμία και η Δ/νση των προσώπων στα οποία γίνεται ο Δειγματισμός, ούτως ώστε και οι επιχειρήσεις να διευκολύνονται αλλά και η διάρκεια της διαδρομής σε οποιοδήποτε έλεγχο να αποδεικνύεται από συγκεκριμένα στοιχεία.
YΠOIK. 1036660/259/0015/ΠOΛ. 1244/31-10-1994

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ο Διαχειριστής δεν υποχρεούται σε απαντήσεις επί των σχολίων. Οι απαντήσεις σε ερωτήματα δίδονται έναντι αμοιβής, όπως αναφέρεται σχετικά στο πάνω μέρος του ιστολογίου στο κουτάκι με το τίτλο ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ.

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.