Για τα ερωτήματά σας προτιμήστε την αποστολή email (simvoulatoras@gmail.com) ή την συμπλήρωση της φόρμας με τον τίτλο «Ρωτήστε μας» που υπάρχει κάτω ακριβώς από τον τίτλο του ιστολογίου. Ελάχιστη αμοιβή 25 ευρώ +Φπα 24%. Ελάχιστη αμοιβή για ραντεβού 50 ευρώ +Φπα 24%.Δευτέρα 11 Ιουλίου 2011

Μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων ΕΠΕ

Του Γιώργου Σαββίδη

Σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 1 του νόμου 2238/1994, αν μεταβιβαστεί από επαχθή αιτία(δηλ με αντάλλαγμα-πώληση)μερίδιο προσωπικής εταιρίας από δικαιούχο με βαθμό συγγένειας της Α κατηγορίας της παρ.1 το άρθρου 29 του Ν 2961/2001(σύζυγος-τέκνα-γονείς-εγγονοί), η υπεραξία φορολογείται με συντελεστή 5%.Εάν δη έχουμε υπεραξία 235.923,30(όπως στο παράδειγμα που ακολουθεί) οφείλεται φόρος 11.796,17 ευρώ.
Στο παράδειγμα που ακολουθεί ,το οποίο βασίζεται σε πραγματικό περιστατικό μεταβίβασης από τέκνο πελάτου μου προς τον πατέρα,φαίνεται η ωφέλεια σε ευρώ από την διαφορετική -κατ υπόδειξή μου-φορολόγηση της μεταβίβασης μεριδίων και συγκεκριμένα η υπαγωγή της σε φορολόγηση ως δωρεά και όχι ως πώληση.


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΡΟΣ Δ.Ο.Υ .......... Αριθμ. Δήλ. : ....
ΔΗΛΩΣΗ
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΑΞΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Ε.Π.Ε.
(ΠΟΑ. 1055/2003)

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ:...........ΕΠΕ Α.Φ.Μ.:.....88
Αντικείμενο εργασιών ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
Α/νση : ........... Αρμόδια Δ.Ο.Υ.:ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
.Εταιρικό κεφάλαιο 192.000 ΕΥΡΩ Μερίδια 6.400
Β. Στοιχεία κληρονομουμένου - δωρητή (δικαιοπαρόχου)
.................
Γ. Στοιχεία κληρονόμου - δωρεοδόχου (δικαιούχου)
.....................................
Α. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΠΕΝΤΕ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΕΤΩΝ
ΧΡΗΣΗ Ολικά Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης
2006 52.476,94
2007 66.259,37
2008 55.774,01
2009 39.153,17
2010 7.013,56
Μέσος όρος ολικών αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης 44.135,41
Μείον τόκοι ιδίων κεφαλαίων (Ίδια κεφάλαια Χ επιτόκιο) 50.686,22
Υπόλοιπο -6.550,81 (1)
Αναπροσαρμογή με την εφαρμογή της ράντας -6.550,81 Χ 4,3 = -28.168,48 (2)
Προσαύξηση με βάση τα έτη λειτουργίας -28.168,48 Χ 30,00% - -8.450,54 (3)
ΙΔΑΝΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (2) + (3) 0,00 (4)

Β. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Λαμβάνονται από τον τελευταίο επίσημο ισολογισμό πριν το χρόνο γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης (και
οι αυξήσεις ή μειώσεις τους μέχρι το χρόνο γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης) 1.045.076,63 (5)
Γ. Θετική διαφορά αξίας παγίων (όπως προσδιορίζονται βάσει της ΠΟΛ. 1055)
(Αξία χρόνου γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης - αξία κτήσης)
(Τυχόν αρνητική διαφορά δεν λαμβάνεται
υπόψη) 20.000,00 (6)
| Δ. Φορολογητέα άξια υφισταμένων μεριδίων (βάσει απόφασης)
(4) + (5) + (6) ήτοι ιδανικά κεφάλαια + ίδια κεφάλαια + θετική διαφορά παγίων =
Σύνολο 1.065.076,63 (7)
Ε. Φορολογητέα αξία μεριδίου
Φορολογητέα αξία μεριδίων : αριθμού μεριδίων = 1.065.076,63/6.400=166,42 (8)
ΣΤ. Φορολογητέα αξία κληρονομιαίων - δωρουμένων μεριδίων
Φορολογητέα αξία μεριδίου Χ αριθμό κληρονομουμένων ή δωρουμένων μεριδίων 166,42*1.770 ι
294.563,34 (9)
Ζ. Οφειλόμενος φόρος
α) Για μεταβιβάσεις αιτία κληρ/μιάς δωρεάς κλπ. σε δικαιούχους Α' ή Β' βαθμού συγγενείας
Το σύνολο (9) Χ 1,2% ή 2,4% αντίστοιχα β) Για μεταβιβάσεις αιτία κληρ/μιάς-δωρεάς κλπ. σε συγγενείς δικαιούχους Γ' κλίμακας
Το σύνολο (9) υπάγεται στην κλίμακα του άρθρου 29 του ν. 2961/2001.

Για το ποσό των 294.563,34 ευρώ οφείλεται φόρος δωρεάς 1.445,63 ευρώ.
Το όφελος από την διαφορετική μεταχείριση της μεταβίβασης των μεριδίων ανέρχεται σε 10.350,54
(11.796,17-1.445,63),επιβεβαιώνοντας με τον καλύτερο τρόπο αυτό που λέω όλα τα χρόνια της επαγγελματικής μου σταδιοδρομίας:

Ο ΚΑΛΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΕΝ ΚΟΣΤΙΖΕΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ.ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΩΡΕΑΝ.

ΣΗΜ: Η  Δωρεά μη χρηματικών ποσών δεν αποτελεί τεκμήριο για τον δωρεοπάροχο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ο Διαχειριστής δεν υποχρεούται σε απαντήσεις επί των σχολίων. Οι απαντήσεις σε ερωτήματα δίδονται έναντι αμοιβής, όπως αναφέρεται σχετικά στο πάνω μέρος του ιστολογίου στο κουτάκι με το τίτλο ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ.

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.