Για τα ερωτήματά σας προτιμήστε την αποστολή email (simvoulatoras@gmail.com) ή την συμπλήρωση της φόρμας με τον τίτλο «Ρωτήστε μας» που υπάρχει κάτω ακριβώς από τον τίτλο του ιστολογίου. Ελάχιστη αμοιβή 25 ευρώ +Φπα 24%. Ελάχιστη αμοιβή για ραντεβού 50 ευρώ +Φπα 24%.Κυριακή 9 Ιανουαρίου 2011

Διάσωσις απ' την πτώχευση.

Οι αναγκαίες επεμβάσεις ενδεικτικώς αλλ΄όχι εξαντλητικώς έχουν ως εξείς:

1.Κήρυξις της χώρας σε κατάστασι εκτάκτου ανάγκης
επί τη βάσει του άρθρου 48 του Συντάγματος 2001, για την αποκατάστασι εσωτερικής ασφαλείας και την διάσωσι της οικονομίας απ'την ανεργία.
Αναστολή της λειτουργίας του κοινοβουλίου επί διετίαν, συγκρότησις επταμελούς κυβερνήσεως εκ προσωπικοτήτων και διοίκησις με προεδρικά διατάγματα,νομοθετικής εξουσιοδοτήσεως.Επανίδρυσις του Υπουργείου Συντονισμού και συγκρότησις καλώς στελεχομένου πρωθυπουργικού γραφείου.Κατάργησις περιττών υπουργείων, ως της α-παιδείας, α-πολιτισμού, αντι-τουρισμού, υπ-ανάπτυξις, και δυσ-μεταφορών.Ανάληψις των διοικητικών αρμοδιοτήτων από μετακλητούς νομάρχες, πλην των τομέων δικαιοσύνης και αμύνης.
2.Εκπόνησις τριετούς πλεονασματικού προϋπολογισμού, με μείωση της δημοσίας σπατάλης και διεύρυνσι των εσόδων, χωρίς αύξησι των αμέσων φόρων.Ταυτόχρονη προσφυγή στο ΔΝΤ, της άνευ όρων "πρώτης τραβηκτικής" 10 δις.δολλαρίων, δια την εξυπηρέτησι των αμέσων αναγκών εις συνάλλαγμα.Αναδιαπραγμάτευσις του εξωτερικού χρέους.Διάσωσις του τραπεζικού συστήματος με επαναφορά της ικανότητος εκτυπώσεως εθνικού νομίσματος και ανάκτησις της χαμένης ανταγωνιστικότητος του ελληνικού προϊόντος.
Η αποστολή του ΔΝΤ θα παρακολουθή εκ του σύνεγγυς την περιστολή της δημοσίας σπατάλης, που μπορί να γίνει με δραστικά μέτρα,ως λ.χ.την κατάργησι των περισσοτέρων πρεσβειών και των προξενείων,του περιορισμού του αριθμού των 44 "πανεπιστημίων" και απόλυσι του ημίσεως των 7.000 "ακαδημαϊκών" δασκάλων που τρέφονται από τον προϋπολογισμό δίχως προσφορά αξιόλογου εκπαιδευτικού έργου των.Ενοποίησι όλων των παραλλήλων προϋπολογισμών.Καθιέρωσι διπλογραφικού συστήματος στο δημόσιο λογιστικό.Απομάκρυνσι όλων των ανοργανικών δημοσίων υπαλλήλων, ως και των συμβασιούχων, και μεταφορά των στο ταμείο ανεργίας(δια να μην εμποδίζουν τους πράγματι εργαζομένους δημοσίους υπαλλήλους.Αναθεώρησι των μη άμεσα αποδοτκών δαπανών του "κοινοτικού πλαισίου στήριξης", με εξοικονόμησι 4 δις.ευρώ για το δημόσιον εντός διετίας.Άμεση διακοπή της λειτουργίας του ΟΣΕ και του αθηναϊκού "τράμ" κι αύξησι των αστικών εισιτηρίων κατά 50% για την κάλυψι ελλειμάτων μεταφορών και ιδιωτικοποίησι της Δημόσιας Επιχειρήσεως Φυσικού Αερίου.Αυτοδιοίκησι των δημοσίων νοσοκομείων του ΕΣΥ, με πλήρη κάλυψι του κόστους λειτουργίας των και ενοποίησι των κλινικών του ΙΚΑ με το ΕΣΥ.Ματαίωσι όλων των δημοσίων επενδύσεων επί ξένων "αγωγών" υδρογονανθράκων.Δεκαπλασιασμό του κόστους των δικών και είσπραξι διδάκτρων 1.500 ευρώ ανά φοιτητή,του οποίου η οικογένεια έχει εισόδημα άνω των 30.000 ευρώ ετησίως.Αύξησι έσόδων κατά 4 δις.ευρώ απ΄την δασμολόγησι του εισαγόμενου πετρελαίου "στην πηγή" και είσπραξη της διαφοράς του φόρου καταναλώσεως υγρών καυσίμων στα 4,5 δολλάρια/γαλόνι-όσον εν Τουρκία!Επιβολή δασμού επί των εισαγωγών καυσίμων και επιστροφή των φόρων μετά την επανεξαγωγή των.Μεταφορά της υποχρεώσεως διατηρήσεως τριμήνων πετρελαϊκών αποθεμάτων στα διυλιστήρια, δια να υπάρξει ελεύθερος ανταγωνισμός καυσίμων με τις εταιρείες.Άμεση προώθησι των γεωτρήσεων για την αξιοποίησι εγχωρίων υδρογονανθράκων.Επέκτασι της ζώνης αποκλειστικής οικονομικής εκμεταλλεύσεως στα 200 μίλια από των ελληνικών ακτών, περιλαμβανομέμων των νήσων.
3.Αναλογιστική αναμόχλευσις του συνταξιοδοτικού συστήματος και ενοποίησις εις ένα Ταμείον Συντάξεως.Ενιαίον νοσηλευτικό σύστημα,με παροχές ιατροφαρμακευτικής περιθάλψεως μόνον δι τους εν Ελλάδι ησφαλισμένους και με 20% ιδίαν συμμετοχή ησφαλισμένων.Κατάργησις των "δημοτικών ιατρείων", ΚΑΠΗ και των ΚΕΠ, που αποτελούν φενάκη γραφειοκρατίας και αλληλοκάλυψι του δημοσίου προϊόντος.
4.Στς δημόσιες επενδύσεις χρειάζεται η αξιολόγησις όλων των έργων(εγγείων βελτιώσεων,οδικών,λιμενικών έργωνκλπ.).Τα 28 δισ.ευρώ κρατικά ομόλογα να επενδυθούν σε αμυντικές και πυρηνικές επενδύσεις,ώστε να εξομαλυνθή η ύφεσις και να παραχθή επαρκής ηλεκτρική ενέργεια.Οι μέτοχοι να καλύψουν τα τραπεζικά ανοίγματα δι'ιδίων διθεσίμων, άλλως να μετάσχει το δημόσιων στην αύξηση κεφαλαίου των τραπεζών.
5.Κατάργησις όλων των προνομίων των συνδικαλιστών και πλήρης διαχειριστικός έλεγχος των εργατικών σωματείων.Αναστολή της κρατικής επιχορηγήσεως των κομμάτων και υποχρεωτική δημοσίευσις των ετησίων απολογισμών των εσόδων και εξόδων των και εις περίπτωσιν αρνήσεως διάλυσίς των.Απαγόρευσις των απεργιών στον δημόσιο τομέα και δυνατότης Λολ-άουτ στον ιδιωτικό.Η κήρυξις απεργίας να χρειάζεται το 51% της ψήφου των εργαζομένων.
6.Η χρηματοδότησις του Υπουργείου Περιβάλλοντος απ'τα έσοδα του ΟΠΑΠ με 500 εκατ.ευρώ ετησίως,τα οποία σήμερα ροκανίζουν αθλο-τρωκτικά σωματεία-όσα δεν κηρυχθούν σε πτώχευσι.Διακοπή του ποδοσφαιρικού και καλαθοσφαιρικού πρωταθλήματος εις περίπτωσιν επεισοδίων "φιλάθλων" και "αθλουμένων" κατά το προηγούμενο της κυρίας Θάτσερ.
7.Αναστοή ανεγέρσεως περιφερειακών νοσοκομείων και κέντρων υγείας και δημιουργία μονάδος ταχείας μεταφοράς ασθενών στα κεντρικά νοσοκομεία κατά τα γερμανικά πρότυπα.
8.Άμεση εφαρμογή Κτηματολογίου με ανάθεσι της παραγωγής του στην Google.Ενίσχυσις των δήμων για μικρά περιφερειακά προγράμματα σωτηρίας του φυσικού περιβάλλοντος.Αυστηρός έλεγχος των οικονομικών των δήμων και απαγόρευσις δανεισμού των,δια να μην επαναληφθή η χρεοκοπία του δήμου Αθηναίων υπό των δημάρχων.

Μόνον με την λήψι δραστικών μέτρων είναι δυνατή η επανάληψις της αναπτυξιακής διαδικασίας και της μακροπροθέσμου αποπληρωμής του δημοσίου χρέους εις βάθος 35ετίας προς 2,5% ετησίως.Οιαδήποτε άλλη λύσις του οικονομικού προβήματος είναι καταδικασμένη εξαιτίας της παγίδος το δημοσίου χρέους στην οποία οδήγησαν τα κόμματα την Ελλάδα.
Εννοείται βεβαίως ότι πρέπει να αναζητηθούν οι ευθύνες από τους διατελέσαντες πρωθυπουργούς και υπουργούς Οικονομικών,οι οποίοι να λογοδοτήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης δια τα χάλια της οικονομίας κι όχι μόνον.....
Οι ξένοι πιστωτές και οι πάτρωνές των βεβαίως θα αντιδράσουν βιαίως,στερεύοντες πάσαν πηγήν ρυστότητος.Η ελληνική απάντησις θα είναι επάνοδος στην δραχμή,το από 3.000 ελληνικών νόμισμα,δια να εισπραχθούν οι φόροι και να πληρωθούν οι υποχρεώσεις του δημοσίου και οι συντάξεις.Ο εντεύθεν χαμηλός πληθωρισμός δεν είναι προς θάνατον.Η ανεργία είναι.

Απο το βιβλίο του Κ.Κόλμερ ,ΤΟ ΠΡΟΤΕΚΤΟΡΑΤΟ,εκδόσεις Λιβάνη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ο Διαχειριστής δεν υποχρεούται σε απαντήσεις επί των σχολίων. Οι απαντήσεις σε ερωτήματα δίδονται έναντι αμοιβής, όπως αναφέρεται σχετικά στο πάνω μέρος του ιστολογίου στο κουτάκι με το τίτλο ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ.

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.