Για τα ερωτήματά σας προτιμήστε την αποστολή email (simvoulatoras@gmail.com) ή την συμπλήρωση της φόρμας με τον τίτλο «Ρωτήστε μας» που υπάρχει κάτω ακριβώς από τον τίτλο του ιστολογίου. Ελάχιστη αμοιβή 25 ευρώ +Φπα 24%. Ελάχιστη αμοιβή για ραντεβού 50 ευρώ +Φπα 24%.Κυριακή 12 Δεκεμβρίου 2010

Υποχρεωτική Aσφάλιση στο ΙΚΑ

Νέες ρυθμίσεις  μετά την πρόσφατη ψήφιση του Νόμου 3846/2010 (ΦΕΚ 66/Α').

Οι νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν και η τροποποίηση υφιστάμενων διαμορφώνουν ένα νέο πλαίσιο για τις  μορφές απασχόλησης .Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, παρέχονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις:

Με το άρθρο 1 του Ν. 3846/2010 που αντικαθιστά την παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 2639/1998 προβλέπεται ότι «η συμφωνία μεταξύ εργοδότη και απασχολούμενου για παροχή υπηρεσιών ή έργου για ορισμένο ή αόριστο χρόνο, ιδίως στις περιπτώσεις αμοιβής κατά μονάδα εργασίας, τηλεργασίας, κατ' οίκον απασχόλησης, τεκμαίρεται ότι υποκρύπτει σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, εφόσον η εργασία παρέχεται αυτοπροσώπως, αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγω στον ίδιο εργοδότη για εννέα συνεχείς μήνες». Το εν λόγω άρθρο εισάγει τεκμήριο υπέρ της μισθωτής εργασίας. Το τεκμήριο της ανεξάρτητης εργασίας που ίσχυε μέχρι σήμερα μόνο με την κατάθεση στην Επιθεώρηση Εργασίας, της έγγραφης συμφωνίας μεταξύ εργαζομένου και εργοδότου εντός δεκαπέντε ημερών ήταν ανεπαρκές. Για να χαρακτηριστεί μια σύμβαση ως εξαρτημένη, ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή έργου πρέπει να συνεκτιμηθούν και άλλα στοιχεία και δεν είναι αρκετή η κατάθεση μόνο της έγγραφης συμφωνίας. Επίσης, με τη διάταξη αυτή, η οποία δε μετατρέπει τις συμβάσεις έργου σε συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας, το βάρος της απόδειξης ότι δεν πρόκειται για σύμβαση εξαρτημένης εργασίας φέρει πλέον ο εργοδότης εφόσον αμφισβητήσει το ανωτέρω τεκμήριο.Με την νέα διάταξη δεν απαιτείται πλέον γνωστοποίηση της γραπτής συμφωνίας εργοδότη και απασχολουμένου στο Σ.ΕΠ.Ε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ο Διαχειριστής δεν υποχρεούται σε απαντήσεις επί των σχολίων. Οι απαντήσεις σε ερωτήματα δίδονται έναντι αμοιβής, όπως αναφέρεται σχετικά στο πάνω μέρος του ιστολογίου στο κουτάκι με το τίτλο ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ.

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.