Για τα ερωτήματά σας προτιμήστε την αποστολή email (simvoulatoras@gmail.com) ή την συμπλήρωση της φόρμας με τον τίτλο «Ρωτήστε μας» που υπάρχει κάτω ακριβώς από τον τίτλο του ιστολογίου. Ελάχιστη αμοιβή 25 ευρώ +Φπα 24%. Ελάχιστη αμοιβή για ραντεβού 50 ευρώ +Φπα 24%.Σάββατο 6 Φεβρουαρίου 2021

Είναι εφικτή αλλαγή ειδικότητας υπαλλήλου; Ποια είναι η διαδικασία;

 


 Στην περίπτωση που εργοδότης στα πλαίσια της οργανωτικής αναδιάρθρωσης της επιχειρήσεως του, τοποθετεί το μισθωτό σε άλλη υπηρεσία σε σχέση με εκείνη, στην οποία είχε τοποθετηθεί προηγουμένως, και με άλλο αντικείμενο,  τίθεται θέμα μονομερούς βλαπτικής μεταβολής κατά κατάχρηση του διευθυντικού δικαιώματος , εφόσον τα νέα αυτά καθήκοντα επιβάλλονται μονομερώς με απόφαση του (εργοδότη) , είναι υποδεέστερα για τον εργαζόμενο και συνεπάγονται άμεση ή έμμεση υλική ζημία ή ηθική βλάβη με την προσβολή της προσωπικότητάς του ως προς την επαγγελματική αξία του (Άρειος Πάγος 63/2012).


   Είναι όμως καθ’ όλα σύννομη η συμφωνία μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου, όπως αυτή θα αποτυπώνεται με σχετική  έγγραφη τροποποίηση της ατομικής σύμβασης εργασίας  που θα  ορίζει εν προκειμένω ότι ο εργαζόμενος  αποδέχεται την αλλαγή ειδικότητας  από γραμματέας  σε πωλητή και αποδέχεται να αμείβεται με τους ίδιους όρους, εκτός φυσικά της περίπτωσης που συμφωνηθούν ευνοϊκότεροι  για τον εργαζόμενο όροι και  εκτός εάν άλλα ορίζει η συλλογική σύμβαση εργασίας που εφαρμόζεται με κανονιστική ισχύ. 

   Σε περίπτωση αλλαγής ειδικότητας εργαζόμενου, η κείμενη νομοθεσία δεν προβλέπει υποβολή τροποποιητικού / συμπληρωματικού πίνακα προσωπικού. 
   Πίνακας υποβάλλεται μόνο εφόσον μεταβάλλονται και οι αποδοχές του εργαζόμενου ή το ωράριο εργασίας του. Σ’ αυτήν την περίπτωση πάντως συνιστάται ( χωρίς να προβλέπεται από διάταξη νόμου , υπουργική απόφαση κλπ , απλά και μόνο για διευκόλυνση του ελέγχου από τα αρμόδια όργανα του  ΣΕΠΕ και του τέως ΙΚΑ) η υποβολή Ε4 συμπληρωματικού  ωραρίου , στο πεδίο ειδικότητας του οποίου θα συμπληρώνεται η νέα ειδικότητα και στο πεδίο των παρατηρήσεων θα σημειώνεται το γεγονός ότι πραγματοποιήθηκε αλλαγή της ειδικότητας του μισθωτού καθώς και η ημερομηνία που αυτή έλαβε χώρα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ο Διαχειριστής δεν υποχρεούται σε απαντήσεις επί των σχολίων. Οι απαντήσεις σε ερωτήματα δίδονται έναντι αμοιβής, όπως αναφέρεται σχετικά στο πάνω μέρος του ιστολογίου στο κουτάκι με το τίτλο ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ.

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.