Για τα ερωτήματά σας προτιμήστε την αποστολή email (simvoulatoras@gmail.com) ή την συμπλήρωση της φόρμας με τον τίτλο «Ρωτήστε μας» που υπάρχει κάτω ακριβώς από τον τίτλο του ιστολογίου. Ελάχιστη αμοιβή 25 ευρώ +Φπα 24%. Ελάχιστη αμοιβή για ραντεβού 50 ευρώ +Φπα 24%.Σάββατο 13 Οκτωβρίου 2018

Φορολόγηση συντάξεων από την Γερμανία.

 Όσον αφορά τη Γερμανία, οι κρατικές συντάξεις που καταβάλλονται από το δημόσιο τομέα της Γερμανίας, τα κρατίδιά της, τις πολιτικές υποδιαιρέσεις της, την ομοσπονδιακή τράπεζα, τους ομοσπονδιακούς σιδηροδρόμους και την ομοσπονδιακή ταχυδρομική υπηρεσία φορολογούνται μόνο στη Γερμανία. Με την έννοια «κρατικές συντάξεις» εννοούνται οι συντάξεις που έχουν απονεμηθεί στη Γερμανία για εργασία που παρασχέθηκε στον εκεί Δημόσιο ή ευρύτερο Δημόσιο τομέα. (Άρθρο 12 Σ.Α.Δ.Φ. μεταξύ Ελλάδος και Γερμανίας Ν. 52/4.8.1967, ΦΕΚ Α΄ 134)
    Οι ιδιωτικές συντάξεις φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα (Νόμος 52/1967).

Περαιτέρω, σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1128/27.10.2006 εγκύκλιο διαταγή με θέμα «Φορολογική μεταχείριση των συντάξεων, παροχών και άλλων παρόμοιων αμοιβών, βάσει των αντίστοιχων διατάξεων των Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (Σ.Α.Δ.Φ.) του Εισοδήματος», για το συγκεκριμένο θέμα ορίζεται ότι:

«ΓΕΡΜΑΝΙΑ Α.Ν. 52/1967 Φ.Ε.Κ. 134/Α΄/1967 (Βλ. σχετική ΠΟΛ. 1128/14.05.01)

1) Φορολογική μεταχείριση συντάξεων που προέρχονται από πηγές Γερμανίας και καταβάλλονται σε κάτοικο (resident) Ελλάδας.

Άρθρο ΧΙΙ παρ. 1: Συντάξεις και περιοδικές παροχές, πλην των αναφερομένων στην παρ.3, που καταβάλλονται σε κάτοικο Ελλάδας, φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα.
 
Οι συντάξεις που καταβάλλουν οι ακόλουθοι ασφαλιστικοί φορείς:

• Landesversicherungs Anstalt (LVA)

• Nordwestliche Eisen and Stahl Berufsgenossenschaft

• Bergbau-Berufsgenossenschaft

• Bundesknappschaft

• Bundesversicherungsanstalt fur Angestellte

• Daimler Benz Unterstutzungskasse GmbH

 

εμπίπτουν στις διατάξεις της εν λόγω παραγράφου, δηλαδή  φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα .

παρ. 3:  Συντάξεις και περιοδικές παροχές που καταβάλλονται από το Δημόσιο της Ο.Δ. της Γερμανίας  (Public Funds, Offentlichen Kassen of the F.R. of Germany) ή από τα κρατίδια της ή τις πολιτικές υποδιαιρέσεις τους,  φορολογούνται μόνο στη Γερμανία .

    Σημειώνεται ότι, με τον όρο Δημόσιο της Ο.Δ. της Γερμανίας (Public Funds, Offentlichen Kassen of the F.R. of Germany), νοούνται τα ταμεία που έχουν ιδρυθεί από τις κρατικές υπηρεσίες της Γερμανίας (ομοσπονδιακά, ομόσπονδων κρατιδίων, δημοτικά) για να καταβάλλουν τις συντάξεις των δημοσίων υπαλλήλων.

παρ. 4: Συντάξεις και περιοδικές παροχές που καταβάλλονται από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα (Deutsche Bundesbank), τους Ομοσπονδιακούς Σιδηροδρόμους (Deutsche Bundesbahn) και την Ομοσπονδιακή Ταχυδρομική Υπηρεσία (Deutsche Bundespost), λόγω προηγούμενης απασχόλησης σε αυτούς τους Οργανισμούς, φορολογούνται μόνο στη Γερμανία (δηλαδή στο Κράτος που έχουν ιδρυθεί οι εν λόγω Οργανισμοί).

 παρ. 5: Συντάξεις, περιοδικές παροχές και άλλες επαναλαμβανόμενες ή μη αποζημιώσεις που καταβάλλονται από το Κράτος της Γερμανίας ή από Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου του Κράτους αυτού, ως αποζημίωση για τραυματισμό ή βλάβη που προξενήθηκε λόγω εχθροπραξιών ή πολιτικού διωγμού, φορολογούνται μόνο στη Γερμανία.

    Με βάση τα ανωτέρω και τα ερωτήματά σας, θεωρούμε ότι:

    Αν η σύνταξη από την Γερμανία είναι κρατική και συνεπώς βάσει Σ.Α.Δ.Φ. ο υπόχρεος φορολογείται μόνο στη χώρα αυτή, το ποσό της σύνταξης θα αναγραφεί στους κωδικούς 659-660 του πίνακα 6 του εντύπου Ε1 και ο τυχών παρακρατηθείς φόρος στη Γερμανία στους κωδικούς 433-434

      Αν η σύνταξη από την Γερμανία είναι ιδιωτική και συνεπώς βάσει Σ.Α.Δ.Φ. ο υπόχρεος φορολογείται μόνο στη χώρα μας, το ποσό της σύνταξης θα αναγραφεί στους κωδικούς 391-392 του πίνακα 4 του εντύπου Ε1 (Στην περίπτωση αυτή δεν υφίσταται παρακράτηση φόρου στη Γερμανία)

πηγη  https://www.e-forologia.gr/forum/viewTopic.aspx?id=40486

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ο Διαχειριστής δεν υποχρεούται σε απαντήσεις επί των σχολίων. Οι απαντήσεις σε ερωτήματα δίδονται έναντι αμοιβής, όπως αναφέρεται σχετικά στο πάνω μέρος του ιστολογίου στο κουτάκι με το τίτλο ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ.

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.