Για τα ερωτήματά σας προτιμήστε την αποστολή email (simvoulatoras@gmail.com) ή την συμπλήρωση της φόρμας με τον τίτλο «Ρωτήστε μας» που υπάρχει κάτω ακριβώς από τον τίτλο του ιστολογίου. Ελάχιστη αμοιβή 25 ευρώ +Φπα 24%. Ελάχιστη αμοιβή για ραντεβού 50 ευρώ +Φπα 24%.Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου 2014

Μεταβίβαση μεριδίων ΕΠΕ από 1.1.2014ΕΡΩΤΗΜΑ:

Κε Σαββίδη ποια είναι η διαδικασία για την μεταβίβαση μεριδίων ΕΠΕ και πως φορολογείται η υπεραξία από 1/1/2014;


H διαδικασία θα γίνει όπως κάθε τροποποίηση καταστατικού δηλ σε συνεργασία με συμβολαιογράφο. Ο φόρος είναι 15% στην υπεραξία σύμφωνα με τον ν 4172/2013 άρθρο 42. Η Υπεραξία σύμφωνα με την  παράγραφο 3, καθορίζεται ως:
3. Ως υπεραξία νοείται η διαφορά μεταξύ της τιμής κτήσης που κατέβαλε ο φορολογούμενος και της τιμής πώλησης που εισέπραξε. Τυχόν δαπάνες που συνδέονται άμεσα με την αγορά ή την πώληση των τίτλων συμπεριλαμβάνονται στην τιμή κτήσης και την τιμή πώλησης και δεν προστίθενται ή αφαιρούνται, αντίστοιχα.

Θα πρέπει να δοθούν οδηγίες από την διοίκηση, Πάντως το τυχόν ποσό της υπεραξίας θα δηλωθεί από τον φορολογούμενο που μεταβιβάζει στην ατομική φορολογική δήλωσή (το 2015 δηλ αν γίνει φέτος μεταβίβαση) και όχι στην εφορία πριν από την μεταβίβαση, όπως γινότανε μέχρι τώρα.
Άρα ξεκινάμε την διαδικασία και την ολοκληρώνουμε και το μόνο που χρειάζεται να ξέρουμε είναι τι θα πληρώσουμε. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα και επειδή δεν έχουν δοθεί οδηγίες από την διοίκηση, η ανάγνωση του νόμου μας λέει ότι το 15% θα μπαίνει πάνω στα αποθεματικά που έχει σχηματίσει η εταιρία από την στιγμή που εισήλθε στο κεφάλαιο ο εταίρος που μεταβιβάζει. Δηλ Εάν μπήκε κάποιος στην ΕΠΕ το 2000 που τα ίδια κεφάλαια ήταν 100.000 ευρώ και τώρα που μεταβιβάζει είναι 200.000 ευρώ τότε υπεραξία είναι η διαφορά δηλ 100.000 ευρώ και θα πληρωθεί 10.000χ15%=15.000 ευρώ φόρος με την υποβολή της ατομικής δήλωσης Φόρου εισοδήματος. Στην περίπτωση όπου κατά την είσοδο του μεταβιβάζοντος τα μερίδια υπήρχε τίτλος κτήσης και από τον τίτλο πρόκυπτε ποσό μικρότερο από τα ίδια κεφάλαια της εταιρίας τότε θα ελαμβάνετο αυτό το ποσό ως τιμή κτήσεως. Δηλ στο παραπάνω παράδειγμα , εάν κατά την απόκτηση των μεριδίων κατεβλήθησαν 50.000 ευρώ τότε ως υπεραξία θα ελαμβάνετο το ποσό των 200.000-50.000=150.000.Τα παραπάνω προκύπτουν από την προσπάθειας ερμηνείας της παρ. 4 του άρθρου 42 του ν.4172/2013 :

4. Σε περίπτωση που οι μεταβιβαζόμενοι τίτλοι είναι εισηγμένοι σε χρηματιστηριακή αγορά, η τιμή κτήσης και η τιμή πώλησης καθορίζονται από τα δικαιολογητικά έγγραφα συναλλαγών, τα οποία εκδίδει η χρηματιστηριακή εταιρεία ή το πιστωτικό ίδρυμα ή όπως δηλώνονται στην εταιρεία «Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία» (Ε.Χ.Α.Ε.) κατά την ημέρα διακανονισμού της συναλλαγής. Σε περίπτωση μεταβίβασης μη εισηγμένων τίτλων, η τιμή πώλησης προσδιορίζεται με βάση την αξία των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας που εκδίδει τους μεταβιβαζόμενους τίτλους κατά το χρόνο της μεταβίβασης ή το τίμημα ή αγοραία αξία που αναγράφεται στη σύμβαση μεταβίβασης, εφόσον αυτό είναι υψηλότερο. Η τιμή κτήσης προσδιορίζεται με βάση την αξία των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας που εκδίδει τους μεταβιβαζόμενους τίτλους κατά το χρόνο απόκτησης ή το τίμημα που αναγράφεται στη σύμβαση μεταβίβασης κατά το χρόνο της απόκτησης των τίτλων, εφόσον οποιοδήποτε από τα ανωτέρω είναι χαμηλότερο. Αν η τιμή κτήσης δεν μπορεί να προσδιοριστεί θεωρείται ότι είναι μηδενική ,εφόσον η αγορά των τίτλων πραγματοποιείται μετά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της διαδικασίας αποϋλοποίησης των τίτλων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, ήτοι την 29η Σεπτεμβρίου του έτους 1999. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού της τιμής κτήσης, με αναγωγή στην ημερομηνία της 29.9.1999, στις περιπτώσεις που οι μεταβιβαζόμενοι τίτλοι έχουν αποκτηθεί πριν την ημερομηνία αυτή.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ο Διαχειριστής δεν υποχρεούται σε απαντήσεις επί των σχολίων. Οι απαντήσεις σε ερωτήματα δίδονται έναντι αμοιβής, όπως αναφέρεται σχετικά στο πάνω μέρος του ιστολογίου στο κουτάκι με το τίτλο ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ.

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.