Για τα ερωτήματά σας προτιμήστε την αποστολή email (simvoulatoras@gmail.com) ή την συμπλήρωση της φόρμας με τον τίτλο «Ρωτήστε μας» που υπάρχει κάτω ακριβώς από τον τίτλο του ιστολογίου. Ελάχιστη αμοιβή 25 ευρώ +Φπα 24%. Ελάχιστη αμοιβή για ραντεβού 50 ευρώ +Φπα 24%.



Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2014

Προσδιορισμός υπεραξίας μεταβίβασης μετοχών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο

Παρακαλούμε ενημερώστε μας για τα παρακάτω:
1. Πως προσδιορίζεται η υπεραξία μεταβίβασης μετοχών μη εισηγμένων από 01/01/2014 και
2. Ποιός είναι τελικά ο συντελεστής φορολόγησης της υπεραξίας;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
1. Με τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν.4172/2013 ορίζεται ότι η υπεραξία που προκύπτει από τη μεταβίβαση μετοχών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο υπόκειται σε φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων για μεταβιβάσεις που πραγματοποιούνται από 1/1/2014 και μετά. 

2. Με την παρ. 3 του άρθρου αυτού ορίζεται ότι ως υπεραξία νοείται η διαφορά μεταξύ της τιμής κτήσης που κατέβαλε ο φορολογούμενος και της τιμής πώλησης που εισέπραξε. 

3. Με την παρ. 4 του άρθρου αυτού ορίζεται ότι σε περίπτωση μεταβίβασης μετοχών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο, η τιμή πώλησης προσδιορίζεται με βάση την αξία των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας που εκδίδει τις μετοχές κατά το χρόνο της μεταβίβασης ή το τίμημα ή αγοραία αξία που αναγράφεται στη σύμβαση μεταβίβασης εφόσον αυτό είναι υψηλότερα. 

Η τιμή κτήσης προσδιορίζεται με βάση την αξία των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας που εκδίδει τις μετοχές που μεταβιβάζονται κατά το χρόνο απόκτησης ή το τίμημα που αναγράφεται στη σύμβαση μεταβίβασης κατά το χρόνο της απόκτησης τους, εφόσον οποιοδήποτε από τα ανωτέρω είναι χαμηλότερο. 
4. Επομένως ο προσδιορισμός της υπεραξίας μεταβίβασης μετοχών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο, θα γίνει σύμφωνα με τον ως άνω περιγραφόμενο τρόπο. 

5. Περαιτέρω με τις διατάξεις του άρθρου 43 του Ν.4172/2013 ορίζεται ότι υπεραξία από τη μεταβίβαση μετοχών μη εισηγμένων στο χρηματιστήριο φορολογείται με συντελεστή 15%. 

Από τις διατάξεις του άρθρου 42 του νόμου αυτού δεν προκύπτει ότι ο φόρος αυτός καταβάλλεται κατά το χρόνο της μεταβίβασης, αλλά όπως είναι διατυπωμένες οι διατάξεις το τελικό αποτέλεσμα, αφού αφαιρεθούν τυχόν ζημίες από πώληση άλλων τίτλων εισηγμένων, μη εισηγμένων κ.λπ. θα φορολογηθεί με συντελεστή 15% με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φυσικού προσώπου.
Σημείωση Συμβουλάτορα:
Τα παραπάνω -ως πρός την απόδοση του φόρου 15%-ισχύουν και για τα κέρδη από μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο.

ΠΗΓΗ http://www.e-forologia.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ο Διαχειριστής δεν υποχρεούται σε απαντήσεις επί των σχολίων. Οι απαντήσεις σε ερωτήματα δίδονται έναντι αμοιβής, όπως αναφέρεται σχετικά στο πάνω μέρος του ιστολογίου στο κουτάκι με το τίτλο ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ.

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.