Για τα ερωτήματά σας προτιμήστε την αποστολή email (simvoulatoras@gmail.com) ή την συμπλήρωση της φόρμας με τον τίτλο «Ρωτήστε μας» που υπάρχει κάτω ακριβώς από τον τίτλο του ιστολογίου. Ελάχιστη αμοιβή 25 ευρώ +Φπα 24%. Ελάχιστη αμοιβή για ραντεβού 50 ευρώ +Φπα 24%.Τρίτη 9 Ιουλίου 2013

Φορολογική δήλωση για Εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες με ασφάλιση εργοσήμου

Σας παρακαλώ την απάντηση σας στα εξής : 
1) Οι αμοιβόμενοι στο έτος 2012 με εργόσημο πως θα υποβάλλουν την φορολογική τους δήλωση , με ποιά βεβαίωση θα προκύψουν οι αποδοχές τους και ποιόν ΑΦΜ εργοδότη θα συμπληρώσουν κατά την υποβολή ηλεκτρονικά της δήλωσης  Ε1  ?
2) Σε ποιόν κωδικό στη δήλωση Ε1 θα γράψουμε τις ασφαλιστικές εισφορές του εργοσήμου  στην δήλωση του  εργοδότη και σε ποιόν στη δήλωση του εργαζομένου ( έκπτωση σύμφωνα με παρ.5 άρθρου 20 Ν.3863/2010).

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
από την επιστημονική ομάδα του  E-FOROLOGIA.GR και συγκεκριμένα από τον κο Βασιλείου Παύλο 

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 47 του Κ.Φ.Ε., από το ακαθάριστο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες εκπίπτει (α) κάθε ποσό για φόρο, τέλος ή δικαίωμα υπέρ το Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου που βαρύνει αυτό το εισόδημα, και, (β) Οι κρατήσεις υπέρ των ασφαλιστικών ταμείων, οι οποίες επιβάλλονται με νόμο. Το ποσό που απομένει αποτελεί το καθαρό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες.
1.1 Η αμοιβή που εισπράττει ο εργάτης γης, αποτελεί εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και το καθαρό εισόδημα δηλώνεται στους κωδικούς 301- 302 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Ε1.
Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο του Ο.Γ.Α. 9/2011, οι παρακρατούμενες εισφορές για εργόσημα του Ο.Γ.Α. (για τους εργάτες γης) έχουν οριστεί σε 10% επί του ποσού του εργοσήμου (παρ. 6 και 6α του άρθρου 22 του Ν.3863/2010). Οι εισφορές αυτές καλύπτουν τη σύνταξη, την ασθένεια και τον Λογαριασμό Αγροτικής Εστίας (ΛΑΕ).

1.2  Στον Ν.3863/2010 αναφέρεται ότι στο τέλος κάθε έτους ο Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (Ο.Γ.Α. εν προκειμένω) στέλνει ετήσια συγκεντρωτική κατάσταση σε εργοδότη και εργαζόμενο.  Επειδή έως σήμερα δεν έχουν αποσταλεί καταστάσεις στους εργαζόμενους και καθώς δεν είναι εφικτό ούτε διαδικτυακά να εκτυπωθεί η κατάσταση/ βεβαίωση, έχω την άποψη ότι η δήλωση θα γίνει με βάση τα εργόσημα που έχουν εξαργυρωθεί εντός του 2012, όπου θα αναγραφεί ως εισόδημα το καθαρό/ εισπραχθέν ποσό (μετά την αφαίρεση των αναλογούντων ασφαλιστικών εισφορών -ποσοστό 10%- όπως προκύπτει και από το σώμα του εργοσήμου).
Τυχόν βεβαιώσεις ασφαλιστικών εισφορών (που εκτυπώνονται από το site του Ο.Γ.Α.), όπου περιλαμβάνουν αυτές που καταβλήθηκαν με εργόσημο, κατά την εκτίμησή μου δεν πρέπει να αναγραφούν στην δήλωση φορολογίας εισοδήματος, καθώς το εισόδημα λαμβάνεται καθαρό (μετά την αφαίρεση των εισφορών αυτών).
1.3 Εναλλακτικά μπορεί να ειπωθεί ότι στους κωδ. 301- 302 αναγράφεται το σύνολο των αποδοχών και στους κωδ. 053- 054 αναγράφεται το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών που καταβλήθηκαν και όπως αυτές προκύπτουν από την βεβαίωση του Ο.Γ.Α. που λαμβάνεται διαδικτυακά. Ο χειρισμός αυτός έχει ουδέτερο αποτέλεσμα στην περίπτωση που το εισόδημα φορολογείται με συντελεστή 10%, όσο δηλαδή είναι το ποσοστό των ασφαλιστικών εισφορών και το ποσοστό έκπτωσης από το φόρο που υπολογίζεται επί του ύψους των ασφαλιστικών εισφορών.
Η πρόταση αυτή εξετάζεται εφόσον όντως συντρέχει περίπτωση έκδοσης/ λήψης βεβαίωσης από τον Ο.Γ.Α. (διαδικτυακά) για τις καταβληθείσες στο ημερολογιακό έτος 2012 ασφαλιστικές εισφορές στις οποίες περιλαμβάνονται και αυτές που καταβλήθηκαν με εργόσημο. Σημειώνεται όμως ότι αυτό δεν έχει διασταυρωθεί και θα πρέπει κάθε υπόχρεος να εξετάζει το περιεχόμενο της βεβαίωσης.  
Ως προσωπική θέση, θεωρώ ότι πρέπει ο χειρισμός να είναι αυτός της παραπάνω παρ 1.2. Σχετικό και το σχόλιο της παρ. 2 για τους κωδικούς 053-054.
2. Η έκπτωση που αναφέρει η παρ. 5 του άρθρου 20 του ν. 3863/2010, είχε τεθεί ως περίπτωση ια΄ στην παρ. 1 του άρθρου 8 του ΚΦΕ, η οποία όμως καταργήθηκε με την   παρ. 1 του άρθρου 27 του Ν.3986/2011. Συνεπώς, έχουμε την άποψη ότι αφού το καθαρό ποσό προκύπτει μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για ασφαλιστικές εισφορές, μετά την κατάργηση της περίπτωσης ια΄ της παρ. 1 του άρθρου 8 του ΚΦΕ, δεν υφίσταται λόγος αναγραφή του σχετικού ποσού των ασφαλιστικών εισφορών στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος Ε1. Εξάλλου, στους κωδικούς 053-054 του πίνακα 7 του εντύπου Ε1, όπως αναφέρεται στο σχετικό βιβλιάριο οδηγιών του Υ.Ο, δεν αναγράφονται οι εισφορές που παρακράτησαν οι εργοδότες από τους μισθωτούς και έχουν αφαιρεθεί από τις αποδοχές τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ο Διαχειριστής δεν υποχρεούται σε απαντήσεις επί των σχολίων. Οι απαντήσεις σε ερωτήματα δίδονται έναντι αμοιβής, όπως αναφέρεται σχετικά στο πάνω μέρος του ιστολογίου στο κουτάκι με το τίτλο ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ.

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.