Για τα ερωτήματά σας προτιμήστε την αποστολή email (simvoulatoras@gmail.com) ή την συμπλήρωση της φόρμας με τον τίτλο «Ρωτήστε μας» που υπάρχει κάτω ακριβώς από τον τίτλο του ιστολογίου. Ελάχιστη αμοιβή 25 ευρώ +Φπα 24%. Ελάχιστη αμοιβή για ραντεβού 50 ευρώ +Φπα 24%.Δευτέρα 22 Απριλίου 2013

Φορολογική αντιμετώπιση του ποσού αποζημίωσης λόγω τροχαίου

Του  ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
Απάντηση σε σχετικό ερώτημα που υπεβλήθη από την κα
ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΡΟΗ
Έχουμε την άποψη ότι υφίσταται η ίδια αντιμετώπιση, ανεξάρτητα αν η συγκεκριμένη αποζημίωση καταβάλλεται σε ενήλικα, καθώς ο λόγος, ο σκοπός και οι ανάγκες που καλύπτει δεν διαφοροποιούνται ανάλογα με την ηλικία του προσώπου που τη λαμβάνει.
Προς επίρρωση των ανωτέρω, σημειώνεται και το έγγραφο 1043184/25-5-2005, με το οποίο αναφέρεται ότι η αποζημίωση που καταβάλλεται σε φορολογούμενο για την κάλυψη των δαπανών που προκλήθηκαν από ατύχημα, δεν φορολογείται δεδομένου ότι αφορούν δεδουλευμένες δαπάνες (ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης).
β) Με την εγκύκλιο ΠΟΛ 1054/2000, κοινοποιήθηκε η υπ’  αριθμό 777/1999 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με την οποία έγινε δεκτό ότι   ηαποζημίωση που επιδικάζεται σε πρόσωπο που ασκεί ατομική εμπορική επιχείρηση η ελευθέριο επάγγελμα λόγω τραυματισμού του αποτελεί εισόδημα εμπορικών επιχειρήσεων ή από ελευθέρια επαγγέλματα,  ως αντικρίζουσα την απώλεια του εισοδήματός τους λόγω της ανικανότητας τους προς εργασία (διαφυγόν κέρδος) που επήλθε από τον τραυματισμό τους σε τροχαίο ατύχημα (σχετ και η ΣΤΕ 1121/1994).
γ) Με το έγγραφο 10449958/4-5-1999 κρίθηκε από τη διοίκηση ότι η αποζημίωση που επιδικάζεται σε πρόσωπο που υπέστη ψυχική οδύνη δεν συνιστά εισόδημα και δεν φορολογείται (σχετικά και τα έγγραφα 1095688/6-11-2000).
δ) Σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν. 3986/2011, η ειδική εισφορά αλληλεγγύης επιβάλλεται στα εισοδήματα (πραγματικό ή τεκμαρτό, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο) των φυσικών προσώπων άνω των 12.000 ευρώ. Συνεπώς, τα ποσά των περιπτώσεων α΄ και γ΄ που λαμβάνει ο φορολογούμενος και δεν χαρακτηρίζονται ως εισόδημα δεν επιβαρύνονται με την εισφορά αλληλεγγύης και έχουμε την άποψη της μη καταχώρησής  τους στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, καθώς δεν προβλέπεται ανάλογος κωδικός βάσει του εντύπου Ε1 του οικ. έτους 2012

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ο Διαχειριστής δεν υποχρεούται σε απαντήσεις επί των σχολίων. Οι απαντήσεις σε ερωτήματα δίδονται έναντι αμοιβής, όπως αναφέρεται σχετικά στο πάνω μέρος του ιστολογίου στο κουτάκι με το τίτλο ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ.

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.