Για τα ερωτήματά σας προτιμήστε την αποστολή email (simvoulatoras@gmail.com) ή την συμπλήρωση της φόρμας με τον τίτλο «Ρωτήστε μας» που υπάρχει κάτω ακριβώς από τον τίτλο του ιστολογίου. Ελάχιστη αμοιβή 25 ευρώ +Φπα 24%. Ελάχιστη αμοιβή για ραντεβού 50 ευρώ +Φπα 24%.Δευτέρα 11 Μαρτίου 2013

Φορολογικές απορίες

Του  Σιωμόπουλου Ιωάννη Κ, από το ΒΗΜΑ
Η κυρία Δήμητρα Π. ερωτά:

«Παρακαλώ πάρα πολύ να μου απαντήσετε στην εξής  απορία:
Είμαι σύζυγος και μητέρα δύο παιδιών. Εχω κατάθεση στην τράπεζα σε λογαριασμό μου σε χρήματα που μου άφησαν οι γονείς μου για ασφάλειά μου, καθώς δεν έχω δική μου σύνταξη. Για τα χρήματα αυτά δεν έχει κανείς εκτός εμού γνώση.

Σας ερωτώ αν πρέπει να δηλωθούν στην κοινή μετά του συζύγου μου δήλωση. Σας παρακαλώ απαντήστε μου μέσω της στήλης σας γιατί έχω μεγάλη ανησυχία».

Απάντηση:
Από εφέτος οι τόκοι καταθέσεων, παρά το γεγονός ότι φορολογούνται στην πηγή με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης, θα δηλώνονται υποχρεωτικά στη δήλωση φόρου εισοδήματος προκειμένου να υπολογιστεί αυξημένη εισφορά αλληλεγγύης. Κατά συνέπεια αναπόφευκτα η αποκρυβείσα από το οικογενειακό σας περιβάλλον κατάθεση θα αποκαλυφθεί. Φρόνιμο είναι, προτού αποκαλυφθεί κατ' αυτόν τον τρόπο η ύπαρξη λογαριασμού κατάθεσης, από κοινού με τον σύζυγο τον οποίο κακώς αγνοήσατε, να ανοίξετε κοινό λογαριασμό που αποτελεί τη συνήθη πρακτική.
Ποιους αφορούν οι μειώσεις του φόρου
Ο κ. Κωνσταντίνος Χατζηφραντζεσκάτος ερωτά:

«Θα ήθελα μια ενημέρωση παρακαλώ για τα παρακάτω θέματα:

1. Στο νέο φορολογικό αναφέρεται ότι σε μισθούς και συντάξεις, εφόσον προκύπτει αρνητικός φόρος (μετά τη μείωση του φόρου των 2.100 ή αντίστοιχα με το εισόδημα) τότε ο φόρος αυτός δεν επιστρέφεται. Αυτό ισχύει και για τους ελεύθερους επαγγελματίες;

2. Οι ασφαλιστικές εισφορές των ελεύθερων επαγγελματιών, που πλέον θα αφαιρούνται ολόκληρες και όχι ως ποσοστό 10%, θα αφαιρούνται σαν έξοδο από το Ε3 ή όπως παλιά από το Ε1 στο πεδίο "Ασφαλιστικές εισφορές ταμείων";

3. Σε περίπτωση μισθωτού που έχει και επιπλέον δραστηριότητα της παροχής υπηρεσιών με ποια κλίμακα θα φορολογηθεί;».

Απάντηση:
1. Καταρχήν θα πρέπει να σημειωθεί ότι η μείωση του φόρου με το ποσό των 2.100 ευρώ και για εισόδημα μέχρι 21.000 ευρώ αφορά μόνο τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους. Για εισόδημα πάνω από 21.000 ευρώ, το ποσό των 2.100 ευρώ μειώνεται κατά 100 ευρώ ανά 1.000 ευρώ εισοδήματος μεγαλύτερου των 21.000 ευρώ. Για εισόδημα 42.000 ευρώ δεν υπάρχει μείωση του φόρου. 2. Οι ασφαλιστικές εισφορές των ελεύθερων επαγγελματιών θα αφαιρούνται στο σύνολό τους από τα ακαθάριστα έσοδα. 3. Αν μισθωτός έχει και εισόδημα από ενοίκια, για το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες θα φορολογηθεί με την κλίμακα φόρου για μισθωτούς και για το εισόδημα από ενοίκια θα φορολογηθεί με την ιδιαίτερη κλίμακα φόρου που έχει θεσπισθεί για το εισόδημα από μισθώματα.

Αναστολή του τεκμηρίου για ακίνητα
Ο κ. Δημήτριος Ζαβερδινός ερωτά:

«Παρακαλώ διά των στηλών της εγκρίτου εφημερίδας σας να τύχω της παρακάτω διευκρινίσεως. Από ό,τι γνωρίζω το τεκμήριο αγοράς ακινήτων και ανέγερσης οικοδομών έχει ανασταλεί ως 31.12.2013.
Με την ψήφιση πρόσφατα του νέου φορολογικού νομοσχεδίου παραμένει ως έχει το παραπάνω τεκμήριο ή καταργείται και ισχύει κάτι το διαφορετικό;».

Απάντηση:
Η αναστολή μέχρι 31.12.2013 του τεκμηρίου αγοράς ακινήτων και ανέγερσης οικοδομών εξακολουθεί να ισχύει και μετά την ψήφιση του Ν. 4110/2013.

Χωριστές δηλώσεις συζύγων
Ο κ. Δημήτρης Ανδριανάκος ερωτά:

«Εχω οριστεί δικαστικός συμπαραστάτης της ανάπηρης συζύγου μου. Ο φορολογικός κανονισμός ορίζει να κάνουμε χωριστές φορολογικές δηλώσεις, κάτι που προσπάθησα να κάνω, αλλά το σύστημα υποβολής δηλώσεων το δέχεται μόνο αν δεν σημειώσω έγγαμος στη δήλωσή μου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα όχι μόνο να έχω επιστροφή φόρου αλλά να πληρώσω και από πάνω. Δηλαδή οι όποιες φοροαπαλλαγές μάς αφορούν ως ζευγάρι καταργούνται. Αρχισε ένα πάρε-δώσε επιστολών όπου και η ΔΟΥ Κορίνθου, αλλά και η Δ/νση Φορολογίας Εισοδήματος του υπουργείου απάντησαν ότι είναι σύννομο να παραποιήσω τα στοιχεία της οικογενειακής μου κατάστασης και να δηλώσω άγαμος. Κατέληξα να στείλω επιστολή στο γραφείο του υπουργού Οικονομικών όπου ζητώ να εξαιρούνται των χωριστών δηλώσεων τα ζευγάρια όταν συντρέχει δικαστική συμπαράσταση λόγω αναπηρίας τού ενός εκ των συζύγων.
Η επιστολή εστάλη στον υπουργό, από εκεί στον υφυπουργό κ. Μαυραγάνη και από εκεί σε υπάλληλο της Δ/νσης Φορολ. Εισοδ., ο οποίος δεν μπορεί να πάρει καμία απόφαση.

Θα ήθελα να μου πείτε αν γνωρίζετε κάτι ανάλογο. Κατά τη γνώμη μου είναι προφανές ότι κάτι ξέφυγε του συντάκτη του φορολογικού κανονισμού, και δεν νομίζω ότι έχουν σκοπό να απαντήσουν στην επιστολή μου. Προσπαθώ να βρω άκρη από την άνοιξη που μας πέρασε, καταλήγω σε σας μην τυχόν και η δημοσιοποίηση (της επιστολής που έγραψα στον υπουργό) τους βοηθήσει να την απαντήσουν. Γνωρίζω ότι πρέπει να τύχει και του δικού σας ενδιαφέροντος, όλα τα στοιχεία είναι στη διάθεσή σας αν το ζητήσετε».

Απάντηση:
Στη διάταξη της περίπτωσης γ' της παρ. 2 του άρθρου 61 του Κώδικα Φορολογίας και Εισοδήματος ορίζεται ότι οι σύζυγοι υποβάλλουν χωριστή δήλωση όταν ο ένας από τους συζύγους έχει υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση. Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1666 του Α.Κ. σε δικαστική συμπαράσταση υποβάλλεται ο ενήλικος: α) όταν λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής ή λόγω σωματικής αναπηρίας αδυνατεί εν όλω ή εν μέρει να φροντίζει μόνος τους τις υποθέσεις του, β) όταν λόγω ασιτίας, τοξικομανίας ή αλκοολισμού εκθέτει στον κίνδυνο στέρησης τον εαυτό του, το σύζυγο, τους κατιόντες ή ανιόντες.

Η υποβολή σε δικαστική συμπαράσταση αποφασίζεται από το δικαστήριο ύστερα από αίτηση του ιδίου του πασχόντος, ή του συζύγου του, εφόσον υπάρχει έγγαμη συμβίωση, ή των γονέων, ή των τέκνων, ή του εισαγγελέα ή και αυτεπαγγέλτως.

Με βάση τα πιο πάνω, αν ένας από τους συζύγους έχει υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση, δήλωση φορολογίας εισοδήματός του υποβάλλει το πρόσωπο που από το δικαστήριο έχει διοριστεί δικαστικός συμπαραστάτης.
Οι σύζυγοι έχουν ίδια φορολογική υποχρέωση για το εισόδημα που ο καθένας αποκτά είτε υποβάλλουν κοινή δήλωση είτε υποβάλλουν ξεχωριστή δήλωση για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 61 του ΚΦΕ. Ωστόσο σε ακραία περίπτωση με την υποβολή ξεχωριστής δήλωσης οι σύζυγοι χάνουν τη δυνατότητα της μεταφοράς των μειώσεων φόρου του ενός συζύγου από τον φόρο του άλλου συζύγου για τους λόγους που αναφέρονται στην παρ. 6 του άρθρου 9 του ΚΦΕ.

Υποχρεώσεις κατοίκων εξωτερικού
Η κυρία Μαρκέλλα Σινιώρη ερωτά:

«Ζω και εργάζομαι στην Αγγλία περίπου 10 έτη. Φορολογούμαι στην Αγγλία για το εισόδημα από την εργασία μου. Στην Ελλάδα δεν έχω αυτοκίνητο, επικαρπία ακινήτου ή άλλο εισόδημα. Εχω υποβάλει Ε9 για την ψιλή κυριότητα που έχω της κατοικίας που μένουν οι γονείς μου και οι οποίοι έχουν την επικαρπία της. Εχω ΑΦΜ στη ΔΟΥ της κατοικίας των γονέων μου.

Ερώτημα: Στην Ελλάδα υποβάλλω φορολογική δήλωση ή όποιο άλλο στοιχείο;».

Απάντηση:
Δεν έχετε καμία φορολογική υποχρέωση στην Ελλάδα.

Ο κ. Γεώργιος Τσουκαλάς ερωτά:

«Το 1980 αγόρασα έναν όροφο 155 τετρ. μέτρα ο οποίος ήταν στα μπετά. Επειτα από έναν χρόνο έχτισα το διαμέρισμα χρησιμοποιώντας τα 3/4 περίπου της συνολικής επιφάνειας του ορόφου. Το υπόλοιπο έμεινε αδιαμόρφωτος χώρος. Οταν το δήλωσα στον δήμο για να πάρω ρεύμα είχαμε διαφωνία ως προς τα τετραγωνικά, αλλά έπειτα από δικαστική απόφαση ορίστηκε η επιφάνεια του σπιτιού στα 115 τ.μ. Αργότερα όταν έκανα την πρώτη δήλωση Ε9 καταχώρισα τα 115 τ.μ. ως κατοικία (κωδικός 1) και τα υπόλοιπα 40 (αδιαμόρφωτος χώρος) με τον κωδικό 99 ως ημιτελές. Εκτοτε στην ετήσια δήλωση εισοδήματος καταχωρίζονται τα 115 τ.μ. ως ιδιοκατοίκηση. Τα τελευταία δύο χρόνια υποβάλλω ηλεκτρονικά τη δήλωση εισοδήματος και μου εμφανίζει στην οθόνη τον αδιαμόρφωτο χώρο ως δεύτερη κατοικία. Πού είναι το λάθος;».

Απάντηση:
Για τα ημιτελή κτίσματα συμπληρώνεται ο κωδικός 99 του εντύπου Ε9, αλλά το κτίσμα γράφεται σε άλλη ιδιαίτερη γραμμή του εντύπου. Αν έτσι έχει συμπληρωθεί το έντυπο δεν πρέπει να υπάρχει λάθος.


Χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων

Ο κ. Δημήτριος Αγγέλης ερωτά:

«Η κόρη μου Γεωργία Αγγέλη έχει στον 2ο όροφο πολυκατοικίας (από αντιπαροχή) ένα διαμέρισμα (Β-1) επιφανείας 82,67 τ.μ. Ο εκάστοτε κύριος του διαμερίσματος αυτού έχει, σύμφωνα με τη σύσταση και τη διανομή οριζοντίων ιδιοκτησιών της πολυκατοικίας, δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης (δουλεία χρήσης) σε:
α) Χώρο στάθμευσης αυτοκινήτου (πάρκινγκ) στην πιλοτή (ΙΡ-1) επιφανείας 10,13 τ.μ., χωρίς ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου.
β) Στο ήμισυ (50%) εξ αδιαιρέτου του πάρκινγκ (ΙΡ-6) επιφανείας 10,13 τ.μ., που είναι ακάλυπτο (μη στεγασμένο), ευρίσκεται στον ακάλυπτο χώρο της πολυκατοικίας και δεν έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου. Συνολικά το διαμέρισμα έχει πάρκινγκ: 10,13 + 1/2 Χ 10,13 = 15,20 τ.μ.
Το ερώτημα είναι το εξής:
α) Αν πρέπει αυτό το 15,20 τ.μ. να αναγραφεί στο Ε9 (όπως είναι γραμμένο στο Ε9 που σας εσωκλείω);
β) Αν έπρεπε να γραφεί σε κάποια άλλη θέση του Ε9;
γ) Μήπως δεν χρειαζόταν να αναγραφεί καθόλου στο Ε9;
Βέβαιος ων ότι θα τύχω απάντησή σας σύντομα, διά μέσου του "Βήματος"».

Απάντηση:
Στη στήλη 9 του εντύπου Ε9 αναγράφεται ο κωδικός της κατηγορίας του ακινήτου. Στον κωδικό 1 της στήλης αυτής αναγράφεται η κατοικία-διαμέρισμα μετά των παρακολουθημάτων και των βοηθητικών χώρων. Οι χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων εντός πιλοτής ή ακάλυπτου χώρου αναγράφονται στην ίδια γραμμή που αναγράφεται το ακίνητο, αλλά στη στήλη βοηθητικών χώρων, μόνο στην περίπτωση που αποτελούν παρακολούθημα του συγκεκριμένου ακινήτου, δηλαδή αναφέρονται στο μεταβιβαστικό συμβόλαιο ως παρακολουθήματα, ή ως δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης. Το ίδιο ισχύει και για αποθήκες κατοικιών που δεν αποτελούν ανεξάρτητες ιδιοκτησίες.

Η υπερ-φορολόγηση των ακινήτων

Η κυρία Ευκλίδου Σαμλιάνη ερωτά:

«Αφορμή για το σημερινό γράμμα μου είναι οι προτάσεις της ΠΟΜΙΔΑ για τον νέο ΦΑΠ όπου συμφωνώ γιατί εμείς οι μικροϊδιοκτήτες ακινήτων έχουμε φθάσει και ξεπεράσει τα όριά μας. Ενα παράδειγμα δικό μας χαρακτηριστικό: Ο γιος μου είναι ιδιοκτήτης ενός καταστήματος 71, 60 τ.μ. ισόγειο + 63 υπόγειο στην οδό Β. Τσιτσάνη (πρώην Λαρίσης) 5 στα Τρίκαλα Θεσσαλίας. Εκεί όχι μόνο έχει ορισθεί συντελεστής εμπορικότητας 4,5 (όπως στο Κολωνάκι) αλλά και δεν λαμβάνεται υπ' όψιν ότι έχει μικρή πρόσοψη, γύρω στα 6 μ. Νομίζω αυτό είναι το λεγόμενο κριτήριο βάθους. Το αποτέλεσμα είναι να βγαίνει αντικειμενική αξία του ακινήτου 397.000! Σημειωτέον, ένα νοικιασμένο σε παρασκευή + εμπορία τυροπιτών - πιτσών κτλ. και το μηνιαίο ενοίκιο έπειτα από αλλεπάλληλες μειώσεις είναι 964 ευρώ, δηλαδή 1.000 με το χαρτόσημο 3,6%. Το κτίριο είναι του 1964. Συμφωνώ απόλυτα με την 3 πρόταση του ΠΟΜΙΔΑ, αλλιώς εκ των πραγμάτων δεν θα μπορέσουμε να είμαστε συνεπείς. Λυπούμαι που σας κούρασα για μια υπόθεση που είναι σταγόνα στον ωκεανό σε μια Ελλάδα με τόση ανεργία και φτώχεια. Τα στοιχεία του ακινήτου στη διάθεσή σας».

Απάντηση:
Το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των ακινήτων που μεταβιβάζονται με οποιαδήποτε αιτία ή κατέχονται είναι ένα «έξυπνο» και έντιμο σύστημα προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων. Στις περισσότερες περιπτώσεις οι αξίες των ακινήτων που προσδιορίζονται με το σύστημα αυτό είναι αρκετά κατώτερες των αγοραίων τιμών των ακινήτων. Ωστόσο, ως αντικειμενικό σύστημα είναι βέβαιο ότι έχει και υπερβολές, μια από τις οποίες είναι ότι σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν ορισθεί συντελεστές εμπορικότητας των δρόμων, οι οποίοι συντελεστές προσδιορίζουν την αξία των εμπορικών ακινήτων, και είναι υπερβολικοί. Η ΠΟΜΙΔΑ θα πρέπει να εντοπίσει τις περιπτώσεις όπου υπάρχουν υψηλοί συντελεστές εμπορικότητας και να ζητήσει την αναθεώρηση του ύψους τους.

Εισόδημα που δεν εισπράχθηκε

Ο κ. Απόστολος Κοντιζάς ερωτά:

«Εχω καταβάλει φόρους στη ΔΟΥ Π. Φαλήρου για εισοδήματα τα οποία δεν έχω εισπράξει. Οι φόροι αυτοί μου επιστρέφονται; 'Η με κάποιον τρόπο συμψηφίζονται με άλλες οφειλές μου φορολογικές; Τα υπό συζήτηση εισοδήματα δηλώθηκαν κανονικά και φορολογήθηκαν, δεν εισπράχθησαν όμως, διότι η υπό συζήτηση εταιρεία, η οποία έπρεπε να μου καταβάλει τα δηλωθέντα και μη εισπραχθέντα εισοδήματα, ήταν συμφερόντων Απόστολου Αλαμανή ή Alfa Alfa Holding η οποία έγινε δεκτή στο άρθρο 44 με αποτέλεσμα να μην καταβάλει τελικά τα οφειλόμενα προς εμένα, τα οποία ήταν μισθοδοσία».

Απάντηση:
1. Σύμφωνα με το άρθρο 40 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος χρόνος απόκτησης του εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες θεωρείται ο χρόνος που ο δικαιούχος απέκτησε δικαίωμα είσπραξης. Αν ο δικαιούχος εισπράττει καθυστερημένα δεδουλευμένες αποδοχές σε έτος μεταγενέστερο από το έτος στο οποίο ανάγονται, λόγω έκδηλης οικονομικής αδυναμίας του εργοδότη του και εφόσον έγινε επίσχεση της εργασίας από τους μισθωτούς, ή αν ο εργοδότης κηρύχθηκε σε κατάσταση πτώχευσης, χρόνος απόκτησης αυτών των αποδοχών είναι ο χρόνος στον οποίο εισπράττονται. Συνεπώς αν ο εργοδότης σας έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης τα εισοδήματα που σας οφείλει, έπρεπε να δηλωθούν όταν εισπραχθούν. Ομως εσείς σπεύσατε να τα δηλώσετε και εφόσον δεν υποβάλατε ανακλητική δήλωση ως 31.12.2012, οι φόροι που καταβλήθηκαν ούτε επιστρέφονται ούτε συμψηφίζονται.

Κάτοικος αλλοδαπής - Υποχρεώσεις

Ο κ. Γεώργιος Γεωργαντάς ερωτά:

«Καλημέρα, είμαι μόνιμος κάτοικος εξωτερικού, χωρίς εισοδήματα στην Ελλάδα. Το 2012 αγόρασα ένα διαμέρισμα στην Ελλάδα για ιδιοκατοίκηση στο μέλλον. Δεν το νοικιάζω και δεν μου αποφέρει εισόδημα. Εχω δυο ερωτήσεις: 1. Πρέπει να υποβάλω δήλωση με το έντυπο Ε1 και Ε9 ή μόνον το Ε9 ή κανένα από τα δύο; 2. Αν πρέπει να υποβάλω το έντυπο Ε1 πρέπει να δηλώσω τα εισοδήματα που απέκτησα στο εξωτερικό;».

Απάντηση:
Εχετε υποχρέωση να υποβάλετε δήλωση φόρου εισοδήματος (έντυπο Ε1) και δήλωση ακινήτων (έντυπο Ε9).

Αδυναμία πληρωμής μισθωμάτων

Ο κ. Γεώργιος Λουκάς ερωτά:

«Είμαι συνταξιούχος και ενοικιάζω δύο διαμερίσματα σε οικογένειες με μικρά παιδιά οι οποίες λόγω ανεργίας και οικονομικής δυσπραγίας έχουν σταματήσει να μου δίνουν το ενοίκιο. Επειδή δεν θέλω να τους κάνω έξωση ρωτώ αν μπορώ να δικαιολογήσω την παραμονή τους για ένα χρονικό διάστημα ως φιλοξενία ή παραχώρηση για να μην πληρώνω τον φόρο».

Απάντηση:
Δυστυχώς, ο φορολογικός νόμος δεν δίνει στη δική σας περίπτωση τη δυνατότητα να έχετε απαλλαγή από τον φόρο. Δωρεάν παραχώρηση δεν μπορείτε να κάνετε διότι ήδη έχετε καταθέσει στην αρμόδια ΔΟΥ μισθωτήριο.

Αποδείξεις δαπανών χρήσης 2013

Ο κ. Αλέξιος Παππάς ερωτά:

«Σας παρακαλώ για μια απάντηση. Το εισόδημά μου 2013 υπολογίζεται:
- Δικό μου: Σύνταξη 24.000 ευρώ, ενοίκια 4.000 = 28.000 ευρώ.
- Της συζύγου: ενοίκια 10.000 ευρώ.
α) Αποδείξεις 25% θα υπολογιστούν:
- Δικές μου: 24.000 Χ 25% = 6.000 ευρώ ή
28.000 Χ 25% = 7.000 ευρώ.
- Της συζύγου: 10.000 Χ 25% = 2.500, ή 10.000 Χ 0% = 0.
β) Μείωση φόρου πέραν εισοδήματος 21.000 ευρώ, θα υπολογιστεί:
- Δική μου: Με βάση εισόδημα 24.000 ευρώ, 2.100 - 300 = 1.800 ευρώ μείωση, ή
με βάση εισόδημα 28.000 ευρώ, 2.100 - 700 = 1.400 ευρώ.
- Της συζύγου: Με βάση εισόδημα γενικό 10.000 ευρώ, 2.100-0 = 2.100 ευρώ ή
με βάση εισόδημα ενοικίων 10.000 = 0 ευρώ.».

Απάντηση:
1. Με τις διατάξεις του νέου φορολογικού νόμου έχει θεσπιστεί ιδιαίτερη κλίμακα για μισθωτούς και συνταξιούχους, ιδιαίτερη κλίμακα για εισοδήματα από ατομική επιχείρηση και ελευθέρια επαγγέλματα, καθώς και ιδιαίτερη κλίμακα για εισοδήματα από ακίνητα και κινητές αξίες. 2. Με τις διατάξεις του νέου αυτού φορολογικού νόμου έχει προβλεφθεί μια μείωση του φόρου μόνο των μισθωτών και των συνταξιούχων ανάλογα με το ύψος του εισοδήματός τους. 3. Για να έχουν οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι τη μείωση του φόρου που έχει προβλεφθεί θα πρέπει να προσκομίσουν αποδείξεις δαπανών σε ποσοστό 25% του δηλούμενου και φορολογούμενου εισοδήματος και μέχρι ποσό δαπανών 10.500 ευρώ. Η διάταξη δεν αποσαφηνίζει αν το ποσοστό 25% θα υπολογίζεται στο εισόδημα που αποκτάται μόνο από μισθωτές υπηρεσίες ή στο συνολικό ποσό που αποκτούν οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι από κάθε πηγή. 4. Αποψη της στήλης είναι ότι το ποσοστό 25% θα πρέπει να υπολογιστεί μόνο στο ποσό της σύνταξής σας, ενώ η σύζυγος που αποκτά εισόδημα δεν έχει υποχρέωση να προσκομίσει αποδείξεις δαπανών. 5. Στη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 9 του ΚΦΕ όπως η διάταξη αυτή ισχύει μετά την αντικατάστασή της με το άρθρο 1 του νέου φορολογικού νόμου, ορίζεται ότι ο φόρος που αναλογεί στο εισόδημα των μισθωτών και των συνταξιούχων με βάση τη νέα κλίμακα, μειώνεται κατά 2.100 ευρώ για εισοδήματα μέχρι 21.000 ευρώ. Εφόσον ο φόρος που προκύπτει είναι μικρότερος των 2.100 ευρώ, το ποσό της μείωσης περιορίζεται στο ποσό του φόρου. Για εισόδημα πάνω από 21.000 ευρώ το ποσό της μείωσης περιορίζεται κατά 100 ευρώ ανά 1.000 ευρώ εισοδήματος και μέχρι εξαντλήσεως του ποσού των 2.100 ευρώ. Κατά συνέπεια, η μείωση του φόρου για εσάς θα είναι 1.800 ευρώ, ενώ η σύζυγος δεν θα έχει καμία μείωση του φόρου.

Αξιωματικοί Ναυτικού

Ο κ. Αδαμάντιος Δισάκιας ερωτά:

«Αξιωματικός Εμπορικού Ναυτικού υποχρεούται να μαζεύει αποδείξεις για Εφορία;».

Απάντηση:
Οι αξιωματικοί του Εμπορικού Ναυτικού φορολογούνται με αναλογικούς συντελεστές και δεν έχουν μείωση του φόρου, έτσι ώστε να είναι αναγκαία η προσκόμιση αποδείξεων δαπανών.

Η ψιλή κυριότητα

Ο κ. Διομήδης Ζιάγαλος ερωτά:

«Σε περίπτωση που ο επικαρπωτής ακινήτου το οποίο ενοικιάζει και έχει εισόδημα από αυτό αδυνατεί να πληρώσει τον φόρο εισοδήματος που του έχει καταλογιστεί, έχει κάποιες φορολογικές συνέπειες ο έχων την ψιλή κυριότητα του εν λόγω ακινήτου;».

Απάντηση:
Ο ψιλός κύριος του ακινήτου δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για τη μη καταβολή από τον επικαρπωτή του φόρου εισοδήματός του.

Αγορά πρώτης κατοικίας

Ο κ. Δημήτρης Κριτσώνης ερωτά:

«Προτίθεμαι να αγοράσω ένα διαμέρισμα 100 τ.μ., το οποίο αποτελεί για μένα πρώτη κατοικία. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την απαλλαγή μου από τον φόρο μεταβίβασης;».

Απάντηση:
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 1078/1980 οι προϋποθέσεις για την απαλλαγή από τον φόρο μεταβίβασης όταν αγοράζεται πρώτη κατοικία είναι οι ακόλουθες:

Ο αγοραστής ή η σύζυγός του ή τα ανήλικα παιδιά του να μην έχουν δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας ή οικήσεως σε άλλη οικία ή διαμέρισμα που πληροί τις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειάς του ή δικαίωμα πλήρους κυριότητας επί οικοπέδου οικοδομήσιμου ή επί ιδανικού μεριδίου οικοπέδου, στο οποίο αντιστοιχεί εμβαδόν κτίσματος που πληροί τις στεγαστικές του ανάγκες, και βρίσκονται σε δημοτικό διαμέρισμα με πληθυσμό άνω των 3.000 κατοίκων. Ακόμη για την απαλλαγή απαιτείται το αγοραζόμενο οικόπεδο ή το γήπεδο στο οποίο βρίσκεται η αγοραζόμενη οικία ή το διαμέρισμα να είναι οικοδομήσιμο και εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου δήμου ή κοινότητας, και μεταξύ αγοραστή και πωλητή να μην υπάρχει συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας πρώτου βαθμού.
Οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση της απαλλαγής θα πρέπει να συντρέχουν στο όνομα του αγοραστή.

Θεωρείται ότι καλύπτονται οι στεγαστικές ανάγκες του αγοραστή και της οικογένειάς του, αν το συνολικό εμβαδόν της καθαρής επιφάνειας (της επιφάνειας χωρίς τους κοινόχρηστους χώρους) κατοικιών που υφίστανται ή υπάρχει η δυνατότητα βάσει των πολεοδομικών διατάξεων να ανεγερθούν είναι: 70 τ.μ., προσαυξανόμενα κατά 20 τ.μ. για καθένα από τα δύο πρώτα παιδιά του και 25 τ.μ. για το τρίτο και τα επόμενα τέκνα. Κατ' εξαίρεση, οι στεγαστικές ανάγκες του αγοραστή με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% αυξάνονται από 70 τ.μ. σε 90 τ.μ. (άρθρο 16 παρ. 14 Ν. 3522/2006).

Η απαλλαγή παρέχεται με τον όρο ότι το ακίνητο θα παραμείνει στην κυριότητα του αγοραστή για τουλάχιστον μία πενταετία.

Τι ισχύει για τεκμήρια και «πόθεν έσχες»

Ο κ. Γρηγόριος Ντόκος ερωτά:

«Για αγορά εντός του 2012 διαμερίσματος 55 τ.μ., αντικειμενικής και βάσει συμβολαίου αξίας 65.000 ευρώ, που δεν είναι πρώτη κατοικία, τι ισχύει σε ό,τι αφορά "πόθεν έσχες" και τεκμήρια;».

Απάντηση:
1. Η αγορά ακινήτου η οποία θα πραγματοποιηθεί ως 31.12.2013 δεν αποτελεί τεκμήριο απόκτησης περιουσιακών στοιχείων. 2. Η κατοικία που αγοράσατε, αν ιδιοχρησιμοποιείται, θα υπαχθεί στις λεγόμενες αντικειμενικές δαπάνες με τις οποίες προσδιορίζεται το τεκμαρτό εισόδημα του φορολογουμένου.

Καταβολή του ΦΑΠ σε τρεις δόσεις

Ο κ. Αγγελος Χατζηδρακόγλου ερωτά:

«Θα ήθελα να ρωτήσω αν οι δόσεις του ΦΑΠ 2010 είναι μηνιαίες ή διμηνιαίες».

Απάντηση:
Με τη διάταξη του άρθρου 33 του Ν. 3986/2011 ορίστηκε ότι ειδικά για τα έτη 2010 και 2011 ο Φόρος Ακίνητης Περιουσίας που αναλογεί στα φυσικά πρόσωπα, ανεξάρτητα από τον χρόνο βεβαίωσής του, καταβάλλεται σε τρεις (3) ίσες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται ως την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του επόμενου μήνα από τη βεβαίωση του φόρου και η καθεμία από τις επόμενες, την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του δεύτερου και του τρίτου μήνα, αντιστοίχως, από τη βεβαίωση του φόρου.

7 σχόλια:

 1. Γειά σας! Θέλω να κάνω τη δήλωση του Ε1 στο Taxisnet φέτος χωρίς να πάω σε λογιστή, όμως έχω κάποιες απορίες:
  1) το συνολικό καθαρό ποσό του μισθού μου για το 2012 είναι 2.079€ και μαζί με τις κρατήσεις περίπου 2.500€. Άρα συνολικό ποσό αποδείξεων πρέπει να έχω 25% του μισθού, περίπου 625€-660€ ? Οπότε, συμπληρώνω 2.079€ στο πεδίο 4Α της φορολογικής δήλωσης με το άθροισμα καθαρών ποσών μισθών και περίπου 500€ στον πίνακα 8.8 στο πεδίο του φόρου που αναλογεί στους μισθούς;
  2) από τη στιγμή που το συνολικό ποσό του ενοικίου μου είναι 2.340€ (οι γονείς μου με βοηθούσαν στην πληρωμή του), ο καθαρός μισθός 2.079€ και οι αποδείξεις 660€, αυτό πώς δικαιολογείται; Δηλαδή είναι φανερό πως ο μισθός ίσα που καλύπτει την πληρωμή του ενοικίου. Πώς ακριβώς θα το δηλώσω αυτό στο έντυπο; Ευχαριστώ πολύ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Aδικα παιδεύεσαι φίλε. Τα ποσά είναι πολύ μικρά για να προκύψει φόρος. Πληροφοριακά να σου πώ ότι τα πσά που δεν καλύπτονται από τα εισοδήματα, μπορείς να τα καλύψεις με ποσά που περισσεύουν από προηγούμενα χρόνια. Αλλιώς θα φορολογηθείς για το εισόδημα που προκύπτει από τα τεκμήρια. Δες εφαρμογή στο λινκ http://www.taxnews.info/demo/

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Καλημέρα, είμαι κάτοικος εξωτερικού (Αγγλία) εδώ και τρία χρόνια και σκέφτομαι να αγοράσω ένα ακίνητο για ιδιοκατοίκηση για το διάστημα που θα επισκέπτομαι την Ελλάδα. Θα μπορούσατε να με πληροφορήσετε αν σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να πληρώνω φόρο ακινήτων; Ευχαριστώ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Ναι. Από τον Φόρο επί των ακινήτων (Ν 4223/2013), δεν απαλλάσονται οι κάτοικοι εξωτερικού.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ. ΕΙΜΑΙ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΚΥΠΡΟΣ) ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ ΤΟΥ 2015 ΠΟΥ ΤΕΛΕΙΩΣΑ ΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΔΕΝ ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΟΥ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ. ΕΠΙΘΥΜΩ ΝΑ ΕΝΟΙΚΙΑΖΩ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΠΟΥ ΕΧΩ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΤΟ ΑΓΟΡΑΣΑΜΕ ΕΝΩ ΣΠΟΥΔΑΖΑ ΕΚΕΙ. ΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΨ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΙΜΑΙ ΚΑΛΛΥΜΕΝΗ ΜΕ ΤΟ ΦΟΡΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΟΥ ΩΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ; ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από έναν διαχειριστή ιστολογίου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εχω μια απορία . Πριν γράψετε σχόλια , διαβάζετε τα άρθρα; Οχι βέβαια. Αν διαβάζατε θα βλέπατε :
   Κάτοικος αλλοδαπής - Υποχρεώσεις

   Ο κ. Γεώργιος Γεωργαντάς ερωτά:

   «Καλημέρα, είμαι μόνιμος κάτοικος εξωτερικού, χωρίς εισοδήματα στην Ελλάδα. Το 2012 αγόρασα ένα διαμέρισμα στην Ελλάδα για ιδιοκατοίκηση στο μέλλον. Δεν το νοικιάζω και δεν μου αποφέρει εισόδημα. Εχω δυο ερωτήσεις: 1. Πρέπει να υποβάλω δήλωση με το έντυπο Ε1 και Ε9 ή μόνον το Ε9 ή κανένα από τα δύο; 2. Αν πρέπει να υποβάλω το έντυπο Ε1 πρέπει να δηλώσω τα εισοδήματα που απέκτησα στο εξωτερικό;».

   Απάντηση: Εχετε υποχρέωση να υποβάλετε δήλωση φόρου εισοδήματος (έντυπο Ε1) και δήλωση ακινήτων (έντυπο Ε9).

   Διαγραφή

Ο Διαχειριστής δεν υποχρεούται σε απαντήσεις επί των σχολίων. Οι απαντήσεις σε ερωτήματα δίδονται έναντι αμοιβής, όπως αναφέρεται σχετικά στο πάνω μέρος του ιστολογίου στο κουτάκι με το τίτλο ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ.

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.